Народився Сергій Андрійович Ромоданов

Дата:
24.01.2022 день
2022-01-24T00:00:00+02:00
2022-01-25T00:00:00+02:00
Народився Сергій Андрійович Ромоданов

80 років від дня народження онколога, члена-кореспондента НАМНУ, доктора медичних наук, професора Сергія Андрійовича Ромоданова (1942-2016)

Онколог, член-кореспондент НАМН України (1994), доктор медичних наук (1980), професор (1982), професор кафедри нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 1982).

Головний напрям наукових досліджень: комбіноване лікування злоякісних гліом головного мозку. Нові принципи лікування дозволили йому сполучити хірургічне видалення пухлин з антибластичною хіміотерапією та променевою терапією на тлі штучної гіперглікемії, імунотерапії та гормонотерапії. За його участі розроблені нові антибластичні препарати “Реуміцін”, “Хлофіден” і “Бротеофін”. Опрацьовані методи визначення індивідуальної чутливості пухлин до антибластичних препаратів. Розроблені принципи доопераційної хіміо- та променевої терапії. Значний внесок зроблений у поліпшення діагностики та хірургічного лікування краніобазальних пухлин селярної локалізації, впровадження методів діагностики та лікування судинних і травматичних ушкоджень головного мозку.

Наукові праці: “Ангиографическая диагностика мозгового инсульта” (1975); “Ранние проявления нейрохирургических заболеваний” (1984); “Деонтология в нейрохирургии” (1990); “Лазерная нейрохирургия” (1992); “Нейрохирургические аспекты геронтологии” (1995).