Будьте фізично активними

Щоб добре почуватись, усім нам, незалежно від віку, слід бути фізично активними. Якщо людина веде малорухливий спосіб життя, то в неї збільшується ризик: серцевих хвороб, діабету другого типу, високого кров’яного тиску, високого рівня холестерину, інсульту.

Лише 30 хвилин фізичних вправ на день суттєво зменшать ризик інсульту, діабету та раку, продовжать тривалість та покращать якість життя, поліпшать настрій і самооцінку.

 • Активный двигательный режим как предпосылка «успешного» старения // Участковый врач. – 2016. – № 1. – С. 22–23.
 • Бачинська Н. В. Особливості використання засобів фізичної реабілітації при захворюваннях вегетативної нервової системи / Н. В. Бачинська, В. В. Заєрко, В. О. Шуба // Молодий вчений. – 2018. – № 6. – С. 326–328.
 • Беляев С. Г. Малоподвижный образ жизни: реальная характеристика современной украинской популяции / С. Г. Беляев, А. В. Дороганова // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2012. – Т. 15, № 2, ч. 1. – С. 26–28.
 • Ванда Е. С. Показанные и противопоказанные физические упражнения при заболеваниях на занятиях физической культурой : метод. рек. / Е. С. Ванда, К. Ю. Романов. – Минск : БГМУ, 2015. – 17 с. (Шифр ННМБУ: Б-96029)
 • Герцик А. М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. М. Герцик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 387 с. (Шифр ННМБУ: Б-98309)
 • Глиняна О. А. Особенности физической реабилитации пациентов после перенесенного ишемического инсульта / О. А. Глиняна // Практ. ангіологія. – 2013. – № 3. – С. 69–71.
 • Григус І. Роль фізичної активності в процесі фізичної реабілітації вагітних / І. Григус, М. Човпило, Д. Ортенбургер // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас. суспільстві. – 2018. – № 2. – С. 102–110.
 • Грузєва Т. С. Фізична активність як складова здорового способу життя та профілактики захворювань / Т. С. Грузєва, Л. І. Галієнко, Г. В. Іншакова // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2010. – № 1. – С. 132–134.
 • Застосування лікувальної фізкультури при головокружінні та порушенні рівноваги : метод. рек. / Ю. І. Головченко, Т. М. Слободін, О. І. Асауленко, О. О. Козлова. – Київ, 2013. – 16 с. (Шифр ННМБУ: Б-95824)
 • Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / Ю. В. Карпухіна. – Херсон : Олди-плюс, 2016. – 306 с. (Шифр ННМБУ: Б-97394)
 • Коркушко О. В. Эффективность физических тренировок для людей пожилого возраста / О. В. Коркушко, Ю. Т. Ярошенко, В. Б. Шатило // Проблемы старения и долголетия. – 2012. – Т. 21, № 4. – С. 492–514.
 • Кравченко Б. М. Система інтегративної кінезітерапії. Сучасний метод фізичної реабілітації при захворюваннях хребта та суглобів / Б. М. Кравченко. – Київ : Знання України, 2018. – 335 с. (Шифр ННМБУ: Б-98414)
 • ЛФК при переломах костей верхних и нижних конечностей : учеб.-метод. пособие / К. А. Самушия, Г. В. Попова, О. В. Петрова, В. В. Семашко. – Минск : Бел МАПО, 2016. – 31 с. (Шифр ННМБУ: Б-97320)
 • Мещерякова Н. Упражнения для пациентов с заболеваниями легких / Н. Мещерякова // Астма и аллергия. – 2012. – № 3. – С. 3–5.
 • Особенности физической реабилитации больных с патологией нервной системы / Ю. К. Резуненко, А. Г. Истомин, М. П. Кириченко [и др.] // Експерим. і клін. медицина. – 2013. – № 1. – С. 127–130.
 • Олейник О. Н. Производственная гимнастика в режиме дня работников умственного труда : пособие / О. Н. Олейник, Ю. А. Долинный. – Краматорск : ДГМА, 2014. – 35 с. (Шифр ННМБУ: Б-94577)
 • Парунян Л. М. Вправи, серце і здоров’я / Л. М. Парунян // Вісн. Вінниц. нац. мед. університету. – 2015. – Т. 19, № 2. – С. 524–529.
 • Піонтківська Н. І. Фізична реабілітація – важливий крок до незалежного життя після інсульту / Н. І. Піонтківська, Ю. В. Фломін, Н. І. Самосюк // Міжнар. неврол. журнал. – 2012. – № 8. – С. 98–101.
 • Рух дарує життя // Мистецтво лікування. – 2011. – № 8. – С. 56–57.
 • Становление физической культуры как базового средства восстановительного лечения, медицинской реабилитации и целенаправленного оздоровления человека / О. В. Ромашин, К. В. Лядов, Т. В. Шаповаленко [и др.] // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. – 2013. – № 1. – С. 39–43.
 • Физическая активность и упражнения для пациентов, перенесших инсульт / подгот.: В. Безшейко // Укр. мед. часопис. – 2013. – № 5. – С. 27.
 • Фізичне виховання. Розвиток фізичних якостей та фізіологічні основи оздоровчих тренувань : навч. посіб. / Н. М. Куліш, Н. Б. Решетілова, Л. С. Ібрагімова [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 151 с. (Шифр ННМБУ: Б-97924)
 • Kelly P. Юные и физически активные: повышение привлекательности физической активности для детей и молодежи – набор ориентиров / P. Kelly, A. Matthews, C. Foster. – Копенгаген, 2013. – 44 с. – (Документы Всемирной организации здравоохранения). (Шифр ННМБУ: В-8932)
 • Osiński W. Nadwaga i otyłość: aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii / W. Osiński. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. – 191 s. (Шифр ННМБУ: S 11496)

Публікації на цю тему

Щоб добре почуватись, усім нам, незалежно від віку, слід бути фізично активними. Якщо людина веде малорухливий спосіб життя, то в неї збільшується ризик: серцевих хвороб, діабету другого типу, високого кров’яного тиску, високого рівня холестерину, інсульту. Лише 30 хвилин фізичних вправ на день суттєво зменшать ризик інсульту, діабету та раку, продовжать тривалість та покращать якість життя, поліпшать настрій і самооцінку.
 • Активный двигательный режим как предпосылка «успешного» старения // Участковый врач. – 2016. – № 1. – С. 22–23.
 • Бачинська Н. В. Особливості використання засобів фізичної реабілітації при захворюваннях вегетативної нервової системи / Н. В. Бачинська, В. В. Заєрко, В. О. Шуба // Молодий вчений. – 2018. – № 6. – С. 326–328.
 • Беляев С. Г. Малоподвижный образ жизни: реальная характеристика современной украинской популяции / С. Г. Беляев, А. В. Дороганова // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2012. – Т. 15, № 2, ч. 1. – С. 26–28.
 • Ванда Е. С. Показанные и противопоказанные физические упражнения при заболеваниях на занятиях физической культурой : метод. рек. / Е. С. Ванда, К. Ю. Романов. – Минск : БГМУ, 2015. – 17 с. (Шифр ННМБУ: Б-96029)
 • Герцик А. М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. М. Герцик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 387 с. (Шифр ННМБУ: Б-98309)
 • Глиняна О. А. Особенности физической реабилитации пациентов после перенесенного ишемического инсульта / О. А. Глиняна // Практ. ангіологія. – 2013. – № 3. – С. 69–71.
 • Григус І. Роль фізичної активності в процесі фізичної реабілітації вагітних / І. Григус, М. Човпило, Д. Ортенбургер // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас. суспільстві. – 2018. – № 2. – С. 102–110.
 • Грузєва Т. С. Фізична активність як складова здорового способу життя та профілактики захворювань / Т. С. Грузєва, Л. І. Галієнко, Г. В. Іншакова // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2010. – № 1. – С. 132–134.
 • Застосування лікувальної фізкультури при головокружінні та порушенні рівноваги : метод. рек. / Ю. І. Головченко, Т. М. Слободін, О. І. Асауленко, О. О. Козлова. – Київ, 2013. – 16 с. (Шифр ННМБУ: Б-95824)
 • Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / Ю. В. Карпухіна. – Херсон : Олди-плюс, 2016. – 306 с. (Шифр ННМБУ: Б-97394)
 • Коркушко О. В. Эффективность физических тренировок для людей пожилого возраста / О. В. Коркушко, Ю. Т. Ярошенко, В. Б. Шатило // Проблемы старения и долголетия. – 2012. – Т. 21, № 4. – С. 492–514.
 • Кравченко Б. М. Система інтегративної кінезітерапії. Сучасний метод фізичної реабілітації при захворюваннях хребта та суглобів / Б. М. Кравченко. – Київ : Знання України, 2018. – 335 с. (Шифр ННМБУ: Б-98414)
 • ЛФК при переломах костей верхних и нижних конечностей : учеб.-метод. пособие / К. А. Самушия, Г. В. Попова, О. В. Петрова, В. В. Семашко. – Минск : Бел МАПО, 2016. – 31 с. (Шифр ННМБУ: Б-97320)
 • Мещерякова Н. Упражнения для пациентов с заболеваниями легких / Н. Мещерякова // Астма и аллергия. – 2012. – № 3. – С. 3–5.
 • Особенности физической реабилитации больных с патологией нервной системы / Ю. К. Резуненко, А. Г. Истомин, М. П. Кириченко [и др.] // Експерим. і клін. медицина. – 2013. – № 1. – С. 127–130.
 • Олейник О. Н. Производственная гимнастика в режиме дня работников умственного труда : пособие / О. Н. Олейник, Ю. А. Долинный. – Краматорск : ДГМА, 2014. – 35 с. (Шифр ННМБУ: Б-94577)
 • Парунян Л. М. Вправи, серце і здоров’я / Л. М. Парунян // Вісн. Вінниц. нац. мед. університету. – 2015. – Т. 19, № 2. – С. 524–529.
 • Піонтківська Н. І. Фізична реабілітація – важливий крок до незалежного життя після інсульту / Н. І. Піонтківська, Ю. В. Фломін, Н. І. Самосюк // Міжнар. неврол. журнал. – 2012. – № 8. – С. 98–101.
 • Рух дарує життя // Мистецтво лікування. – 2011. – № 8. – С. 56–57.
 • Становление физической культуры как базового средства восстановительного лечения, медицинской реабилитации и целенаправленного оздоровления человека / О. В. Ромашин, К. В. Лядов, Т. В. Шаповаленко [и др.] // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. – 2013. – № 1. – С. 39–43.
 • Физическая активность и упражнения для пациентов, перенесших инсульт / подгот.: В. Безшейко // Укр. мед. часопис. – 2013. – № 5. – С. 27.
 • Фізичне виховання. Розвиток фізичних якостей та фізіологічні основи оздоровчих тренувань : навч. посіб. / Н. М. Куліш, Н. Б. Решетілова, Л. С. Ібрагімова [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 151 с. (Шифр ННМБУ: Б-97924)
 • Kelly P. Юные и физически активные: повышение привлекательности физической активности для детей и молодежи – набор ориентиров / P. Kelly, A. Matthews, C. Foster. – Копенгаген, 2013. – 44 с. – (Документы Всемирной организации здравоохранения). (Шифр ННМБУ: В-8932)
 • Osiński W. Nadwaga i otyłość: aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii / W. Osiński. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. – 191 s. (Шифр ННМБУ: S 11496)