До ювілею ЗАРУЦЬКОГО Ярослава Леонідовича

Колектив Національної наукової медичної бібліотеки України щиросердечно вітає Ярослава Леонідовича Заруцького з ювілеєм!

Нехай удача буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, вірних друзів, колег, учнів. Бажаємо міцного здоров′я, бадьорості духу, благополуччя вам та вашим рідним, сил і оптимізму для подальшої активної роботи. Нехай ваша нелегка праця приносить задоволення й достаток. Нехай здійснюються усі ваші мрії та сподівання! Нехай вам щастить!

Заруцький Ярослав Леонідович – лікар хірург вищої категорії, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби, начальник кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, Заслужений лікар України.

Ярослав Леонідович в 1984 році закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, факультет підготовки керівного складу військово-медичної академії ім. С.М. Кірова (1989-1992 рр.). У 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою ″Діагностика та хірургічне лікування пошкоджень печінки у постраждалих з закритою поєднаною травмою″ за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. З 1984 – 1989 роки проходив військову службу на хірургічних посадах в ЗС СРСР. З 1993 року служив на посадах викладача, старшого викладача та заступника начальника кафедри військової хірургії Військово-медичного інституту Української військово-медичної академії. Від 1995 – в Укр. військ.-мед. академії (Київ): з 2002 року – начальник кафедри військової хірургії. У 2003 році захистив докторську дисертацію за темою «Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики і хірургічного лікування постраждалих з травматичною хворобою» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Учень професора В.Я. Білого.

Професор Ярослав Леонідович Заруцький близько 20 років (з 2002 року) очолює провідну кафедру військової хірургії Української військово-медичної академії – єдиного в Україні вищого військово-медичного навчального закладу IV рівня акредитації. За ці роки за його безпосередньою участю кафедра підготувала  десятки провідних фахівців у галузі військової хірургії і політравми. Серед провідних військових хірургів, які працюють на кафедрі або їх професійне становлення було пов’язане з нею: Заслужені лікарі України, генерал-лейтенант медичної служби, професор Білий В.Я., генерал-майори медичної служби, члени-кореспонденти НАМН України Хоменко І.П. і  Лурін І.А., доктори медичних наук, професори Компанієць О.А., Лакша А.М., Світличний Е.В. та інші. За останні шість років в умовах тривалої воєнної агресії РФ на Сході України військово-медичні фахівці кафедри на чолі з професором Я.Л. Заруцьким неодноразово виїжджали для роботи у мобільних госпіталях і для консультування медперсоналу у Донецькій і Луганській областях. Результатом цієї ризикованої і самовідданої праці сталі десятки наукових праць з актуальних питань воєнно-польової хірургії, у яких був узагальнений унікальний практичний досвід науковців і викладачів кафедри. Ці праці стали цінною науково-практичною і методичною основою для підготовки молодих військових медиків, суттєво сприяли зростанню фахового авторитету викладачів кафедри.

Науковий напрям роботи Ярослава Леонідовича – диференційована хірургія, тактика при політравмі, багатоетапні операції у пацієнтів з ушкодженням внутрішніх органів,  застосування малоінвазивних втручань під контролем ультразвукового дослідження та сучасних пластин і фіксаторів при тяжкій скелетній травмі. Ярослав Леонідович керує дисертаційними роботами здобувачів наукового ступеня ″кандидат медичних наук″. Має 5 авторських свідоцтва, 6 патентів.

Високий професіоналізм Ярослава Леонідовича дозволяє з успіхом активно впроваджувати сучасні методи надання високоспеціалізованої травматологічної допомоги хворим з використанням новітніх технологічних засобів, використовувати свій досвід та хірургічні навики для боротьби з ускладненнями, що виникають, як особливості перебігу травматичної хвороби.

Ярослав Леонідович є автором понад 200 наукових праць, в тому числі 5 –х підручників, 3 -х навчальних посібників, 5 монографій, які передані в дар Національній науковій медичній бібліотеці  України і зберігаються в її фондах. Серед них:

 1. Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій / Підручник. Тернопіль: Укрмедкнига 2004 – 324с.
 2. Хірургія пошкоджень тазу і тазових органів / Заруцький Я.Л., Кукуруз Я.С.,Бурлука В.В.- К.: 2006. – 107 с.
 3. Повреждения органов мочеполовой системы (Практическое руководство)/ Под редакцией профессора В.С.Дзюрак. – К, : »Ходак» 2004.- 88 с.
 4. Вказівки з воєнно-польової хірургії (у співавт з А.А. Шудраком) – К., 2014;
 5. Домедична допомога в умовах бойових дій [Текст] : метод. посіб. / Юрченко В. Д. [та ін.] ; [голов. ред. Самофал С. С.]. – Київ : Середняк Т. К. [вид.], 2014. – 80 с.
 6. Воєнно-польова хірургія [Текст] : підручник / [Заруцький Я. Л. та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. Я. Л. Заруцького і акад. НАМН України, д-ра мед. наук, проф. В. М. Запорожана. – Одеса : Одес. медун-т, 2016. – 415 с.
 7. Воєнно-польова хірургія [Текст] : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. – Київ : Фенікс, 2018. – 544 с.
 8. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня розширеної підтримки життя (Advanced Life Support – ALS) [Текст] : навч. посіб. / [Рощін Г. Г. та ін.] ; за ред. заслуж. лікаря України, д-ра мед. наук, проф. Рощіна Г. Г. . – Київ : Юстон, 2019. – 294 с.

За високий професіоналізм Ярослав Леонідович Заруцький нагороджений державними нагородами, відзнаками і почесними грамотами Міністра оборони України, директора Департаменту охорони здоров’я МО України, Київського міського голови та керівництва Академії.

 

Публікації на цю тему

Колектив Національної наукової медичної бібліотеки України щиросердечно вітає Ярослава Леонідовича Заруцького з ювілеєм!

Нехай удача буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, вірних друзів, колег, учнів. Бажаємо міцного здоров′я, бадьорості духу, благополуччя вам та вашим рідним, сил і оптимізму для подальшої активної роботи. Нехай ваша нелегка праця приносить задоволення й достаток. Нехай здійснюються усі ваші мрії та сподівання! Нехай вам щастить!

Заруцький Ярослав Леонідович - лікар хірург вищої категорії, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби, начальник кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, Заслужений лікар України.

Ярослав Леонідович в 1984 році закінчив Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, факультет підготовки керівного складу військово-медичної академії ім. С.М. Кірова (1989-1992 рр.). У 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою ″Діагностика та хірургічне лікування пошкоджень печінки у постраждалих з закритою поєднаною травмою″ за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. З 1984 - 1989 роки проходив військову службу на хірургічних посадах в ЗС СРСР. З 1993 року служив на посадах викладача, старшого викладача та заступника начальника кафедри військової хірургії Військово-медичного інституту Української військово-медичної академії. Від 1995 – в Укр. військ.-мед. академії (Київ): з 2002 року – начальник кафедри військової хірургії. У 2003 році захистив докторську дисертацію за темою «Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики і хірургічного лікування постраждалих з травматичною хворобою» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Учень професора В.Я. Білого. Професор Ярослав Леонідович Заруцький близько 20 років (з 2002 року) очолює провідну кафедру військової хірургії Української військово-медичної академії – єдиного в Україні вищого військово-медичного навчального закладу IV рівня акредитації. За ці роки за його безпосередньою участю кафедра підготувала  десятки провідних фахівців у галузі військової хірургії і політравми. Серед провідних військових хірургів, які працюють на кафедрі або їх професійне становлення було пов’язане з нею: Заслужені лікарі України, генерал-лейтенант медичної служби, професор Білий В.Я., генерал-майори медичної служби, члени-кореспонденти НАМН України Хоменко І.П. і  Лурін І.А., доктори медичних наук, професори Компанієць О.А., Лакша А.М., Світличний Е.В. та інші. За останні шість років в умовах тривалої воєнної агресії РФ на Сході України військово-медичні фахівці кафедри на чолі з професором Я.Л. Заруцьким неодноразово виїжджали для роботи у мобільних госпіталях і для консультування медперсоналу у Донецькій і Луганській областях. Результатом цієї ризикованої і самовідданої праці сталі десятки наукових праць з актуальних питань воєнно-польової хірургії, у яких був узагальнений унікальний практичний досвід науковців і викладачів кафедри. Ці праці стали цінною науково-практичною і методичною основою для підготовки молодих військових медиків, суттєво сприяли зростанню фахового авторитету викладачів кафедри. Науковий напрям роботи Ярослава Леонідовича - диференційована хірургія, тактика при політравмі, багатоетапні операції у пацієнтів з ушкодженням внутрішніх органів,  застосування малоінвазивних втручань під контролем ультразвукового дослідження та сучасних пластин і фіксаторів при тяжкій скелетній травмі. Ярослав Леонідович керує дисертаційними роботами здобувачів наукового ступеня ″кандидат медичних наук″. Має 5 авторських свідоцтва, 6 патентів. Високий професіоналізм Ярослава Леонідовича дозволяє з успіхом активно впроваджувати сучасні методи надання високоспеціалізованої травматологічної допомоги хворим з використанням новітніх технологічних засобів, використовувати свій досвід та хірургічні навики для боротьби з ускладненнями, що виникають, як особливості перебігу травматичної хвороби. Ярослав Леонідович є автором понад 200 наукових праць, в тому числі 5 –х підручників, 3 -х навчальних посібників, 5 монографій, які передані в дар Національній науковій медичній бібліотеці  України і зберігаються в її фондах. Серед них:
 1. Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій / Підручник. Тернопіль: Укрмедкнига 2004 – 324с.
 2. Хірургія пошкоджень тазу і тазових органів / Заруцький Я.Л., Кукуруз Я.С.,Бурлука В.В.- К.: 2006. – 107 с.
 3. Повреждения органов мочеполовой системы (Практическое руководство)/ Под редакцией профессора В.С.Дзюрак. – К, : »Ходак» 2004.- 88 с.
 4. Вказівки з воєнно-польової хірургії (у співавт з А.А. Шудраком) – К., 2014;
 5. Домедична допомога в умовах бойових дій [Текст] : метод. посіб. / Юрченко В. Д. [та ін.] ; [голов. ред. Самофал С. С.]. - Київ : Середняк Т. К. [вид.], 2014. - 80 с.
 6. Воєнно-польова хірургія [Текст] : підручник / [Заруцький Я. Л. та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. Я. Л. Заруцького і акад. НАМН України, д-ра мед. наук, проф. В. М. Запорожана. - Одеса : Одес. медун-т, 2016. - 415 с.
 7. Воєнно-польова хірургія [Текст] : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. - Київ : Фенікс, 2018. - 544 с.
 8. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня розширеної підтримки життя (Advanced Life Support - ALS) [Текст] : навч. посіб. / [Рощін Г. Г. та ін.] ; за ред. заслуж. лікаря України, д-ра мед. наук, проф. Рощіна Г. Г. . - Київ : Юстон, 2019. - 294 с.
За високий професіоналізм Ярослав Леонідович Заруцький нагороджений державними нагородами, відзнаками і почесними грамотами Міністра оборони України, директора Департаменту охорони здоров’я МО України, Київського міського голови та керівництва Академії.