Анатомія людини Т.3

Анатомія людини : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації: у 3 т. / А. С. Головацький [та ін.]; за ред. В.Г. Черкасова, А.С. Головацького. - 5-е вид., доопрац. - Вінниця : Нова Кн., 2018 - . - (Національний підруч.). Т. 3. - 2018. - 374 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 372-373.
В-9814

У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997), українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом.

Зміст:

Периферійна частина нервової системи. - С. 7

Черепні нерви. - С. 7

Загальна характеристика черепних нервів. - С. 7

І пара черепних нервів - нюховий нерв. - С. 13

IІ пара черепних нервів - зоровий нерв. - С. 13

ІІІ пара черепних нервів - окоруховий нерв. - С. 14

IV пара черепних нервів - блоковий нерв. - С. 15

V пара черепних нервів - трійчастий нерв. - С. 16

Очний нерв. - С. 17

Верхньощелепний нерв. - С. 20

Нижньощелепний нерв. - С. 21

VІ пара черепних нервів - відвідний нерв. - С. 23

VIІ пара черепних нервів - лицевий нерв. - С. 23

VIІІ пара черепних нервів - присінково-завитковий нерв. - С. 26

IХ пара черепних нервів - язико-глотковий нерв. - С. 27

Х пара черепних нервів - блукаючий нерв. - С. 29

ХI пара черепних нервів - додатковий нерв. - С. 32

ХIІ пара черепних нервів - під’язиковий нерв. - С. 32

Короткий нарис розвитку та аномалії розвитку периферійної нервової системи. - С. 36

Спинномозкові нерви. - С. 38

Загальна характеристика спинномозкових нервів. - С. 38

Шийне сплетення. - С. 40

Плечове сплетення. - С. 43

Короткі гілки плечового сплетення. - С. 44

Довгі гілки плечового сплетення. - С. 46

Передні гілки грудних нервів. - С. 50

Поперекове сплетення. - С. 53

Крижове сплетення. - С. 56

Короткі гілки крижового сплетення. - С. 56

Довгі гілки крижового сплетення. - С. 56

Куприкове сплетення. - С. 61

Загальні принципи комплексної іннервації скелетних м’язів і шкіри. - С. 61

Автономний (вегетативний) відділ периферійної нервової системи. - С. 65

Загальна характеристика автономного (вегетативного) відділу нервової системи. - С. 65

Парасимпатична частина автономного відділу периферійної нервової системи. - С. 72

Симпатична частина автономного відділу периферійної нервової системи. - С. 75

Метасимпатична частина автономного відділу периферійної нервової системи. - С. 78

Нутрощеві сплетення та нутрощеві вузли. - С. 80

Серцево-судинна система (ангіологія). - С. 85

Будова кровоносних судин. - С. 87

Будова артерій. - С. 87

Гемомікроциркуляторне русло. - С. 89

Артеріоло-венулярні анастомози. - С. 92

Будова вен. - С. 93

Кровопостачання та іннервація судин. - С. 95

Загальні принципи кровопостачання тіла людини. - С. 95

Вікові особливості кровоносних судин. - С. 98

Серце. - С. 99

Камери серця. - С. 101

Будова стінки серця. - С. 109

Ендокард. - С. 109

Міокард. - С. 109

Епікард. - С. 113

Осердя. - С. 113

Кровопостачання серця й осердя. - С. 115

Артерії серця. - С. 115

Варіанти й аномалії гілок вінцевих артерій. - С. 118

Вени серця. - С. 118

Лімфатичні судини серця. - С. 119

Іннервація серця. - С. 119

Кровопостачання та іннервація осердя. - С. 122

Топографія серця. - С. 122

Проекція границь серця на передню стінку грудної порожнини. - С. 123

Рентгенанатомія серця. - С. 123

Вікові особливості серця й осердя. - С. 124

Судини малого (легеневого) кола кровообігу. - С. 127

Легеневий стовбур і легеневі артерії. - С. 127

Легеневі вени. - С. 129

Судини великого кола кровообігу. - С. 131

Артерії великого кола кровообігу. Аорта. - С. 131

Гілки дуги аорти. - С. 133

Загальна сонна артерія. - С. 134

Зовнішня сонна артерія. - С. 135

Передня група гілок зовнішньої сонної артерії. - С. 137

Задня група гілок зовнішньої сонної артерії. - С. 138

Присередня група гілок зовнішньої сонної артерії. - С. 139

Кінцева група гілок зовнішньої сонної артерії. - С. 139

Внутрішня сонна артерія. - С. 143

Очна артерія. - С. 145

Артерії головного мозку. - С. 147

Середня мозкова артерія. - С. 149

Задня сполучна артерія. - С. 151

Хребтова артерія. - С. 151

Основна артерія. - С. 152

Задня мозкова артерія. - С. 153

Артеріальне коло мозку. - С. 154

Варіанти будови артеріального кола мозку. - С. 154

Артеріальні анастомози в ділянці голови. - С. 155

Підключична артерія. - С. 156

Гілки першого відділу підключичної артерії. - С. 156

Гілки другого відділу підключичної артерії. - С. 160

Артерії верхньої кінцівки. - С. 160

Плечова артерія. - С. 164

Променева артерія. - С. 166

Ліктьова артерія. - С. 167

Анастомози артерій верхніх кінцівок. - С. 169

Варіанти глибокої і поверхневої долонних дуг. - С. 170

Грудна частина аорти та її гілки. - С. 172

Нутрощеві гілки грудної частини аорти. - С. 172

Пристінкові гілки грудної частини аорти. - С. 174

Черевна частина аорти та її гілки. - С. 175

Пристінкові гілки черевної частини аорти. - С. 175

Нутрощеві гілки черевної частини аорти. - С. 178

Непарні нутрощеві гілки черевної частини аорти. - С. 178

Парні нутрощеві гілки черевної частини аорти. - С. 185

Загальна клубова артерія та її гілки. - С. 188

Загальна клубова артерія. - С. 188

Внутрішня клубова артерія. - С. 188

Зовнішня клубова артерія. - С. 196

Артерії нижньої кінцівки. - С. 197

Стегнова артерія. - С. 197

Гілки глибокої стегнової артерії. - С. 202

Анастомози артерій нижніх кінцівок. - С. 210

Вени великого кола кровообігу. - С. 211

Система верхньої порожнистої вени. - С. 211

Плечо-головні вени. - С. 211

Непарна і півнепарна вени. - С. 215

Міжреброві вени. - С. 216

Вени хребтового стовпа. - С. 216

Вени голови і шиї. - С. 219

Внутрішня яремна вена. - С. 219

Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени. - С. 219

Вени губчатки. - С. 222

Випускні вени. - С. 223

Очноямкові вени. - С. 224

Вени головного мозку. - С. 224

Глибокі вени великого мозку. - С. 225

Вени стовбура головного мозку. - С. 227

Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени. - С. 228

Вени верхньої кінцівки. - С. 232

Глибокі вени верхньої кінцівки. - С. 232

Поверхневі вени верхньої кінцівки. - С. 234

Система нижньої порожнистої вени. - С. 238

Пристінкові притоки нижньої порожнистої вени. - С. 238

Нутрощеві притоки нижньої порожнистої вени. - С. 240

Вени таза. - С. 241

Нутрощеві притоки внутрішньої клубової вени. - С. 243

Пристінкові притоки внутрішньої клубової вени. - С. 244

Вени нижньої кінцівки. - С. 245

Глибокі вени нижньої кінцівки. - С. 245

Поверхневі вени нижньої кінцівки. - С. 249

Система ворітної печінкової вени. - С. 252

Притоки ворітної печінкової вени. - С. 255

Варіанти й аномалії ворітної печінкової вени. - С. 256

Венозні анастомози між системами верхньої та нижньої порожнистих вен і ворітної печінкової вени. - С. 257

Анастомози між верхньою і нижньою порожнистими венами. - С. 259

Анастомози між ворітною печінковою веною та верхньою і нижньою порожнистими венами. - С. 260

Короткий нарис розвитку серцево-судинної системи людини в онтогенезі. - С. 262

Порівняльна анатомія. - С. 262

Розвиток серця людини в онтогенезі. - С. 263

Розвиток кровоносних судин людини у пренатальному онтогенезі. - С. 266

Кровообіг плода. - С. 271

Вади розвитку серця. - С. 273

Вікові особливості кровоносних судин. - С. 273

Судини великого кола кровообігу. - С. 273

Органи кровотворення та імунної системи. Лімфоносні судини. - С. 277

Органи кровотворення та імунної системи. - С. 278

Класифікація лімфоїдних (імунних) органів. - С. 278

Первинні лімфоїдні (імунні) органи. - С. 286

Кістковий мозок. - С. 286

Загруднинна залоза (тимус). - С. 287

Кровопостачання та іннервація тимуса. - С. 289

Розвиток і вікові особливості тимуса. - С. 290

Вторинні лімфоїдні (імунні) органи. - С. 290

Лімфатичні вузли. - С. 290

Розвиток і вікові особливості лімфатичних вузлів. - С. 294

Кровопостачання та іннервація лімфатичних вузлів. - С. 294

Селезінка. - С. 295

Кровопостачання та іннервація селезінки. - С. 297

Розвиток і вікові особливості селезінки. - С. 297

Мигдалики. - С. 298

Лімфоїдні утворення в стінках травної, дихальної та сечової систем. - С. 300

Лімфоносні судини. - С. 303

Лімфатичні капіляри. - С. 304

Лімфокапілярні сітки. - С. 305

Лімфатичні судини. - С. 305

Лімфатичні стовбури. - С. 307

Лімфатичні протоки. - С. 307

Лімфатичні судини і лімфатичні вузли ділянок тіла. - С. 310

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли голови та шиї. - С. 310

Лімфатичні вузли голови. - С. 311

Лімфатичні вузли шиї. - С. 311

Бічні шийні лімфатичні вузли. - С. 312

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли верхньої кінцівки. - С. 314

Лімфатичні судини верхньої кінцівки. - С. 314

Ділянкові лімфатичні вузли верхньої кінцівки. - С. 315

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли нижньої кінцівки. - С. 316

Лімфатичні судини нижньої кінцівки. - С. 316

Ділянкові лімфатичні вузли нижньої кінцівки. - С. 317

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли таза. - С. 318

Пристінкові лімфатичні тазові вузли. - С. 318

Нутрощеві лімфатичні тазові вузли. - С. 319

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли живота. - С. 321

Пристінкові лімфатичні вузли живота. - С. 321

Нутрощеві лімфатичні вузли живота. - С. 322

Особливості відтоку лімфи від органів черевної порожнини. - С. 326

Відтік лімфи від шлунка. - С. 327

Відтік лімфи від кишки. - С. 327

Відтік лімфи від печінки і жовчного міхура. - С. 328

Відтік лімфи від підшлункової залози. - С. 329

Відтік лімфи від нирок, надниркових залоз і сечоводів. - С. 329

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли грудної клітки. - С. 330

Пристінкові лімфатичні вузли грудної клітки. - С. 330

Нутрощеві лімфатичні вузли грудної клітки. - С. 331

Відтік лімфи з легень, бронхів і трахеї. - С. 331

Особливості відтоку лімфи від серця. - С. 334

Лімфатичні судини і ділянкові лімфатичні вузли груді (грудної залози). - С. 334

Порівняльна анатомія лімфатичної системи. - С. 335

Український предметний покажчик. - С. 341

Латинський предметний покажчик. - С. 357