До Всесвітнього дня боротьби з пневмонією

12  листопада люди Землі відзначають день боротьби з пневмонією. Історія боротьби людства з пневмонією налічує понад 120 років.

В цей день установи охорони здоров’я організовують профілактичні заходи, проводять медичні огляди. Волонтери розповідають людям про пневмонії і сполучених з нею ризиків, роздають інформаційні листівки та буклети.

Долучаючись до популяризації знань боротьби з пневмонією, Національна наукова медична бібліотека України експонує книжкову виставку “До Всесвітнього дня боротьби з пневмонією”, на якій представлені праці вітчизняних та зарубіжних авторів. У роботах викладені питання етіопатогенезу, клініки, диференціальної діагностики, програм обстеження, профілактики та лікування, зміцнення здоров′я та збереження психічної стабільності сучасного суспільства в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності, викликаної пандемією COVID – 19.

Монографії, практичні та навчальні посібники рекомендовані для терапевтів, пульмонологів, сімейних лікарів, фтизіатрів, рентгенологів, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, психотерапевтів.

Нагадуємо Вам, шановні читачі, що у ННМБУ працює польська медична бібліотека імені Збігнєва Реліги, куди  надходить література польських видавництв з різних проблем медицини як польською, так і англійською мовами. Всю літературу можна знайти в електронному каталозі на сайті бібліотеки.

Список літератури:

В-9935

Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / Ф. С. Глумчер [та ін.]; за ред. Ф. С. Глумчера. – 2-ге вид., переробл. і допов. . – Київ : Медицина , 2019. – 359 с. : табл., іл.

Б-98784
Бабінець, Л.С..

Захворювання органів дихання в сімейній медицині: навчальний посібник для студентів старших курсів, лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів і педіатрів / Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. В. Андріюк. – Київ: Медицина, 2019. – 311 с. : табл.

 Б-98422
Григус, І. М.

Фізична реабілітація в пульмонології : навчальний посібник / І. М. Григус ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористув. – вид. 2-ге, випр. – Рівне: НУВГП, 2018. – 258 с.: іл., табл

В-10045
Денесюк, В.І.

Внутрішня медицина : підручник для студентів закладів вищої медичної освіти III-IV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк ; за ред. В. М. Коваленка ; уклад.: Н. М. Шуба, О. Г. Несукай, О. П. Борткевич. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : МОРІОН, 2019. – 959 с. : табл., іл.

В-9973

Дитяча пульмонологія : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / О. Л. Цимбаліста [та ін.] ; за ред. О. Л. Цимбалістої. – Київ : Медицина, 2019. – 599 с. : табл., іл.

Б-98809

Интерстициальные и орфанные заболевания легких: руководство / А. Л. Акопов [и др.]; под ред. М. М. Ильковича. – Москва: Гэотар-медиа, 2019. – 546 с.: ил., табл.

Б-98838

Инфекционные болезни. Национальное руководство: краткое издание / гл. ред.: Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. – Москва: Гэотар-Медиа, 2019. – 845 с. : ил., табл.

 Б-99370

Короновірусна інфекція: алгоритм дій : методичні рекомендації / Укр. військ.-мед. акад. [та ін.]; уклад.: Тодуров І. М. [та ін.]. – Київ: Вид-во Людмила, 2020. – 75 с. : табл., іл.

Б-97954
Оленская, Т. Л.

Реабилитация в пульмонологии: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающего специальности 1-790101 “Лечебное дело” / Т. Л. Оленская, А. Г. Николаева, Л. В. Соболева; Витеб. гос. мед. ун-т МЗ Респ. Беларусь. – Витебск: ВГМУ, 2017. – 143 с. : ил.

Б-99249

Острая и хроническая дыхательная недостаточность: учебное пособие для самостоятельной работы пульмонологов, фтизиатров, торакальных хирургов, кардиологов, анестезиологов, реаниматологов, терапевтов и врачей общей практики / Э. М. Ходош [и др.]; под общ. ред. Э. М. Ходош; Харьк. мед. акад. последиплом. образования, Каф. фтизиатрии, пульмонологии и семейн. медицины, КНП “Гор. клинич. больница № 13” ХГС. – Харьков: Право, 2020. – 134 с. : табл., ил.

В-10066
Практичні аспекти внутрішньої медицини : навчальний посібник / Г. В. Осьодло [та ін.] ; за ред. Г. В. Осьодло ; Укр. військ.-мед. акад. – Київ : Чалчинська Н. В., 2020 –

Т. 1. – 2020. – 668 с.: іл, табл.

Б-98567

Діагностика та лікування розповсюджених синдромів у пульмонології : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації…] / М. В. Рішко [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. обл. т-во терапевтів. – Ужгород : Ліра, 2018. – 302 с. : іл., табл.

Б-99174

Фармакологія з основами патології : підручник для студентів медичних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти МОЗ України III-IV рівнів акредитації / Ю. М. Колесник [та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. – Вид. 2-е, доп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 537 с.: іл.

Б-99518

COVID – 19 в измерениях философии, психологии и педагогики: пособие / под науч. ред. В. В. Рыбалки, А. П. Самодрина. – Киев ; Днепр; Кременчуг: Щербатых А. В., 2020. – 395 с.

 

Публікації на цю тему

12  листопада люди Землі відзначають день боротьби з пневмонією. Історія боротьби людства з пневмонією налічує понад 120 років. В цей день установи охорони здоров'я організовують профілактичні заходи, проводять медичні огляди. Волонтери розповідають людям про пневмонії і сполучених з нею ризиків, роздають інформаційні листівки та буклети. Долучаючись до популяризації знань боротьби з пневмонією, Національна наукова медична бібліотека України експонує книжкову виставку "До Всесвітнього дня боротьби з пневмонією", на якій представлені праці вітчизняних та зарубіжних авторів. У роботах викладені питання етіопатогенезу, клініки, диференціальної діагностики, програм обстеження, профілактики та лікування, зміцнення здоров′я та збереження психічної стабільності сучасного суспільства в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності, викликаної пандемією COVID - 19. Монографії, практичні та навчальні посібники рекомендовані для терапевтів, пульмонологів, сімейних лікарів, фтизіатрів, рентгенологів, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, психотерапевтів. Нагадуємо Вам, шановні читачі, що у ННМБУ працює польська медична бібліотека імені Збігнєва Реліги, куди  надходить література польських видавництв з різних проблем медицини як польською, так і англійською мовами. Всю літературу можна знайти в електронному каталозі на сайті бібліотеки. Список літератури: В-9935 Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / Ф. С. Глумчер [та ін.]; за ред. Ф. С. Глумчера. - 2-ге вид., переробл. і допов. . - Київ : Медицина , 2019. - 359 с. : табл., іл. Б-98784 Бабінець, Л.С.. Захворювання органів дихання в сімейній медицині: навчальний посібник для студентів старших курсів, лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики - сімейної медицини, дільничних терапевтів і педіатрів / Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. В. Андріюк. - Київ: Медицина, 2019. - 311 с. : табл.  Б-98422 Григус, І. М. Фізична реабілітація в пульмонології : навчальний посібник / І. М. Григус ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористув. - вид. 2-ге, випр. - Рівне: НУВГП, 2018. - 258 с.: іл., табл В-10045 Денесюк, В.І. Внутрішня медицина : підручник для студентів закладів вищої медичної освіти III-IV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк ; за ред. В. М. Коваленка ; уклад.: Н. М. Шуба, О. Г. Несукай, О. П. Борткевич. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : МОРІОН, 2019. - 959 с. : табл., іл. В-9973 Дитяча пульмонологія : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / О. Л. Цимбаліста [та ін.] ; за ред. О. Л. Цимбалістої. - Київ : Медицина, 2019. - 599 с. : табл., іл. Б-98809 Интерстициальные и орфанные заболевания легких: руководство / А. Л. Акопов [и др.]; под ред. М. М. Ильковича. - Москва: Гэотар-медиа, 2019. - 546 с.: ил., табл. Б-98838 Инфекционные болезни. Национальное руководство: краткое издание / гл. ред.: Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - Москва: Гэотар-Медиа, 2019. - 845 с. : ил., табл.  Б-99370 Короновірусна інфекція: алгоритм дій : методичні рекомендації / Укр. військ.-мед. акад. [та ін.]; уклад.: Тодуров І. М. [та ін.]. - Київ: Вид-во Людмила, 2020. - 75 с. : табл., іл. Б-97954 Оленская, Т. Л. Реабилитация в пульмонологии: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающего специальности 1-790101 "Лечебное дело" / Т. Л. Оленская, А. Г. Николаева, Л. В. Соболева; Витеб. гос. мед. ун-т МЗ Респ. Беларусь. - Витебск: ВГМУ, 2017. - 143 с. : ил. Б-99249 Острая и хроническая дыхательная недостаточность: учебное пособие для самостоятельной работы пульмонологов, фтизиатров, торакальных хирургов, кардиологов, анестезиологов, реаниматологов, терапевтов и врачей общей практики / Э. М. Ходош [и др.]; под общ. ред. Э. М. Ходош; Харьк. мед. акад. последиплом. образования, Каф. фтизиатрии, пульмонологии и семейн. медицины, КНП "Гор. клинич. больница № 13" ХГС. - Харьков: Право, 2020. - 134 с. : табл., ил. В-10066 Практичні аспекти внутрішньої медицини : навчальний посібник / Г. В. Осьодло [та ін.] ; за ред. Г. В. Осьодло ; Укр. військ.-мед. акад. - Київ : Чалчинська Н. В., 2020 - Т. 1. - 2020. - 668 с.: іл, табл. Б-98567 Діагностика та лікування розповсюджених синдромів у пульмонології : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації...] / М. В. Рішко [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. обл. т-во терапевтів. - Ужгород : Ліра, 2018. - 302 с. : іл., табл. Б-99174 Фармакологія з основами патології : підручник для студентів медичних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти МОЗ України III-IV рівнів акредитації / Ю. М. Колесник [та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. - Вид. 2-е, доп. - Дніпро: Журфонд, 2019. - 537 с.: іл. Б-99518 COVID - 19 в измерениях философии, психологии и педагогики: пособие / под науч. ред. В. В. Рыбалки, А. П. Самодрина. - Киев ; Днепр; Кременчуг: Щербатых А. В., 2020. - 395 с.