ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ СВІНЦІЦЬКОГО

ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ СВІНЦІЦЬКОГО

2 травня 1948 р. -29 січня 2020 р.

2 травня 2023 року виповнилося б 75 років лікарю, педагогу та вченому, професору, доктору медичних наук Анатолію Станіславовичу Свінціцькому.

Анатолій Станіславович був видатним вченим-клініцистом у багатьох галузях внутрішньої медицини (ревматології, гастроентерології, пульмонології) та педагогом вищої медичної освіти. Наукові роботи професора А.С. Свінціцького характеризуються оригінальністю, високим методичним рівнем і прикладним значенням, його основні наукові дослідження стосуються вивчення особливостей виникнення та перебігу патології органів шлунково-кишкового тракту в умовах супутнього ураження опорно-рухового апарату та дії радіоактивного чинника, а також розробки сучасних алгоритмів діагностики та лікування цих коморбідних станів. У доробку професора понад 850 наукових праць, в т. ч. 64 підручники, монографії, навчальні посібники, довідники, 35 патентів. Крім того, професор А.С. Свінціцький був співавтором і головним редактором порталу для лікарів «eMPendium: внутрішні хвороби» (http://empendium.com/ua). Під його безпосереднім керівництвом підготовлені та захищені 4 докторські й 27 кандидатських дисертаційних робіт.

Анатолій Станіславович також брав активну участь у громадській роботі, був головою Українського товариства лікарів польського походження при Спілці поляків України, членом Президії Асоціації ревматологів України, Правління Українського товариства терапевтів, Правління Спілки поляків України тощо.

Завдяки відмінному володінню іноземними мовами професор підтримував тісні наукові та творчі зв’язки з навчальними, науковими і лікувальними закладами багатьох країн світу, був членом редакційних рад багатьох медичних журналів: «Medycyna Praktyczna», «Reumatologia/Rheumatology», «Developmental Period Medicine/Medycyna Wieku Rozwojowego», «Ginekologia i Położnictwo» та цілої низки українських медичних журналів (понад 20 журналів).

За вагомий внесок у розвиток медичної науки і практики та високий професіоналізм був обраний дійсним членом Польської академії медицини (1998), Всесвітньої академії медицини імені Альберта Швейцера (1999), Академії наук вищої школи України (2007), «Fellow Royal Scientist» Міжнародної колегії кардіологів (2010), «Гордість медицини України» Українського медичного клубу (2016), імені Альберта Швейцера (1998), імені М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» НАМН України (2001), імені Є. Москви Варшавської лікарської палати (2011), імені доктора В. Бєґаньського Ченстоховського лікарського товариства (2011), «Laudabilis» Варшавської лікарської палати (2013), «Gloria Medicinae» Польського лікарського товариства (2013), «Gratiarum Actio» Польського ревматологічного товариства, Інституту ревматології у Варшаві, журналу «Reumatologia/ Rheumatology» (2013), Міжнародною премією суспільної довіри «Golden OTIS» (2013), Кавалерським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща» (2014)

Професор Свінціцький був одним із ініціаторів створення Польської медичної бібліотеки ім. проф. Збіґнєва Реліґи та з великим ентузіазмом патронував її численні проекти спільні з Польським лікарським товариством, Окружною лікарською палатою у Варшаві та Сенатом Республіки Польща.

Великою заслугою науковця було створення українсДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ СВІНЦІЦЬКОГОького перекладу підручника «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини». Це унікальна публікація, яка містить точну інформацію про внутрішні хвороби, відповідає українським стандартам лікування з урахуванням рекомендацій міжнародних наукових товариств, адаптована групою українських експертів під керівництвом та за редакцією Анатолія Станіславовича. Зміст враховує місцеві особливості: епідеміологію, доступність лікарських засобів і діагностичних методів. Кожна глава містить повний опис клінічної тактики:

ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ СВІНЦІЦЬКОГОсимптоми, діагностика, лікування та дозування лікарських засобів Посібник існує у всіх можливих форматах — друкована версія, онлайн-версія та застосунок для мобільних пристроїв.

Анатолій Станіславович був щирим другом і прихильником нашої бібліотеки. Він постійно відвідував читальні зали, де знайомився з новинками наукової літератури.

Пам’ять про Анатолія Станіславовича Свінціцького назавжди залишиться в наших серцях, в серцях його учнів, колег та друзів.

Публікації на цю тему

ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ СВІНЦІЦЬКОГО

2 травня 1948 р. -29 січня 2020 р.

2 травня 2023 року виповнилося б 75 років лікарю, педагогу та вченому, професору, доктору медичних наук Анатолію Станіславовичу Свінціцькому.

Анатолій Станіславович був видатним вченим-клініцистом у багатьох галузях внутрішньої медицини (ревматології, гастроентерології, пульмонології) та педагогом вищої медичної освіти. Наукові роботи професора А.С. Свінціцького характеризуються оригінальністю, високим методичним рівнем і прикладним значенням, його основні наукові дослідження стосуються вивчення особливостей виникнення та перебігу патології органів шлунково-кишкового тракту в умовах супутнього ураження опорно-рухового апарату та дії радіоактивного чинника, а також розробки сучасних алгоритмів діагностики та лікування цих коморбідних станів. У доробку професора понад 850 наукових праць, в т. ч. 64 підручники, монографії, навчальні посібники, довідники, 35 патентів. Крім того, професор А.С. Свінціцький був співавтором і головним редактором порталу для лікарів «eMPendium: внутрішні хвороби» (http://empendium.com/ua). Під його безпосереднім керівництвом підготовлені та захищені 4 докторські й 27 кандидатських дисертаційних робіт.

Анатолій Станіславович також брав активну участь у громадській роботі, був головою Українського товариства лікарів польського походження при Спілці поляків України, членом Президії Асоціації ревматологів України, Правління Українського товариства терапевтів, Правління Спілки поляків України тощо.

Завдяки відмінному володінню іноземними мовами професор підтримував тісні наукові та творчі зв’язки з навчальними, науковими і лікувальними закладами багатьох країн світу, був членом редакційних рад багатьох медичних журналів: «Medycyna Praktyczna», «Reumatologia/Rheumatology», «Developmental Period Medicine/Medycyna Wieku Rozwojowego», «Ginekologia i Położnictwo» та цілої низки українських медичних журналів (понад 20 журналів).

За вагомий внесок у розвиток медичної науки і практики та високий професіоналізм був обраний дійсним членом Польської академії медицини (1998), Всесвітньої академії медицини імені Альберта Швейцера (1999), Академії наук вищої школи України (2007), «Fellow Royal Scientist» Міжнародної колегії кардіологів (2010), «Гордість медицини України» Українського медичного клубу (2016), імені Альберта Швейцера (1998), імені М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» НАМН України (2001), імені Є. Москви Варшавської лікарської палати (2011), імені доктора В. Бєґаньського Ченстоховського лікарського товариства (2011), «Laudabilis» Варшавської лікарської палати (2013), «Gloria Medicinae» Польського лікарського товариства (2013), «Gratiarum Actio» Польського ревматологічного товариства, Інституту ревматології у Варшаві, журналу «Reumatologia/ Rheumatology» (2013), Міжнародною премією суспільної довіри «Golden OTIS» (2013), Кавалерським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща» (2014)

Професор Свінціцький був одним із ініціаторів створення Польської медичної бібліотеки ім. проф. Збіґнєва Реліґи та з великим ентузіазмом патронував її численні проекти спільні з Польським лікарським товариством, Окружною лікарською палатою у Варшаві та Сенатом Республіки Польща.

Великою заслугою науковця було створення українського перекладу підручника «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини». Це унікальна публікація, яка містить точну інформацію про внутрішні хвороби, відповідає українським стандартам лікування з урахуванням рекомендацій міжнародних наукових товариств, адаптована групою українських експертів під керівництвом та за редакцією Анатолія Станіславовича. Зміст враховує місцеві особливості: епідеміологію, доступність лікарських засобів і діагностичних методів. Кожна глава містить повний опис клінічної тактики:

симптоми, діагностика, лікування та дозування лікарських засобів Посібник існує у всіх можливих форматах — друкована версія, онлайн-версія та застосунок для мобільних пристроїв.

Анатолій Станіславович був щирим другом і прихильником нашої бібліотеки. Він постійно відвідував читальні зали, де знайомився з новинками наукової літератури.

Пам’ять про Анатолія Станіславовича Свінціцького назавжди залишиться в наших серцях, в серцях його учнів, колег та друзів.