Новицька-Усенко Людмила Василівна (1934)

Дата:
10.07.2024 день
2024-07-10T00:00:00+03:00
2024-07-11T00:00:00+03:00

Новицька-Усенко Людмила Василівна (1934)Новицька-Усенко Людмила Василівна (1934) вчений у галузі анестезіології та реаніматології, член-кореспондент НАМН України (1993), НАН України (1991), доктор медичних наук (1971), професор (1973), заслужений діяч науки УРСР (1984), завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії (1973-2008), професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії (з 2008).

Основні напрями наукової діяльності присвячені вивченню механізмів адаптації гомеостазу при різних критичних станах (операційна травма, нейротравма, хімічна травма тощо), розробці заходів щодо захисту організму від агресії з метою збереження адекватного функціонування систем життєзабезпечення. Науково обґрунтовані нові підходи до вибору оптимальних варіантів анестезії залежно від характеру оперативного втручання та віку хворого. У хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою виявлені закономірності розвитку компенсаторних реакцій, розроблені шляхи збереження життєздатності нервової тканини та всього організму. Розробила оригінальні методи життєзабезпечення постраждалих при техногенних аваріях і катастрофах, насамперед у гострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, технології застосування екстракорпоральних методів детоксикації у хворих на гостру хімічну травму.
Експериментальними та клінічними дослідженнями обґрунтувала використання негемоглобінового кровозамінника з газотранспортною функцією – перфторану при нейротравмі, постреанімаційній хворобі, гострому інфаркті міокарда, сепсисі, поліорганній недостатності, що сприяє прискоренню клінічного видужання, зменшенню ускладнень, зниженню летальності та поліпшенню якості життя цих хворих у віддаленому періоді зі збереженням інтелекту, працездатності та соціальної активності.
Наукові праці: “Интенсивная терапия при кровопотере” (1990, 1995, 2007); “Концепция антиноцицептивного обезболивания” (1993); “Геріатрична анестезіологія та реаніматологія” (1994); “Перфторан в интенсивной терапии критических состояний” (1999); “Анестезіологія та інтенсивна терапія” (2003); “Руководство по интенсивной терапии” (2004); “Сепсис: эпидемиология, патогенез, диагностика, организация лечения, хирургическое лечение, интенсивная терапия” (2005); “Сердечно-лёгочная и церебральная реанимация” (2006, 2008, 2011, 2016); “Теоретические предпосылки и практические основы нутриционной поддержки в клинике критических состояний” (2008); “Руководство по анестезиологии” (2008); “Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация” (2008); “Анестезіологія та інтенсивна терапія” (2010); “Екстрена медична допомога” (2014); “Анестезіологія та інтенсивна терапія” (2013, 2015).