Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях

Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях : навчальний посібник / М. І. Швед [та ін.] ; ред. М. І. Швед. - Тернопіль : Укрмедкн., 2018. - 311 с. : табл. - Бібліогр.: с. 306-311. -
В-9762

У навчальному посібнику викладено матеріал з основ організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вигляді запитань і відповідей. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). У ньому подано основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Наведені діагностично-лікувальні алгоритми застосовують при більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів, вони дозволяють встановити головні типові синдроми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги і на їх основі вибрати протокол із медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів із медицини невідкладних станів та загальної практики - сімейної медицини, викладачів профільних кафедр

Зміст:
Розділ 1. Організація і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в Україні. Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та хворим на догоспітальному етапі. - С. 9
1.1. Рівні надання медичної допомоги. - С. 9
1.2. Організація і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги. - С. 18
1.3. Документація, яку використовує в роботі бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги. - С. 25
1.4. Служба екстреної (швидкої) медичної допомоги України. - С. 26
1.5. Види екстреної медичної допомоги. - С. 27
1.6. Порядок госпіталізації пацієнтів бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в лікувально-профілактичні заклади. - С. 31
1.7. Алгоритм початкових дій бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги на місці події. - С. 33
1.8. Методика первинного та вторинного обстежень постраждалого. Визначення термінального стану постраждалого. - С. 34
1.9. Поняття «клінічна смерть» та «реанімаційні заходи». - С. 37
1.10. Етичні аспекти реанімації. - С. 42
Розділ 2. Зупинка кровообігу і технологія надання екстреної медичної допомоги дорослим. Основні види порушень дихання та засоби забезпечення прохідності дихальних шляхів і штучної вентиляції легень у дорослих. - С. 46
2.1. Зупинка кровообігу (раптова серцева смерть). - С. 46
2.2. Серцево-легенева та мозкова реанімація. - С. 48
2.3. Алгоритми проведення серцево-легеневої та мозкової реанімації. - С. 55
2.4. Сучасні засоби забезпечення прохідності дихальних шляхів. Інтубація трахеї. - С. 58
2.5. Раптова зупинка кровообігу у вагітних. - С. 62
2.6. Реанімація немовлят безпосередньо після народження. - С. 65
Розділ 3. Діагностика і лікування невідкладних станів при внутрішніх захворюваннях. - С. 67
3.1. Гострий коронарний синдром. - С. 67
3.2. Гостра серцева недостатність. - С. 82
3.3. Хронічна серцева недостатність. - С. 86
3.4. Порушення ритму та провідності серця. - С. 96
3.5. Гіпертензивний криз. - С. 118
3.6. Дихальна недостатність. - С. 127
3.7. Трамбоембалія легеневої артерії. - С. 145
Розділ 4. Шок різної етіології. - С. 153
4.1. Геморагічний шок. - С. 153
4.2. Травматичний шок. - С. 156
4.3. Септичний шок. - С. 161
4.4. Гіповолемічний шок. - С. 168
4.5. Кардіогенний шок. - С. 172
4.6. Анафілактичний шок (анафілаксія, набряк гортані, набряк Квінке). - С. 176
4.7. Гостре пошкодження нирок. - С. 184
Розділ 5. Коми різної етіології. - С. 193
5.1. Кома невідомої етіології. - С. 193
5.2. Гостра печінкова недостатність. - С. 198
5.3. Невідкладні стани у хворих з ендокринною патологією. - С. 201
5.4. Невідкладні стани і коми при цукровому діабеті. - С. 203
5.4.1. Гіпоглікемія. - С. 203
5.4.2. Діабетичний кетоз, діабетичний кетоацидоз, кетоацидотична кома. - С. 206
5.4.3. Гіперосмолярний гіперглікемічний синдром. - С. 214
5.4.4. Молочнокислий ацидоз. - С. 217
5.5. Невідкладні стани при патології гіпоталамо-гіпофізарної системи (гіпопітуїтарний криз). - С. 220
5.6. Тиреотоксичний криз. - С. 221
5.7. Гіпотиреоїдна кома. - С. 224
5.8. Гіпопаратиреоїдний криз. - С. 226
5.9. Гіперпаратиреоїдний криз. - С. 228
5.10. Гіпертензивний криз при феохромоцитомі. - С. 229
5.11. Гостра недостатність надниркових залоз (гостра недостатність кори надниркових залоз), аддісонічний криз. - С. 231
Розділ 6. Гострі отруєння. - С. 235
6.1. Гостре отруєння невідомою речовиною та невідомим газом. - С. 235
6.2. Гостре отруєння відомою речовиною (загальні ознаки отруєння). - С. 250
6.3. Отруєння етиловим спиртом і його сурогатами. - С. 252
6.4. Отруєння кислотами і лугами. - С. 255
6.5. Отруєння чадним, побутовим газом, продуктами горіння хімічних речовин (полімерів), вихлопними газами автомобіля, клоачними (аміачними) газами. - С. 256
6.6. Отруєння психотропними фармакологічними препаратами. - С. 258
6.7. Отруєння пестицидами (фосфорорганічними речовинами). - С. 259
6.8. Отруєння грибами. - С. 261
6.9. Укуси тварин (змій). - С. 262
Розділ 7. Стани, викликані уражаючими факторами зовнішнього середовища. - С. 264
7.1. Ураження електричним струмом. Електротравма. - С. 264
7.2. Гіпертермічний синдром. - С. 268
7.3. Переохолодження, обмороження. - С. 271
7.4. Утоплення. - С. 274
Розділ 8. Діагностика та екстрена медична допомога при механічних травмах, кровотечі та крововтраті. - С. 278
8.1. Кровотеча. - С. 278
8.2. Травматичні ураження організму. - С. 288
8.3. Політравма. - С. 302