Пелещук Анатолій Петрович (1913-2010)

Дата:
16.07.2018 день
2018-07-16T00:00:00+03:00
2018-07-17T00:00:00+03:00

Пелещук Анатолій Петрович (1913-2010)Пелещук Анатолій Петрович (1913-2010) терапевт, доктор медичних наук, професор (1964), заслужений діяч науки і техніки УРСР.

Анатолій Петрович у 1944 під керівництвом професора В.М. Іванова захистив кандидатську дисертацію. Того ж року зарахований асистентом кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту. У 1952 йому присвоєно вчене звання доцента. У 1962 захистив докторську дисертацію “Вплив сну на секреторну і моторну функцію шлунка”. У тому ж році очолив кафедру терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту та міське товариство терапевтів. У 1964 йому присвоєне вчене звання професора.

Протягом 1965-1973 паралельно з кафедрою терапії завідував відділом терапевтичної нефрології Київського науково-дослідного інституту урології та нефрології АМН УРСР. У 1971 очолив кафедру госпітальної терапії № 2 Київського медичного університету. Створив на базі Київської центральної басейнової клінічної лікарні МОЗ України терапевтичну клініку ім. академіка В.М. Іванова. У 1983 почав завідувати кафедрою внутрішньої медицини № 3, а з 1987 був професором цієї кафедри, у 1989 був на рік призначений виконувати обов’язки завідувача кафедри госпітальної терапії №2.

Розвинув традиційні для київської терапевтичної школи напрями медичної науки (клінічна фізіологія та фармакологія травної системи, клінічна симптоматика та лікування найпоширеніших хвороб органів травлення, алергологічних, онкологічних, ревматологічних патологій).

Сформував концепцію функціональних захворювань травної системи, був одним з тих, хто вперше почав вивчати вік-залежну патологію захворювань органів травлення та нирок у пацієнтів похилого та старечого віку. Вивчав етіопатогенез, клінічні прояви та лікування, різні варіанти дієти при найбільш поширених захворюваннях нирок. У клініці його кафедри були створені перші в Україні відділення нефрології та гострої ниркової недостатності, започатковане лікування гемодіалізом, перитонеальним діалізом, трансплантацією нирки тощо. Зробив великий внесок у розробку курортного лікування хвороб травної системи.

Наукові праці:”Основы геронтологии” (1969);”Основы нефрологии” (1972); “Практическая нефрология” (1973, 1983); “Семиотика и диагностика болезней почек” (1976); “Внутренние болезни” (1977, 1981, 1987); “Клиническая гастроэнтерология” (1978); “Хроническая почечная недостаточность” (1978); “Санаторное лечение хронического гастрита и язвенной болезни” (1979); “Редкие и атипичные синдромы и заболевания в клинике внутренних болезней” (1983); “Функциональные заболевания пищеварительной системы” (1985); “Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии” (1987); “Состояние систем организма при заболеваниях почек” (1988); “Етика спілкування лікаря і хворого” (1993); “Фізичні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб” (1993); “Гастроентерологія” (1995); “Нефрологія” (1995); “Энциклопедия семейного врача” (1995); “Внутрішня медицина” (2008); “Внутренняя медицина” (2008).

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферат дисертацій А.П. Пелещука “Влияние сна на секреторную и моторную функции желудка” (1962)

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Пелещук А.П., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

 1. Гастроентерологія (1995)
 2. Гомерупонефрит (1973)
 3. Дифференциальная диагностика острых и неотложных симптомов, синдромов и заболеваний в клинике внутренних болезней (1984)
 4. Дифференцированное лечение острой левожелудочковой недостаточности (1992)
 5. Етика взаємовідносин лікаря та хворого (1993)
 6. Использование фармакологических проб в гастроэнтерологической клинике (1993)
 7. Классификация, клиника, диагностика и лечение гломерулонефрита (1975)
 8. Клиническое значение определения продуктов расщепления фибриногена и фибрина в моче и крови при заболеваниях почек и печени (1979)
 9. Легенди і бувальщина київської медицини (люди, факти, документи) (1981)
 10. Лечение хронического гастрита и язвенной болезни на курортах Украины (1974)
 11. Спогади київського професора медицини (2003)
 12. Функциональные, заболевания пищеварительной системы (1985)