Домедична підготовка

Опис: Домедична підготовка : підручник / за заг. ред. В. В. Стеблюка. – Харків : Право, 2020. – 341 с.
Шифр ННМБУ: Б-99689
Видавець: Право
Рік видання: 2020
Сторінок: 341
Висвітлено нормативно-правові основи надання домедичної допомоги, загальні поняття анатомії та фізіології людини, основні правила поведінки на місці події під час надання допомоги на догоспітальному етапі, розкрито послідовність дій при термінальних станах, виникненні травм і поранень, ушкодженнях екогенними чинниками навколишнього середовища та невідкладних станів різних соматичних захворювань.
Зміст:
Розділ 1. Нормативно-правові основи надання домедичної допомоги. – С. 10
1.1. Нормативно-правові основи захисту життя та здоров’я людини. – С. 10
1.2. Нормативно-правові основи надання екстреної медичної допомоги. – С. 18
1.3. Нормативно-правові основи надання домедичної допомоги поліцейськими. – С. 25
1.4. Метод медичного сортування постраждалих, його види та завдання. Алгоритм дій під час надання домедичної допомоги. – С. 29
Розділ 2. Загальні питання анатомії та фізіології людини. – С. 33
2.1. Значення знань з основ анатомічної будови тіла та систем організму людини для надання домедичної допомоги. Загальні питання будови та функції людського організму. – С. 33
2.2. Будова та функції серцево-судинної, дихальної і нервової систем. – С. 39
2.3. Опорно-руховий апарат, його будова та функції. Травна, сечостатева, ендокринна системи людини. – С. 56
2.4. Особливості анатомічної будови та життєвих показників новонароджених, дітей і підлітків. Специфіка надання допомоги літнім людям. – С. 63
Розділ 3. Правила поведінки на місці події під час надання домедичної допомоги. – С. 70
3.1. Огляд місця події. Безпечний доступ. – С. 70
3.2. Використання засобів індивідуального захисту під час надання домедичної допомоги. – С. 73
3.3. Правила визначення кількості постраждалих. Екстрені служби та особливосі їх виклику. – С. 75
3.4. Алгоритми надання допомоги залежно від важкості стану постраждалого та наявності в нього небезпечних для життя ушкоджень. – С. 76
3.5. Дії поліцейського в разі масових травм. Взаємодія з бригадами рятувальників. – С. 80
Розділ 4. Огляд і переміщення постраждалого. – С. 85
4.1. Послідовність проведення первинного огляду постраждалого. – С. 85
4.2. Техніка проведення вторинного огляду постраждалого. – С. 90
4.3. Сучасні вимоги до проведення екстреної евакуації постраждалого. Положення постраждалого під час транспортування. – С. 96
Розділ 5. Домедична допомога в разі термінальних станів з основами реанімвції. – С. 106
5.1. Загальне уявлення про смерть. Характеристика термінального стану, клінічної та біологічної смертей. – С. 106
5.2. Поняття серцево-легеневої реанімації, її загальні правила та особливості проведення в немовлят і дітей. – С. 112
5.3. Методика проведення серцево-легеневої реанімації з використанням зовнішнього автоматичного дефібрилятора (АЗД). – С. 120
Розділ 6. Домедична допомога в разі кровотечі з основами десмургії. – С. 125
6.1. Визначення, класифікація та характеристика кровотеч. – С. 125
6.2. Способи зупинки кровотеч. Домедична допомога в разі зовнішньої та внутрішньої кровотеч. – С. 131
6.3. Поняття десмургії. Основні правила накладання бинтових пов’язок . – С. 142
6.4. Накладання пов’язок на різні ділянки тіла. – С. 146
Розділ 7. Домедична допомога в разі травм і поранень. Транспортна іммобілізація. – С. 159
7.1. Поняття травм та їх класифікація. – С. 159
7.2. Механічна травма. Домедична допомога в разі травматичного шоку. – С. 162
7.3. Види ушкоджень кісток. Поняття переломів, їх ознаки та класифікація. Домедична допмога в разі переломів різної локації. – С. 168
7.4. Надання домедичної допомоги в разі травмування голови, грудей чи живота. – С. 181
7.5. Надання домедичної допомоги в разі травматичної ампутації кінцівки чи тривалого позиційного стискання м’яких ткании. – С. 192
Розділ 8. Домедична допомога в разі ушкодження екогенними чинниками навколишнього середовища. – С. 196
8.1. Ознаки та механізм впливу на тіло людини крайніх температур. Заходи домедичної допомоги в разі опіків, відморожень, загального перегрівання та замерзання людини. – С. 196
8.2. Клініка та діагностика електротравм. Домедична допоиога в разі ураження електричним струмом та утоплення. – С. 203
8.3. Поняття отрути й отруєння. Умови, що визначають дію хімічних речовин. – С. 208
8.4. Домедична допомога в разі ураження сильнодіючими отруйними речовинами. – С. 210
8.5. Домедична допомога в разі отруєння продуктами рослинного й тваринного походження. – С. 215
Розділ 9. Домедична допомога в разі невідкладних станів різних соматичних захворювань. – С. 219
9.1. Основні ознаки гострих захворювань органів серцево-судинної та дихальної систем. Перша допомога в разі їх виникнення. – С. 219
9.2. Клінічні ознаки й алгоритми надання домедичної допомоги в разі судомних нападів (епілепсії), коматозних станів цукрового діабету. – С. 224
9.3. Захворювання, означені поняттям “гострий живіт”: причини прояви, домедична діагностика. – С. 228
9.4. Невідкладні стани в акушерстві. Транспортування вагітних. Фізіологія, передвісники, етапи та механізм пологів. – С. 233
Перелік питань для підсумкового контролю. – С. 238
Ситуаційні завдання. – С. 243