Екстренна та невідкладна медична допомога

Екстренна та невідкладна медична допомога : навчальний посібник / О. Ю. Бодулєв [та ін.] ; за заг. ред. Шкурупія Д. А.; Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України. - Вінниця : Нова кн., 2017. - 234 с. : табл., іл.
В-9613

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань.
Зміст:
Розділ 1. Організація надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в Україні. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану пацієнта. - С. 9
1.1. Поняття про єдину систему надання ЕМД в Україні. - С. 12
1.2. Обов'язки медичних працівників. - С. 14
1.3. Організація діяльності служби ЕМД України: структура та завдання. - С. 15
1.4. Основні завдання, функції, права та відповідальність медичних працівників з питань надання медичної допомоги пацієнту у невідкладному стані. - С. 18
1.5. Етичні, деонтологічні та комунікативні аспекти ЕМД. - С. 20
1.6. Особливості надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному, ранньому госпітальному та госпітальному етапах. - С. 21
1.7. Оснащення виїзної бригади ЕМД. - С. 23
1.8. Забезпечення амбулаторії сімейного лікаря для надання ЕМД. - С. 24
1.9. Карта виїзду бригади ЕШМД, правила її оформлення. - С. 24
1.10. Ергономічні принципи в роботі виїзної бригади ЕМД. Робота в команді. - С. 24
1.11. Знайомство зі станцією ЕМД. - С. 25
1.12. Особиста безпека працівника бригади ЕМД під час надання екстреної медичної допомоги. - С. 30
1.13. Огляд місця події. - С. 31
1.14. Виклик і терміни прибуття бригади ЕМД. - С. 33
1.15. Порядок госпіталізації пацієнтів бригадами швидкої медичної допомоги у лікувально-профілактичні установи. - С. 36
Контрольні питання. - С. 38
Ситуаційні задачі. - С. 39
Розділ 2. Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та хворим на догоспітальному етапі. - С. 44
2.1. Первинне обстеження: визначення, завдання, порядок. - С. 45
2.2. Поняття "золота година", "платинові, півгодини". - С. 49
2.3. Вторинне обстеження: визначення та завдання. - С. 50
2.4. Порядок вторинного обстеження. - С. 50
2.5. Надання допомоги та підготовка до транспортування пацієнта. - С. 59
2.6. Засоби введення ліків. - С. 62
Контрольні питання. - С. 65
Ситуаційні задачі. - С. 66
Розділ 3. Технологія надання екстреної медичної допомоги при зупинці кровобігу і дихання. - С. 68
3.1. Поняття про термінальні стани. - С. 69
3.2. І стадія СЛЦР: елементарна підтримка життя. - С. 72
3.2.1. Етап А: відновлення прохідності дихальних шляхів. - С. 72
3.2.2. Етап В: ШВЛ. - С. 82
3.2.3. Етап С: підтримання кровообігу. - С. 86
3.2.4. Організація реанімаційного комплексу в І стадії СЛЦР. - С. 88
3.3. II стадія СЛЦР: подальша підтримка життя (етапи D-F). - С. 88
3.4. Організація І і II стадії СЛЦР в окремих умовах. - С. 90
3.5. III стадія СЛЦР: тривала підтримка життя . - С. 93
Контрольні питання. - С. 94
Ситуаційні задачі. - С. 94
Розділ 4. Діагностика і лікування невідкладних станів на місці події. - С. 97
4.1. Гострий коронарний синдром. - С. 98
4.2. Кардіогенний шок. - С. 103
4.3. Гіпертонічний криз (ГК). - С. 104
4.4. Анафілактичний шок. - С. 108
4.5. Гіпотермія. - С. 109
4.6. Часткова і повна непрохідність дихальних шляхів при потраплянні стороннього тіла. - С. 112
4.7. Набряк гортані. - С. 117
4.8. Утоплення. - С. 118
4.9. Ураження електричним струмом. - С. 121
4.10. Коматозні стани. - С. 123
4.10.1. Загальні принципи ведення хворого в коматозному стані. - С. 123
4.10.2. Гіпоглікемічна кома. - С. 125
4.10.3. Гіперглікемічна (діабетична, кетоацидотична) кома. - С. 126
4.10.4. Гіперосмолярна кома. - С. 127
4.10.5. Лактацидемічна кома. - С. 128
4.11. Гострі отруєння. - С. 129
Контрольні питання. - С. 135
Ситуаційні задачі. - С. 135
Розділ 5. Екстрена медична допомога при механічних травмах та масових ураженнях. - С. 138
5.1. Черепно-мозкові травми. - С. 139
5.2. Травми хребта. - С. 141
5.3. Механічні травми живота. - С. 146
5.4. Пошкодження таза. - С. 148
5.5. Пошкодження тазових органів. - С. 149
5.6. Механічні травми кінцівок. - С. 150
5.7. Травматичні ушкодження грудної клітки. - С. 153
5.8. Синдром тривалого стиснення. - С. 156
5.9. Техніка транспортної іммобілізації. - С. 157
5.10. Кровотечі. - С. 159
5.11. Політравма, геморагічний і травматичний шок. - С. 164
5.12. Організація ЕМД при масових ураженнях. - С. 166
5.12.1. Порядок дії бригад ЕШМД у зоні масового ураження. - С. 166
5.12.2. Взаємодія бригад ЕШМД з рятувальними службами. - С. 169
5.12.3. Організація сортувальних зон при евакуації постраждалих. - С. 170
5.12.4. Етапи медичного сортування. - С. 171
5.12.5. Кольорове позначення сортувальних категорій і використання сортувальних міток. - С. 173
5.12.6. Первинне медичне сортування за системою START. - С. 174
5.12.7. Евакуація постраждалих із зони масового ураження. - С. 175
Контрольні питання. - С. 176
Ситуаційні задачі. - С. 177
Додатки. - С. 179
Додаток 1. Табель оснащення бригад ЕШМД. - С. 180
Додаток 2. Табель оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ПМД) для надання ЕМД. - С. 196
Додаток 3. Інструкція щодо заповнення форми первинної медичної облікової документації № 109/о "Картка виклику швидкої медичної допомоги" (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.11.2010 №999). - С. 202
Додаток 4. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гіпертонічний криз". - С. 214
Додаток 5. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гіпертермія". - С. 215
Додаток 6а. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гіповолемічний шок". - С. 216
Додаток 6б. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гостра дихальна недостатність при гіповолемічному шоку". - С. 217
Додаток 6в. Аголгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гіповолемічний шок при політравмі". - С. 218
Додаток 7. Алгоритм дій відповідно до уніфікованогожлінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гостра дихальна недостатність". - С. 219
Додаток 8. Аголгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гострі отруєння". - С. 220
Додаток 9. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Носова кровотеча". - С. 221
Додаток 10. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом". - С. 222
Додаток 11а. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Політравма". - С. 223
Додаток 11б. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гостра дихальна недостатність при політравмі". - С. 224
Додаток 12. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Раптова серцева смерть". - С. 225
Додаток 13. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Стеноз гортані". - С. 226
Додаток 14. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомогу "Странгуляційна асфіксія". - С. 227
Додаток 15. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Травма грудної клітки". - С. 228
Додаток 16. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Травма живота". - С. 229
Додаток 17. Алгоритм дії відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Травма кінцівок". - С. 230
Додаток 18. Алгоритм дії відповідно до уніфікованого протоколу екстреної медичної допомоги "Травма хребта". - С. 231
Додаток 19. Алгоритм дії відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Черепно-мозкова травма". - С. 232
Додаток 20. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 233
Додаток 21. Алгоритм дій відповідно до уніфікованого клінічного протоколу екстреної медичної допомоги "Гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип". - С. 234