Народився Анатолій Станіславович Свінціцький

  Дата:
  02.05.2018 день
  2018-05-02T00:00:00+03:00
  2018-05-03T00:00:00+03:00

  70 років від дня народження терапевта, доктора медичних наук, професора Анатолія Станіславовича Свінціцького (1948)

  Лікар-терапевт, доктор медичних наук (1991), професор (1995), лауреат Премії імені Ф.Г. Яновського НАН України (1997), член Всесвітньої Академії медицини Альберта Швейцера (1999), почесний член Польської академії медицини (1998), завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 (з 1990; у 2008-2017 рр. – внутрішньої медицини № 3, з 2017 р. – внутрішніх хвороб стоматологічного факультету) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, декан факуль­тету післядипломної освіти (2005), Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань охо­рони здоров’я, материнства і дитин­ства.

  Закінчив Київський медичний ін­ститут імені О.О. Богомольця (1975). У 1991 р. захистив докторську ди­сертацію “Стан гастродуоденальної системи при основних ревма­тологічних захворюваннях”. Учень професора А.П. Пелещука.

  Наукові дослідження в галузі ревматології, гастроентерології, кардіо­логії та пульмонології. Брав участь у розробці єдиної для вищих навчальних медичних закладів України методики ліцензійних іспитів та атестації лікарів-інтернів. Одним з перших у вітчизняній медичній науці та практиці започаткував вивчення гастропатій, асоційованих із прийомом нестероїдних протизапальних препаратів. У співпраці з кафедрою воєнної терапії Української воєнно-медичної академії читає лекції та проводить практичні заняття з воєнними лікарями-інтернами. Член Президії Української асоціації ревматологів, член правління Україн­ського наукового товариства терапев­тів. Голова Українсько-польського товариства (1995), голова Укра­їнської спілки лікарів польського походження (з 1997).

  Наукові праці: “Ревматологія” (1986); “Гастроентерологія” (1995); “Нефрологія” (1995); “Фармакологический справочник гастроэнте­ролога” (2002) та ін.