Анестезіологія та інтенсивна терапія

Анестезіологія та інтенсивна терапія : підруч. для студентів мед. закл. вищ. освіти / за ред. Ф. С. Глумчера. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2019. - 359 с.
В-9935
Медицина
2019
359

Підручник розроблений відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки грунтується на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У другому виданні автори осучаснили деякі розділи підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися за останні роки в медичній галузі. Згідно з новою програмою, в підручник уведений розділ "Сепсис, раціональна антибіотикотерапія". Призначений для студентів медичних закладів вищої освіти.
Зміст:
Історія розвитку анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії. - С. 7
Реаніматологія. - С. 13
Вступні відомості. - С. 13
Основні поняття і визначення. - С. 14
Основні етапи згасання життєвих функцій організму. - С. 15
Стадії серцево-легеневої і церебральної реанімації. - С. 18
Комплекс заходів із серцево-легеневої і церебральної реанімації. - С. 19
Анестезіологія. - С. 38
Загальні відомості. - С. 38
Організація анестезіологічної служби в Україні. - С. 39
Класифікація методів знеболювання. - С. 42
Теорії наркозу. - С. 44
Характеристика стадій та рівнів наркозу. - С. 45
Основні етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань. - С. 46
Передопераційний огляд і підготовка хворого до операції та анестезії. - С. 47
Методика проведення анестезії. - С. 60
Клініко-фармакологічна характеристика міорелаксантів. - С. 63
Методика декураризації. - С. 67
Наркозно-дихальна апаратура та анестезіологічний інструментарій. - С. 67
Будова наркозно-дихального апарата. - С. 67
Анестезіологічний інструментарій та пристосування. - С. 69
Перевірка апаратури перед наркозом. - С. 72
Iнгаляційний наркоз. - С. 73
Характеристика деяких інгаляційних анестетиків. - С. 75
Методи інгаляційного наркозу. - С. 81
Неінгаляційний наркоз. - С. 93
Характеристика деяких неінгаляційних анестетиків. - С. 95
Комбінована загальна анестезія. - С. 105
Регіонарна анестезія. - С. 105
Післяопераційне пробудження (Postoperative Recovery). - С. 112
Післяопераційне знеболювання. - С. 120
Анестезіологічне забезпечення при захворюваннях серцево-судинної системи. - С. 128
Анестезіологічне забезпечення при шоку. - С. 130
Анестезія при операціях на органах грудної клітки. - С. 130
Анестезіологічне забезпечення в нейрохірургії. - С. 132
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при операціях на органах черевної порожнини. - С. 137
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при перитоніті. - С. 139
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при гострому панкреатиті. - С. 140
Особливості анестезіологічного забезпечення оперативних втручань у дітей. - С. 142
Основні принципи проведення анестезії у хворих похилого і старечого віку. - С. 152
Особливості анестезіологічного забезпечення в акушерстві. - С. 154
Знеболювання пологів. - С. 155
Анестезіологічне забезпечення операції кесаревого розтину. - С. 156
Інтенсивна терапія. - С. 163
Водно-електролітний баланс та його порушення. - С. 163
Особливості водно-електролітного балансу організму людини. - С. 163
Порушення електролітного обміну і його корекція. - С. 169
Кислотно-основний стан та його порушення. - С. 175
Визначення кислот і основ. - С. 176
Буферні системи організму. - С. 176
Основні показники кислотно-основного стану. - С. 179
Клінічні стани, що супроводжуються розладами кислотно-основного стану. - С. 180
Клінічна фізіологія дихальної системи та інтенсивна терапія при її патології. - С. 187
Процес зовнішнього дихання. - С. 187
Для чого потрібен кисень організму людини?. - С. 188
Клінічна анатомія системи зовнішнього дихання. - С. 188
Функції дихальних шляхів. - С. 190
Легеневий кровообіг. - С. 192
Вентиляція легенів. - С. 192
Гіпоксія та її види. - С. 205
Гостра недостатність зовнішнього дихання. - С. 206
Бронхіальна астма. - С. 212
Пневмонія. - С. 215
Гострий респіраторний дистрес-синдром/синдром гострого ушкодження легенів. - С. 220
Оксигенотерапія. - С. 222
Штучна вентиляція легенів. - С. 224
Утоплення. - С. 228
Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 229
Клінічна фізіологія серцево-судинної системи та інтенсивна терапія при її патології. - С. 234
Фізіологія серцево-судинної системи. - С. 234
Контроль артеріального тиску. - С. 237
Iнструментальні методи дослідження гемодинаміки у клініці інтенсивної терапії. - С. 238
Шок. - С. 240
Синдром тривалого здавлювання, рабдоміоліз. - С. 254
Сепсис та раціональна антибіотикотерапія. - С. 258
Загальні принципи раціональної антибіотикотерапії пацієнтів у критичному стані, пацієнтів із сепсисом та септичним шоком. - С. 263
Клінічна фізіологія печінки та інтенсивна терапія при її патології. - С. 270
Анатомо-фізіологічні особливості печінки. - С. 270
Гостра печінкова недостатність. - С. 273
Клінічна фізіологія нирок та інтенсивна терапія при їх патології. - С. 289
Фізіологія нирок. - С. 289
Гостра ниркова недостатність та етіопатогенетичні механізми її формування. - С. 297
Клінічна фізіологія головного мозку та інтенсивна терапія при його патології. - С. 310
Церебральний кровотік. - С. 310
Внутрішньочерепний тиск. - С. 313
Гематоенцефалічний бар’єр. - С. 313
Спинномозкова рідина. - С. 314
Моніторинг церебральної перфузії. - С. 314
Коми. - С. 315
Набряк мозку. - С. 318
Гострі порушення мозкового кровообігу. - С. 321
Iнтенсивна терапія при гострих отруєннях. - С. 326
Гострі отруєння барбітуратами. - С. 335
Отруєння транквілізаторами (похідними бензодіазепіну). - С. 337
Отруєння кокаїном. - С. 337
Алкогольні отруєння (етанолом). - С. 338
Отруєння речовинами припікальної дії. - С. 340
Отруєння чадним газом. - С. 344
Отруєння фосфорорганічними сполуками. - С. 345
Отруєння токсинами природного походження. - С. 347