Дитяча пульмонологія

Дитяча пульмонологія : навч. посіб. для студентів, лікарів-інтернів і слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України / за ред. О. Л. Цимбалістої. - Київ : Медицина, 2019. - 599 с.
В-9973
Медицина
2019
599

У навчальному посібнику наведено основні методи діагностики, провідні симптоми та синдроми в дітей із захворюваннями дихальної системи. Висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенетичні механізми розвитку, клінічну картину, особливості перебігу, діагностику та принципи лікування вад розвитку, спадкових, інфекційних та інтерстиційних захворювань органів дихання, бронхіальної астми й уражень легень у разі системних захворювань. Частина матеріалу публікується на теренех України вперше. Окремі симптоми та синдроми рідкісних хвороб часто призводять до діагностичних помилок, тому інформація, подана в посібнику, є особливо цінною для лікарів-практиків.
Зміст:
Глава 1. Основні симптоми і синдроми у дітей з патологією дихальної системи. - С. 9
Урбась, О. В. 1.1. Клінічне дослідження хворого / О. В. Урбась. - С. 9
Урбась, О. В. 1.2. Емфізема легень / О. В. Урбась. - С. 20
Урбась, О. В. 1.3. Ателектаз легень / О. В. Урбась. - С. 27
Семкович, Я. В. 1.4. Гостра дихальна недостатність / Я. В. Семкович, М. Я. Семкович. - С. 32
Цимбаліста, О. Л. 1.5. Вторинна легенева гіпертензія / О. Л. Цимбаліста. - С. 64
Урбась, О. В. Глава 2. Імунологічні аспекти запальних захворювань дихальної системи / О. В. Урбась. - С. 78
Цимбаліста, О. Л. Глава 3. Принципи протимікробної терапії / О. Л. Цимбаліста. - С. 92
Урбась, О. В. Глава 4. Небулайзерна терапія осіб із захворюваннями дихальної системи / О. В. Урбась, Я. В. Семкович. - С. 148
Глава 5. Уроджені і спадкові захворювання дихальної системи у дітей. - С. 168
Цимбаліста, О. Л. 5.1. Уроджені вади розвитку дихальної системи / О. Л. Цимбаліста. - С. 168
Цимбаліста, О. Л. 5.2. Альвеолярний протеїноз легень / О. Л. Цимбаліста. - С. 190
Цимбаліста, О. Л. 5.3. Альвеолярний мікролітіаз легень / О. Л. Цимбаліста. - С. 194
Цимбаліста, О. Л. 5.4. Первинна циліарна дискінезія / О. Л. Цимбаліста. - С. 196
Цимбаліста, О. Л. Глава 6. Муковісцидоз / О. Л. Цимбаліста. - С. 204
Цимбаліста, О. Л. Глава 7. Спадковий дефіцит Альфа 1-антитрипсину / О. Л. Цимбаліста. - С. 235
Цимбаліста, О. Л. Глава 8. Синдром дисплазії сполучної тканини і захворювання дихальної системи / О. Л. Цимбаліста. - С. 250
Митник, Н. Я. Глава 9. Пневмонії новонароджених / Н. Я. Митник. - С. 269
Митник, Н. Я. Глава 10. Бронхолегенева дисплазія / Н. Я. Митник. - С. 297
Урбась, О. В. Глава 11. Бронхіт / О. В. Урбась. - С. 324
Глава 12. Пневмонія. - С. 340
Цимбаліста, О. Л. 12.1. Етіологія, патогенетичні механізми розвитку, клініко-рентгенологічні варіанти, діагностика, лікування пневмонії / О. Л. Цимбаліста, Я. В. Семкович. - С. 340
Семкович, Я. В. 12.2. Пневмонія у дітей, ускладнена токсичним синдромом (пневмонічним токсикозом) / Я. В. Семкович, М. Я. Семкович. - С. 401
Цимбаліста, О. Л. Глава 13. Плеврит / О. Л. Цимбаліста. - С. 428
, . Глава 14. Інтерстиційні захворювання дихальної системи / О. Л. Цимбаліста. - С. 448
Цимбаліста, О. Л. 14.1. Загальна характеристика інтерстиційних захворювань легень у дітей перших двох років життя / О. Л. Цимбаліста. - С. 448
Цимбаліста, О. Л. 14.2. Нейроендокринна гіперплазія у немовлят / О. Л. Цимбаліста. - С. 454
Цимбаліста, О. Л. 14.3. Гіперчутливий пневмоніт / О. Л. Цимбаліста. - С. 456
Цимбаліста, О. Л. 14.4. Саркоїдоз / О. Л. Цимбаліста. - С. 462
Цимбаліста, О. Л. 14.5. Ідіопатичний гемосидероз легень / О. Л. Цимбаліста. - С. 476
Цимбаліста, О. Л. 14.6. Синдром Гудпащера / О. Л. Цимбаліста. - С. 479
Цимбаліста, О. Л. 14.7. Гранульоматоз Вегенера / О. Л. Цимбаліста. - С. 482
Цимбаліста, О. Л. 14.8. Синдром Чага-Стросса / О. Л. Цимбаліста. - С. 486
Вовк, З. В. 14.9. Лангерганс-клітинний гістіоцитоз легень / З. В. Вовк. - С. 488
Сем'янчук, В. Б. Глава 15. Поліноз / В. Б. Сем'янчук. - С. 500
Цимбаліста, О. Л. Глава 16. Бронхіальна астма / О. Л. Цимбаліста. - С. 517
Глава 17. Ураження дихальної системи у пацієнтів з іншими захворюваннями. - С. 567
Вовк, З. В. 17.1. Ураження дихальної системи у хворих зі злоякісними пухлинами лімфоїдної тканини / З. В. Вовк. - С. 567
Цимбаліста, О. Л. 17.2. Ураження дихальної системи у пацієнтів із ревматичними захворюваннями / О. Л. Цимбаліста. - С. 577
Цимбаліста, О. Л. 17.3. Ятрогенна патологія легень / О. Л. Цимбаліста. - С. 586