Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиноподібної пазухи

Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиноподібної пазухи : навчально-методичний посібник / Д. І. Заболотний [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України. - Київ : Логос, 2018. - 163 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 161-163.
Б-98054

На основі досвіду авторів та систематизованих даних літератури у навчально-методичному посібнику представлено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування хвороб клиноподібної пазухи.

Зміст:
Розділ 1. Клінічна анатомія і фізіологія порожнини носа та приносових пазух. - С. 7
Розділ 2. Травми та сторонні тіла клиноподібної пазухи. - С. 51
Розділ 3. Гострий сфеноїдит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. - С. 56
Розділ 4. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, клінічна характеристика, діагностика та лікування хронічного сфеноїдиту. - С. 77
Розділ 5. Новоутворення клиноподібної пазухи та селярно-хіазмальної ділянки і тактика лікування. - С. 123
Розділ 6. Профілактика сфеноїдиту. - С. 146