Ендокринологія

Ендокринологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.]; за ред. П. М. Боднара ; Нац. АМН України. - 4-те вид., оновл. та допов. - Вінница : Нова Кн., 2017. - 449 с. : табл., іл. - (Національний підруч.). - Бібліогр.: с.446-449.
В-9700

Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.

Зміст:
Бондар, П. М. 1. Історія розвитку ендокринології в Україні / П. М. Бондар. - С. 14
Резніков, О. Г. 2. Основні принципи ендокринології / О. Г. Резніков. - С. 26
Бондар, П. М. 3. Гіпоталамо-гіпофізарні захворювання / П. М. Бондар. - С. 41
3.1. Анатомо-фізіологічні дані. - С. 41
3.2. Акромегалія і гігантизм. - С. 45
3.3. Хвороба Іценка-Кушінга. - С. 52
3.4. Гіперпролактинемія. - С. 57
3.5. Гіпопітуїтаризм. - С. 60
3.6. Нецукровий діабет. - С. 65
Большова, О. В. 3.7. Соматотропна недостатність / О. В. Большова, В. Г. Майданик. - С. 67
Цимбалюк, В. І. 3.8. Аденома гіпофіза і краніофарингеома / В. І. Цимбалюк. - С. 77
Пішак, В. П. 3.9. Хвороби шишкоподібної залози / В. П. Пішак, В. І. Цимбалюк. - С. 84
Бондар, П. М. 4. Захворювання щитоподібної залози / П. М. Бондар, О. М. Приступюк. - С. 90
4.1. Анатомо-фізіологічні дані. - С. 90
Бондар, П. М. 4.2. Нетоксичний зоб / П. М. Бондар, М. В. Власенко, О. М. Приступюк. - С. 93
4.3. Тиретоксикоз. - С. 112
4.4. Гіпотиреоз. - С. 135
4.5. Тиреоїдити. - С. 147
Бондар, П. М. 4.6. Рак щитоподібної залози / П. М. Бондар, М. В. Гульчій. - С. 161
Бондар, П. М. 5. Захворювання прищитоподібних залоз / П. М. Бондар, Г. П. Михальчишин. - С. 174
5.1. Анатомо-фізіологічні дані. - С. 174
5.2. Первинний гіперпаратиреоз. - С. 175
5.3. Гіпопаратиреоз. - С. 180
Бондар, П. М. 6. Цукровий діабет / П. М. Бондар. - С. 186
6.1. Анатомо-фізіологічні дані. - С. 186
6.2. Класифікація та діагностика цукрового діабету. - С. 191
6.3. Епідеміологія цукрового діабету. - С. 197
6.4. Цукровий діабет типу 1. - С. 198
6.5. Цукровий діабет типу 2. - С. 225
6.6. Хронічні ускладнення цукрового діабету. - С. 243
Жабоєдов, Г. Д. Діабетична ретинопатія / Г. Д. Жабоєдов. - С. 246
Колесник, М. О. Діабетична нефропатія / М. О. Колесник. - С. 253
Михальчишин, Г. П. Діабетична нейропатія / Г. П. Михальчишин. - С. 260
Діабетична кардіоміопатія. - С. 268
Михальчишин, Г. П. Діабетична стопа / Г. П. Михальчишин. - С. 272
6.7. Гострі ускладнення цукрового діабету. - С. 280
Комісаренко, Ю. І. Діабетична (гіперкетонемічна) кома / Ю. І. Комісаренко. - С. 281
Комісаренко, Ю. І. Гіперосмолярна (гіперглікемічна, неацидотична) / Ю. І. Комісаренко. - С. 288
Перцева, Т. О. 6.8. Гіпоглікемія / Т. О. Перцева. - С. 289
6.9. Цукровий діабет у вагітних, гестаційний діабет. - С. 297
Бондар, П. М. 7. Захворювання надниркових залоз / П. М. Бондар, Ю. І. Комісаренко. - С. 131
7.1. Анатомо-фізіологічні дані. - С. 313
7.2. Гіперфункція кори надниркових залоз. - С. 317
7.3. Недостатність кори надниркових залоз. - С. 329
7.4. Феохромоцитома. - С. 340
8. Захворювання статевих залоз. - С. 347
Венцківський, Б. М. 8.1. Захворювання репродуктивної системи жінок / Б. М. Венцківський, І. Б. Венцківська, Т. Ф. Татарчук. - С. 347
8.2. Нейроендокринні синдроми. - С. 354
Лучицький, Є. В. 8.3. Захворювання репродуктивної системи чоловіків / Є. В. Лучицький. - С. 363
9. Хвороби обміну речовин. - С. 377
Бондар, П. М. 9.1. Ожиріння / П. М. Бондар, Г. П. Михальчишин. - С. 377
Нетяженко, В. З. 9.2. Метаболічний синдром / В. З. Нетяженко, Н. В. Скрипник. - С. 386
Бондар, П. М. 9.3. Аліментарна дистрофія / П. М. Бондар, Г. П. Михальчишин. - С. 400
9.4. Остеопороз. - С. 407
Бондар, П. М. 10. Поліендокринні синдроми / П. М. Бондар, Ю. І. Комісаренко. - С. 411
10.1. Аутоімунні поліендокринопатії. - С. 411
10.2. Синдром множинних ендокринних неоплазій. - С. 416
Фомін, П. Д. 11. Ендокринні пухлини органів травлення / П. Д. Фомін, Є. М. Шепетько. - С. 424
11.1. Гормони травного тракту та підшлункової залози. - С. 424
11.2. Клінічна характеристика ендокринних пухлин травного тракту та підшлункової залози. - С. 427
Коваленко, А. Є. 12. Хірургічне лікування ендокринних захворювань / А. Є. Коваленко, І. В. Комісаренко. - С. 434
12.1. Хірургічне лікування захворювань щитоподібної залози. - С. 434
12.2. Хірургічне лікування гіперпаратиреозу. - С. 438
12.3. Хірургічне лікування хвороби Іценка-Кушінга. - С. 439
12.4. Хірургічне лікування пухлин надниркових залоз. - С. 441
12.5. Хірургічне лікування злоякісних пухлин надниркових залоз. - С. 443