Народився Микола Іванович Пилипенко

Дата:
09.05.2022 день
2022-05-09T00:00:00+03:00
2022-05-10T00:00:00+03:00

Народився Микола Іванович Пилипенко85 років від дня народження вченого в галузі променевої діагностики, променевої терапії, радіаційної онкології, члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Миколи Івановича Пилипенка (1937-2022)

Вчений у галузі променевої діагностики, променевої терапії, радіаційної онкології, член-кореспондент НАМН України (2007), доктор медичних наук (1987), професор (1987), заслужений діяч науки і техніки України (2007), директор Державної установи “Інститут медичної радiологiї iм. С.П. Григор’єва АМН України” (1987-2013), завiдувач кафедри променевої дiагностики, променевої терапiї та медичної радіології Харкiвського державного медичного унiверситету (1982), засновник і почесний голова Українського товариства радіаційних онкологів.

Головнi науковi інтереси та досягнення були зосередженi в царинi розробки та впровадження в практику охорони здоров’я методiв променевої дiагностики на раннiх стадiях найпоширеніших соматичних та онкологiчних захворювань, променевої терапiї онкологiчних хвороб; на питаннях механiзмiв уражуючої дiї радiацiї; оптимізації променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур і метрологічному забезпеченні медичного використання джерел іонізуючого випромінення. Важливим внеском в теорію та практику медицини стали розробка та впровадження нових інформаційних технологій для проведення моніторингу стану здоров’я медичного персоналу, професійно пов’язаного з дією іонізуючого випромінення, створення сучасних протоколів променевої терапії для лікувальних закладів системи охорони здоров’я України. Починаючи з 2000, керував 3 національними проєктами, що виконувалися за програмою технічного співробітництва з МАГАТЕ. З 2006 – активний учасник 3 проєктів українсько-шведської співпраці з питань дозиметрії та контролю якості в променевій діагностиці та променевій терапії. Стимулював розвиток біологічної дозиметрії, а також єдиної в державі фахової служби метрології в радіологічній галузі, що працює як повірково-метрологічний центр із забезпечення вимірювань іонізуючих випромінень в установах МОЗ та НАМН України.

Наукові праці: “Die relative renale 131-J-Hippurat-Minutenspeicherung als quantita- tiver Funktionsparameter” (1983); “Радіологічна термінологія (українська, англійська, російська)” (1999); “Магнітнорезонансні зображання: фізичні принципи, поняття, термінологія” (2003); “Явление аномального изменения интенсивности потока квантов проникающего излучения моно- и многоэлементными середами” (1997); “Явление возбуждения интенсивного вторичного рентгеновского излучения в слое рентгенолюминофора” (2000).

85 років від дня народження вченого в галузі променевої діагностики, променевої терапії, радіаційної онкології, члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Миколи Івановича Пилипенка (1937-2022)

Вчений у галузі променевої діагностики, променевої терапії, радіаційної онкології, член-кореспондент НАМН України (2007), доктор медичних наук (1987), професор (1987), заслужений діяч науки і техніки України (2007), директор Державної установи "Інститут медичної радiологiї iм. С.П. Григор’єва АМН України" (1987-2013), завiдувач кафедри променевої дiагностики, променевої терапiї та медичної радіології Харкiвського державного медичного унiверситету (1982), засновник і почесний голова Українського товариства радіаційних онкологів.

Головнi науковi інтереси та досягнення були зосередженi в царинi розробки та впровадження в практику охорони здоров’я методiв променевої дiагностики на раннiх стадiях найпоширеніших соматичних та онкологiчних захворювань, променевої терапiї онкологiчних хвороб; на питаннях механiзмiв уражуючої дiї радiацiї; оптимізації променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур і метрологічному забезпеченні медичного використання джерел іонізуючого випромінення. Важливим внеском в теорію та практику медицини стали розробка та впровадження нових інформаційних технологій для проведення моніторингу стану здоров’я медичного персоналу, професійно пов’язаного з дією іонізуючого випромінення, створення сучасних протоколів променевої терапії для лікувальних закладів системи охорони здоров’я України. Починаючи з 2000, керував 3 національними проєктами, що виконувалися за програмою технічного співробітництва з МАГАТЕ. З 2006 – активний учасник 3 проєктів українсько-шведської співпраці з питань дозиметрії та контролю якості в променевій діагностиці та променевій терапії. Стимулював розвиток біологічної дозиметрії, а також єдиної в державі фахової служби метрології в радіологічній галузі, що працює як повірково-метрологічний центр із забезпечення вимірювань іонізуючих випромінень в установах МОЗ та НАМН України.

Наукові праці: "Die relative renale 131-J-Hippurat-Minutenspeicherung als quantita- tiver Funktionsparameter" (1983); "Радіологічна термінологія (українська, англійська, російська)" (1999); "Магнітнорезонансні зображання: фізичні принципи, поняття, термінологія" (2003); "Явление аномального изменения интенсивности потока квантов проникающего излучения моно- и многоэлементными середами" (1997); "Явление возбуждения интенсивного вторичного рентгеновского излучения в слое рентгенолюминофора" (2000).