Анатомія людини Т. 2

Анатомія людини : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації : у 3 т. / А. С. Головацький [та ін.] ; за ред.: В. Г. Черкасова; А. С. Головацького. - 6-е вид., доопрац. - Вінниця : Нова Кн., 2018 - . - (Національний підруч.). Т. 2. - 2018. - 454 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 452-454.
В-9813

У другому томі підручника подані сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) - українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Зміст:

Вчення про внутрішні органи (спланхнологія). - С. 7

План опису нутрощів. - С. 9

Травна система. - С. 9

Ротова порожнина. - С. 12

М’язи м’якого піднебіння і зіва. - С. 14

Вікові особливості стінок ротової порожнини. - С. 16

Язик. - С. 17

М’язи язика. - С. 19

Зуби. - С. 22

Характеристика зубів. - С. 27

Анатомічні особливості постійних зубів. - С. 28

Різці. - С. 29

Верхні різці. - С. 29

Нижні різці. - С. 31

Ікла. - С. 31

Малі кутні зуби. - С. 32

Великі кутні зуби. - С. 33

Розвиток зубів. - С. 34

Аномалії зубів. - С. 36

Кровопостачання зубів. - С. 37

Іннервація зубів. - С. 37

Ротові залози. - С. 37

Великі слинні залози. - С. 38

Глотка. - С. 41

Кровопостачання глотки. - С. 45

Іннервація глотки. - С. 45

Вікові особливості глотки. - С. 45

Стравохід. - С. 45

Кровопостачання стравоходу. - С. 48

Іннервація стравоходу. - С. 48

Вікові особливості стравоходу. - С. 48

Шлунок. - С. 49

Кровопостачання шлунка. - С. 55

Іннервація шлунка. - С. 55

Вікові особливості шлунка. - С. 55

Тонка кишка. - С. 56

Кровопостачання тонкої кишки. - С. 60

Іннервація тонкої кишки. - С. 60

Вікові особливості тонкої кишки. - С. 60

Товста кишка. - С. 61

Кровопостачання товстої кишки. - С. 67

Іннервація товстої кишки. - С. 68

Вікові особливості товстої кишки. - С. 68

Печінка. - С. 69

Частки, частини, відділи та сегменти печінки. - С. 72

Внутрішня будова печінки. - С. 73

Кровопостачання печінки. - С. 75

Іннервація печінки. - С. 76

Жовчний міхур. - С. 76

Вікові особливості печінки і жовчного міхура. - С. 78

Підшлункова залоза. - С. 78

Кровопостачання та іннервація підшлункової залози. - С. 81

Вікові особливості підшлункової залози. - С. 81

Черевна порожнина й очеревина. - С. 82

Брижі. - С. 85

Зв’язки печінки. - С. 85

Чепці. - С. 86

Великий чепець. - С. 87

Закутки, ямки, складки та заглибини. - С. 88

Короткий нарис розвитку травної системи в онтогенезі. - С. 91

Варіанти, аномалії і вади розвитку органів травної системи. - С. 93

Дихальна система. - С. 96

Ніс і носова порожнина. - С. 96

Вікові особливості порожнини носа. - С. 100

Гортань. - С. 100

З’єднання хрящів гортані. - С. 103

М’язи гортані. - С. 105

Порожнина гортані. - С. 109

Кровопостачання гортані. - С. 110

Іннервація гортані. - С. 110

Вікові особливості гортані. - С. 110

Трахея. - С. 111

Кровопостачання трахеї. - С. 113

Іннервація трахеї. - С. 113

Вікові особливості трахеї. - С. 113

Бронхи. - С. 114

Легені. - С. 117

Внутрішня будова легені. - С. 120

Плевра. - С. 124

Межі легень. - С. 126

Кровопостачання легень. - С. 128

Іннервація легень. - С. 129

Кровопостачання та іннервація пристінкової плеври. - С. 129

Вікові особливості легень і плеври. - С. 129

Варіанти й аномалії розвитку органів дихальної системи. - С. 130

Середостіння. - С. 130

Короткий нарис розвитку дихальної системи. - С. 131

Сечово-статевий апарат. - С. 133

Сечова система. - С. 133

Нирка. - С. 133

Іннервація нирки. - С. 142

Вікові особливості нирки. - С. 142

Сечовід. - С. 143

Кровопостачання та іннервація сечоводів. - С. 143

Сечовий міхур. - С. 144

Кровопостачання та іннервація сечового міхура. - С. 145

Вікові особливості сечоводів і сечового міхура. - С. 146

Сечівник. - С. 146

Статеві системи. - С. 148

Чоловіча статева система. - С. 149

Внутрішні чоловічі статеві органи. - С. 149

Над’яєчко. - С. 151

Кровопостачання та іннервація яєчка і над’яєчка. - С. 152

Вікові особливості яєчка і над’яєчка. - С. 152

Сім’явиносна протока. - С. 153

Пухирчаста залоза. - С. 154

Кровопостачання та іннервація сім’явиносної протоки і пухирчастої залози. - С. 155

Вікові особливості пухирчастої залози. - С. 155

Передміхурова залоза. - С. 155

Кровопостачання та іннервація передміхурової залози. - С. 156

Вікові особливості передміхурової залози. - С. 157

Цибулинно-сечівникова залоза. - С. 157

Кровопостачання та іннервація цибулинно-сечівникових залоз. - С. 157

Сім’яний канатик. - С. 157

Зовнішні чоловічі статеві органи. - С. 158

Калитка. - С. 158

Кровопостачання та іннервація калитки. - С. 159

Процес опускання яєчка і формування його оболонок. - С. 159

Статевий член. - С. 160

Кровопостачання та іннервація статевого члена. - С. 162

Жіноча статева система. - С. 163

Внутрішні жіночі статеві органи. - С. 163

Яєчник. - С. 163

Кровопостачання та іннервація яєчника. - С. 165

Вікові особливості яєчника. - С. 165

Матка. - С. 166

Кровопостачання та іннервація матки. - С. 168

Оваріально-менструальний цикл. - С. 168

Вікові особливості матки. - С. 170

Маткова труба. - С. 170

Кровопостачання та іннервація маткової труби. - С. 172

Вікові особливості маткової труби. - С. 172

Піхва. - С. 172

Кровопостачання та іннервація піхви. - С. 173

Вікові особливості піхви. - С. 173

Зовнішні жіночі статеві органи. - С. 173

Кровопостачання та іннервація зовнішніх жіночих статевих органів. - С. 175

Вікові особливості зовнішніх жіночих статевих органів. - С. 175

Розвиток сечової та статевих систем в онтогенезі. - С. 176

Розвиток внутрішніх чоловічих статевих органів. - С. 178

Розвиток внутрішніх жіночих статевих органів. - С. 178

Розвиток зовнішніх статевих органів. - С. 180

Варіанти, аномалії та вади розвитку органів сечової та статевих систем. - С. 182

Залози внутрішньої секреції. - С. 184

Гіпофіз. - С. 186

Розвиток, вікові особливості та аномалії розвитку гіпофіза. - С. 189

Шишкоподібна залоза. - С. 189

Щитоподібна залоза. - С. 190

Кровопостачання та іннервація щитоподібної залози. - С. 192

Розвиток, вікові особливості та аномалії розвитку щитоподібної залози. - С. 192

Прищитоподібні залози. - С. 192

Кровопостачання та іннервація прищитоподібних залоз. - С. 193

Розвиток, вікові особливості та аномалії розвитку прищитоподібних залоз. - С. 193

Надниркові залози. - С. 193

Кровопостачання та іннервація надниркових залоз. - С. 196

Вікові особливості надниркових залоз. - С. 197

Параганглії. - С. 197

Підшлункові острівці. - С. 198

Кровопостачання та іннервація підшлункових острівців. - С. 199

Ендокринна частина статевих залоз. - С. 199

Дифузна нейроендокринна система (APUD-система). - С. 200

Нервова система. - С. 203

Порівняльна анатомія нервової системи. - С. 211

Онтогенез нервової системи. - С. 213

Аномалії розвитку нервової системи. - С. 218

Спинний мозок. - С. 220

Розвиток і вікові особливості спинного мозку. - С. 220

Аномалії розвитку спинного мозку. - С. 221

Зовнішня будова спинного мозку. - С. 222

Внутрішня будова спинного мозку. - С. 226

Внутрішня будова сірої речовини. - С. 226

Внутрішня будова білої речовини. - С. 230

Оболони спинного мозку. - С. 235

Кровопостачання спинного мозку. - С. 235

Головний мозок. - С. 238

Загальний огляд головного мозку. - С. 238

Розвиток головного мозку та його вікові особливості. - С. 242

Аномалії розвитку головного мозку. - С. 245

Ромбоподібний мозок. - С. 246

Довгастий мозок. - С. 246

Задній мозок. - С. 250

Міст. - С. 250

Мозочок. - С. 252

Четвертий шлуночок. - С. 256

Проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку. - С. 262

Середній мозок. - С. 264

Передній мозок. - С. 270

Проміжний мозок. - С. 270

Третій шлуночок. - С. 274

Кінцевий мозок. - С. 276

Плащ. - С. 281

Нюховий мозок, лімбічна або обідкова частка, лімбічна система. - С. 286

Будова кори великого мозку. - С. 289

Морфологічні основи динамічної локалізації функцій в корі півкуль великого мозку. - С. 294

Базальні (основні) ядра. - С. 299

Бічні шлуночки. - С. 303

Біла речовина кінцевого мозку. - С. 307

Оболони головного мозку. - С. 310

Шляхи циркуляції спинномозкової рідини. - С. 313

Функціональні системи ЦНС та їх структурне забезпечення. - С. 316

Пірамідна рухова система. - С. 316

Екстрапірамідна рухова система. - С. 320

Довгі аферентні провідні шляхи. - С. 323

Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості. - С. 324

Соматосенсорні шляхи несвідомої чутливості. - С. 328

Нейроанатомічні механізми взаємодії та інтеграції відчуття і руху. - С. 331

Кровопостачання головного мозку. - С. 334

Органи чуття. - С. 345

Орган нюху та орган смаку. - С. 347

Анатомія органу нюху. - С. 347

Анатомія органа смаку. - С. 349

Розвиток органів нюху та смаку. - С. 351

Орган слуху та рівноваги. - С. 352

Зовнішнє вухо. - С. 353

Середнє вухо. - С. 355

Внутрішнє вухо. - С. 360

Звукопровідний та звукосприймаючий апарати вуха. Теорії слуху. - С. 364

Провідний шлях аналізатора слуху. - С. 367

Провідний шлях статокінетичного аналізатора. - С. 370

Розвиток органа слуху та рівноваги. - С. 373

Аномалії розвитку вуха. - С. 374

Орган зору. - С. 376

Очне яблуко (загальна анатомія). - С. 377

Волокниста оболонка очного яблука. - С. 377

Судинна оболонка очного яблука. - С. 378

Сітківка. - С. 381

Кришталик, камери очного яблука. - С. 386

Заломлюючі середовища очного яблука. - С. 388

Додаткові структури ока. - С. 389

Зовнішні м’язи очного яблука. - С. 389

Захисний апарат ока. - С. 391

Брова, повіки, сполучна оболонка (кон’юнктива). - С. 391

Сльозовий апарат. - С. 394

Зоровий нерв і провідні шляхи зорового аналізатора. - С. 395

Розвиток органа зору. - С. 398

Аномалії розвитку ока. - С. 399

Теорії колірного зору. Колірна сліпота. - С. 400

Структурні основи шкірної та суглобово-м’язової чутливості. - С. 403

Загальний покрив. - С. 409

Шкіра. - С. 409

Розвиток й аномалії розвитку шкіри. - С. 412

Грудь. Грудна залоза. - С. 413

Розвиток, вікові особливості й аномалії розвитку груді. - С. 414

Український предметний покажчик. - С. 417

Латинський предметний покажчик. - С. 434

Електронні ресурси. - С. 454