Народився Микола Георгійович Проданчук

Дата:
06.12.2019 день
2019-12-06T00:00:00+02:00
2019-12-07T00:00:00+02:00

65 років від дня народження вченого в галузі токсикології та гігієни, члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук Миколи Георгійовича Проданчука (1954)

Вчений у галузі токсикології та гігієни, член-кореспондент НАМН України (2002), доктор медичних наук (1993), професор (1995), заслужений лікар України (1998), директор Інституту екогігієни і токсикології їм. Л.І. Медведя (1994).

Один з провідних учених-гігієністів. Основні напрями його наукової діяльності спрямовані на фундаментальні проблеми токсикології, гігієни ксенобіотиків, вивчення віддалених наслідків їх дії на організм, сучасних і прогнозних тенденцій здоров’я населення України та шляхів профілактики впливу негативних факторів. Під його керівництвом і за безпосередньої участі науково обгрунтовано та впроваджено в народне господарство понад 80 гігієнічних нормативів на ксенобіотики в повітрі робочої зони, атмосфері населених місць, воді водоймищ; розроблено, затверджено та впроваджено 20 методичних вказівок щодо визначення вказаних полютантів у навколишньому середовищі.

Голова Товариства токсикологів України, експерт ВООЗ з питань організації охорони здоров’я, експерт-токсиколог Програми ООН з довкілля (UNEP), член робочої групи МОЗ з питань підготовки проектів законодавчих актів у галузі охорони здоров’я, офіційний науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Наукові праці: “Современные проблемы комплексного токсиколого-гигиенического регламентирования пестицидов” (2000); “Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти” (2000); “Принципы оценки токсикологических экспериментов на животных с учетом различной чувствительности к токсикантам взрослых и детей” (2001); “Токсикологічна наука в Україні: досягнення, стан та перспективи розвитку, інтеграція з світовою наукою” (2001); “Гігієна: проблеми і перспективи” (2002).