Анатомія людини

Анатомія людини : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації: у 3 т. / А. С. Головацький [та ін.] ; за ред.: А. С. Головацького; В. Г. Черкасова. - 7-е вид., доопрац. - Вінниця : Нова Кн., 2018. - - (Національний підруч.). Т.1. - 2018. - 364 с. : табл., іл.
В-9812

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характеристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997) - українському стандарту (Київ, 2001). Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

Зміст:

Короткий нарис з історії анатомії. - С. 8

Анатомія стародавнього світу, середньовіччя та епохи Відродження. - С. 8

Розвиток анатомії в Україні (від Київської Русі до сьогодення). - С. 10

Загальна частина. - С. 14

Клітини. - С. 15

Біологічні мембрани. - С. 16

Міжклітинні контакти. - С. 19

Цитоплазма. - С. 20

Транспорт речовин у клітині і через мембрани. - С. 26

Клітинне ядро. - С. 26

Функції клітин. - С. 28

Життєвий шлях клітин. - С. 30

Тканини. - С. 32

Епітеліальна тканина. - С. 32

Одношаровий епітелій. - С. 33

Багатошаровий епітелій. - С. 35

Сполучна тканина. - С. 39

Власне сполучна тканина та сполучна тканина зі спеціальними властивостями. - С. 39

Скелетні сполучні тканини - хрящова і кісткова тканини. - С. 48

Кров і лімфа. - С. 51

М’язова тканина. - С. 54

Нервова тканина. - С. 58

Нервові волокна. - С. 63

Органи, системи й апарати органів. - С. 68

Розвиток людини в онтогенезі. - С. 68

Особливості будови, росту і розвитку людини. - С. 72

Площини, осі, лінії та ділянки тіла. - С. 76

Опорно-руховий апарат. Кістки, система скелета (остеологія). - С. 83

Будова скелета. - С. 83

Класифікація кісток. - С. 86

Рентгеноанатомія кісток. - С. 88

Кістки тулуба. - С. 88

Хребці. - С. 89

Ребра і груднина. - С. 94

Розвиток кісток тулуба в онтогенезі. - С. 96

Аномалії розвитку кісток тулуба. - С. 97

Скелет голови - череп. - С. 98

Кістки мозкового черепа. - С. 99

Кістки лицевого черепа. - С. 110

Топографія черепа. - С. 116

Індивідуальні та статеві особливості черепа. - С. 129

Рентгеноанатомія черепа. - С. 130

Череп немовлят і вікові особливості черепа. - С. 131

Розвиток кісток черепа в онтогенезі, порівняльна анатомія. - С. 133

Розвиток черепа, вікові особливості кісток мозкового і лицевого черепа. - С. 134

Варіанти й аномалії розвитку кісток черепа людини. - С. 137

Порівняння черепа сучасної людини з черепами антропоморфних мавп і викопних гомінід. - С. 138

Череп і людські раси. - С. 138

Кістки кінцівок. - С. 139

Кістки верхніх кінцівок. - С. 139

Кістки пояса верхніх кінцівок. - С. 140

Кістки вільної частини верхньої кінцівки. - С. 142

Розвиток, варіанти й аномалії кісток верхньої кінцівки. - С. 147

Кістки нижніх кінцівок. - С. 149

Кістки пояса нижніх кінцівок. - С. 149

Кістки вільної частини нижньої кінцівки. - С. 152

Розвиток, варіанти й аномалії кісток нижньої кінцівки. - С. 157

Система з’єднань кісток (артрологія). - С. 161

З’єднання кісток черепа. - С. 170

З’єднання кісток тулуба. - С. 173

З’єднання хребтового стовпа. - С. 173

З’єднання ребер з хребтом і грудниною. - С. 181

Грудна клітка. - С. 181

Рухи грудної клітки. - С. 184

З’єднання кісток верхньої кінцівки. - С. 185

З’єднання кісток нижньої кінцівки. - С. 195

З’єднання кісток тазового пояса. - С. 195

Таз. - С. 198

З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки. - С. 203

Розвиток з’єднань кісток у людини в онтогенезі. - С. 214

М’язова система (міологія). - С. 219

Будова і класифікація м’язів. - С. 219

Допоміжний апарат м’язів. - С. 221

Робота м’язів. Елементи біомеханіки. - С. 224

Розвиток м’язів людини в онтогенезі. - С. 226

М’язи і фасції спини. - С. 228

Поверхневі м’язи спини. - С. 234

Перший шар поверхневих м’язів спини. - С. 234

Другий шар поверхневих м’язів спини. - С. 236

Третій шар поверхневих м’язів спини. - С. 236

Глибокі м’язи спини. - С. 236

Перший (поверхневий) шар глибоких м’язів спини. - С. 237

Другий шар глибоких м’язів спини. - С. 240

Третій шар глибоких м’язів спини. - С. 241

Варіанти й аномалії м’язів спини. - С. 243

Топографія фасцій і клітковинних просторів спини. - С. 243

М’язи і фасції грудної клітки. - С. 244

Поверхневі м’язи грудної клітки. - С. 246

Глибокі м’язи грудної клітки. - С. 247

Варіанти й аномалії м’язів грудної клітки. - С. 250

Топографія фасцій і клітковинних просторів стінок грудної клітки. - С. 251

М’язи і фасції живота. - С. 252

М’язи бічних стінок черевної порожнини. - С. 253

М’язи передньої стінки черевної порожнини. - С. 256

М’язи задньої стінки черевної порожнини. - С. 256

Топографія фасцій і клітковинних просторів стінок черевної порожнини. - С. 256

Стінки пахвинного каналу. - С. 261

Варіанти й аномалії м’язів живота. - С. 261

Промежина. - С. 262

Сечово-статева ділянка. - С. 263

Поверхневі м’язи сечово-статевої ділянки. - С. 263

Глибокі м’язи сечово-статевої ділянки. - С. 263

Відхідникова ділянка. - С. 265

Поверхневі м’язи тазової діафрагми. - С. 265

Глибокі м’язи тазової діафрагми. - С. 265

Топографія фасцій і клітковинних просторів промежини. - С. 265

М’язи і фасції голови. - С. 267

М’язи лиця. - С. 267

М’язи склепіння черепа. - С. 267

М’язи вушної раковини. - С. 271

М’язи, що оточують щілину повік. - С. 271

М’язи, що оточують ніздрі. - С. 272

М’язи, що оточують ротову щілину. - С. 272

Варіанти й аномалії м’язів лиця. - С. 273

Жувальні м’язи. - С. 274

Варіанти й аномалії жувальних м’язів. - С. 276

Топографія фасцій і клітковинних просторів голови. - С. 276

М’язи і фасції шиї. - С. 278

Поверхневі м’язи шиї. - С. 279

Глибокі м’язи шиї. - С. 284

Варіанти й аномалії м’язів шиї. - С. 286

Топографія шиї, фасцій і клітковинних просторів. - С. 286

М’язи і фасції верхньої кінцівки. - С. 289

М’язи грудного пояса. - С. 290

М’язи вільної верхньої кінцівки. - С. 292

М’язи плеча. - С. 292

М’язи передпліччя. - С. 298

М’язи кисті. - С. 304

Варіанти й аномалії м’язів верхньої кінцівки. - С. 307

Топографія фасцій і клітковинних просторів верхньої кінцівки. - С. 309

М’язи і фасції нижньої кінцівки. - С. 316

М’язи тазового пояса. - С. 324

Внутрішні м’язи тазового пояса. - С. 324

Зовнішні м’язи тазового пояса. - С. 326

М’язи вільної частини нижньої кінцівки. - С. 327

М’язи стегна. - С. 327

М’язи гомілки. - С. 331

М’язи стопи. - С. 335

Варіанти й аномалії м’язів тазового пояса і вільної нижньої кінцівки. - С. 340

Топографія фасцій і клітковинних просторів нижньої кінцівки. - С. 341

Український предметний покажчик. - С. 351

Латинський предметний покажчик. - С. 360