Олександр Микитович Марзєєв (1883-1956)

  Дата:
  25.03.2023 день
  2023-03-25T00:00:00+02:00
  2023-03-26T00:00:00+02:00
  Олександр Микитович Марзєєв (1883-1956)

  Олександр Микитович Марзєєв (1883-1956) лікар-гігієніст, епідеміолог, доктор медичних наук, професор, академік АМН УРСР, заслужений діяч науки СРСР.

  Закінчив Московський університет (1911). Працював земським і військовим лікарем.

  1922-1934 – завідувач санітарного епідеміологічного відділу Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР; водночас від 1924 – в Українському інституті удосконалення лікарів (Харків).

  1930-1941 – завідувач кафедри комунальної гігієни;

  1931-1941, 1944-1956 – директор НДІ загальної та комунальної гігієни;

  1934-1941 – засновник і завідувач кафедри гігієни 1-го Харківського медичного інституту;

  1941-1944 – заступник директора з наукової роботи і завідувач відділу Казахського інституту епідеміології і мікробіології (Алма-Ата, нині Алмати);

  1943-1944 – завідувач кафедри епідеміології Алма-Атинського медичного інституту;

  1944-1947 – завідувач кафедри комунальної гігієни Київського інституту удосконалення лікарів; водночас 1944-1956 – завідувач однойменної кафедри Київського медичного інституту.

  Наукові дослідження були присвячені організації санітарної справи справи, гігієні сільського житлового будівництва, води та водопостачання населених місць; проблемі забруднення атмосферного повітря промисловими викидами, стану очистки стічних вод; гігієнічним проблемам розвитку пром. Донбасу й українського села. Організатор боротьби з епідеміями холери, дифтерії, туберкульозу й інших хвороб у 1920-1925.

  Ініціював створення СЕС у СРСР та розроблення проекту санітарного законодавства в Україні.

  Наукові праці: “О санитарной организации на Украине” (1922); “Эпидемическое состояние Украи­­ны к концу 1922 г.” (1922); “Жилища и санитарный быт сельского населения Украины” (1927); “Эпоха вели­­ких епидемий 1920-1922” (1927); “Санітарна станція як комплексна форма санітарної організації” (1932); “Планировка и реконструкция колхозного села” (1941); “Коммунальная гигиена” (1968).

  Також у фонді бібліотеки зберігаються праці О. М. Марзєєва, підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Завещание врача-профилактика (2003)
  2. Учебник гигиены для фельдшерских школ (1944)
  3. Підручник гігієни. Для фельдшерсьних шкіл (1948)
  4. Коммунальная гигиена (1979)
  5. Дифтерія і боротьба з нею запобіжними щепленнями (1933)
  6. Жилища и санитарный быт сельского населения Украины (1927)

  Література про О. М. Марзєєва

  1. От уезда до республии: Посвящ. памяти А.Н. Марзеева / С.А. Рыженко, 3.Г. Гужва, М.О. Гужва (2004)
  2. Вопросы коммунальной и школьной гигиены : сб. науч. раб. посвящ. юбилею 70-летия проф. А.Н. Марзеева (1956).