Анатолій Станіславович Свінціцький (1948-2020)

Дата:
02.05.2018 день
2018-05-02T00:00:00+03:00
2018-05-03T00:00:00+03:00

Анатолій Станіславович Свінціцький (1948-2020)Анатолій Станіславович Свінціцький (1948-2020) професор, авторитетний і відомий в Україні та за її межами вчений-клініцист в галузі внутрішньої медицини та педагогіки вищої медичної школи, мудрий наставник, керівник кафедри внутрішніх хвороб НМУ імені 0.0. Богомольця.

Анатолій Станіславович народився в селі Станіславівка, що на Житомирщині, в сім’ї колгоспників. 1966 року Анатолій Свінціцький закінчив з похвальною грамотою вісім класів середньої школи. 1967 року закінчив з відзнакою Житомирське фармацевтичне училище. Бажання стати лікарем сформувалося у нього іще у дитинстві, під час навчання у Житомирському фармацевтичному училищі, тут же він зробив перші свої кроки як науковець, коли проходив виробничу практику і вивчав поширення Carex brevicollis на теренах Вінницької та Хмельницької областей.

Впродовж студентських років він успішно поєднував відмінне навчання з активною громадською діяльністю і науковою роботою в гуртках, проходив виробничу практику на базі університетської клініки в Лейпцигу (Німеччина).

Анатолій Станіславович дуже пильно слідкував за інноваціями, прогресивними тенденціями розвитку медицини, наполегливо впроваджував новітні технології в роботу лікувального закладу та в навчальний процес, завжди охоче ділився своїми знаннями і досвідом з колегами. Його школа налічує понад три десятки докторів і кандидатів наук, низку клінічних ординаторів, магістрантів, тисячі лікарів-практиків. Для багатьох з них він був не лише вчителем, а й провідником у житті, прекрасним лікарем, який завжди з повагою ставився до пацієнтів.

У науковому доробку Анатолія Станіславовича понад 750 наукових праць, серед них 62 підручники, монографії, навчальні посібники, довідники; 31 авторське свідоцтво та патенти на винаходи. Вчений створив відому в Україні та за її межами терапевтичну школу. 1997 року за створення посібника «Гастроентерологія», який з особистим дарчим написом вченого зберігається в наукових фондах Національної наукової медичної бібліотеки України, професору Анатолію Станіславовичу Свінціцькому було присуджено премію НАН України імені Ф.Г. Яновського.

За вагомі наукові досягнення його обрано дійсним членом Всесвітньої академії медицини імені Альберта Швейцера, Польської академії медицини, Академії наук вищої школи України. Анатолія Свінціцького нагороджено медаллю «СІогіа МесІісіпае» Польського лікарського товариства, Міжнародною премією суспільної довіри «Соїсіеп 0ТІ5» 2013 року, медалями імені Альберта Швейцера [1998], імені М.Д. Стражеска НАН України 2001 року, імені В.Л. Бєганьського Ченстоховського Лікарського товариства 2011 року та багатьма іншими. Він був головою Товариства лікарів польського походження в Україні, членом правлінь Українського товариства терапевтів, Товариства Житомирян, Спілки поляків України, тощо. Анатолій Свінціцький досконало володів багатьма іноземними мовами, підтримував тісні зв’язки з науковими медичними закладами багатьох країн світу.

З натхненням брав участь і патронував численні контакти між нашою Бібліотекою, товариством лікарів, Окружною Лікарською Палатою в Варшаві і Сенатом Польщі.

До фондів бібліотеки А.С. Свінціцький передав безліч книжок та журналів, в тому числі раритетних видань із своєї власної бібліотеки. Анатолій Станіславович був щирим другом і прихильником бібліотеки. Його завжди можна було бачити в читальних залах Бібліотеки, де вчений любив знайомиться з новинками літератури. Він ніколи не зупинявся на досягнутому, до останнього був сповнений нових планів на майбутнє.

Однією із здійснених мрій А.С. Свінціцького впродовж останніх років життя став міжнародний проект – підготовка та видання в Україні сучасного підручника «Внутрішні хвороби» 2018/2019. Українське видання – коротка версія міжнародного посібника з внутрішніх хвороб «Інтерни Щекліка», Анджея Щекліка – одного з найвидатніших польських лікарів і вчених, та був першим редактором підручника в Польщі. Над посібником постійно працює більше 600 авторів і редакторів з різних країн. Це міжнародний проект, в якому беруть участь експерти з різних куточків світу, які діляться своїми знаннями та досвідом. Основними перевагами посібника є: достовірність, постійне оновлення (електронна версія оновлюється, як тільки з’являються нові наукові дані), постійне доповнення змісту, простота використання і, отже, корисність в повсякденній практиці. Посібник також доступний в електронній формі на інтернет-порталі (www.empendium.com), а незабаром його можна буде використовувати в якості мобільного застосунку (для смартфонів і планшетів). Посібник принесе користь лікарям і пацієнтам в Україні.

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертації А.С. Свінціцький “Состояние гастродуоденальной системы при основных ревматических заболеваниях” (1991); Свінціцький А. С. “Функциональное состояние миокарда и его изменения в процессе лечения у больных инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы” (1981)

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Свінціцького А.С., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

 1. Внутрішня медицина (2008)
 2. Гастроентерологія (1995)
 3. Госпітальна терапія (1993)
 4. Діагностика та лікування захворювань системи крові (2010)
 5. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення (2004)
 6. Діагностика та лікування ревматичних захворювань (2017)
 7. Діагностика та лікування хвороб нирок (2014)
 8. Пороки серця в практиці сімейного лікаря (2010)
 9. Ревматичні хвороби та синдроми (2006)
 10. Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова (2009)
 11. Баня – тропинка к оздоровлению и долголетию (2003)
 12. Внутренняя медицина (2010)
 13. Фармакологический справочник гастроэнтеролога (2000)