Народився Віталій Євгенович Кондратюк

Дата:
20.12.2021 день
2021-12-20T00:00:00+02:00
2021-12-21T00:00:00+02:00
Народився Віталій Євгенович Кондратюк

50 років від дня народження лікаря-кардіолога, доктора медичних наук Віталія Євгеновича Кондратюка (1971)

Лікар-кардіолог, доктор медичних наук (2010). Закінчив Національний медичний університет (Київ, 1997). Працював ліка­­рем. У 2000-2011 – в Інституті геронтоло­­гії НАМНУ: від 2009 – провідний науковий співробітник; водночас у 2010-2011 – в. о. завідувача відділу кардіології Інституту клінічної ра­­діології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ (обидва – Київ); 2011-2015 – професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та від 2015 – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Вивчає вікові та статеві особливості фізіології старіння серцево-судинної системи; патогенез артеріальної гіпертензії, поєднаної з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом; перебіг, питання діагностики та терапії серцево-судинних захворювань в осіб з різними ревматичними патологіями.

Наукові праці: “Напрямки використання методу електрокардіографії високого підсилен­­ня” (2010); “Електрична не­­гомогенність міокарда у пацієнтів з гі­­пертонічною хворобою у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу” (2011); “Анти­­фос­­фолипидный синдром в практике врачей разных специальностей: сложнос­­ти диагностики” (2013).

50 років від дня народження лікаря-кардіолога, доктора медичних наук Віталія Євгеновича Кондратюка (1971) Лікар-кардіолог, доктор медичних наук (2010). Закінчив Національний медичний університет (Київ, 1997). Працював ліка­­рем. У 2000-2011 – в Інституті геронтоло­­гії НАМНУ: від 2009 – провідний науковий співробітник; водночас у 2010-2011 – в. о. завідувача відділу кардіології Інституту клінічної ра­­діології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ (обидва – Київ); 2011-2015 – професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та від 2015 - завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Вивчає вікові та статеві особливості фізіології старіння серцево-судинної системи; патогенез артеріальної гіпертензії, поєднаної з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом; перебіг, питання діагностики та терапії серцево-судинних захворювань в осіб з різними ревматичними патологіями. Наукові праці: "Напрямки використання методу електрокардіографії високого підсилен­­ня" (2010); "Електрична не­­гомогенність міокарда у пацієнтів з гі­­пертонічною хворобою у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу" (2011); "Анти­­фос­­фолипидный синдром в практике врачей разных специальностей: сложнос­­ти диагностики" (2013).