Олексій Іванович Циганов (1928-1985)

Дата:
30.07.2018 день
2018-07-30T00:00:00+03:00
2018-07-31T00:00:00+03:00

Олексій Іванович Циганов (1928-1985)Олексій Іванович Циганов (1928-1985) оториноларинголог, доктор медичних наук (1970), професор, директор Київського науково-дослідного інституту отоларингології (1974-85). Розробив нові способи ранньої діагностики, консервативного й оперативного лікування хворих з пухлинами вуха, горла, носа з використанням рентгенотерапії та глибокого охолодження.

У 1977 р. йому було присуджено Державну премію УРСР за впровадження кріохірургії в клінічну практику.

Основні напрями науково-практичної діяльності – діагностика і терапія пухлин та запальних захворювань вуха, горла, носа. Розробив нові способи ранньої діагностики, консервативного й оперативного лікування хворих з пухлинами вуха, горла, носа з використанням рентгенотерапії та глибокого охолодження.

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій О.І. Циганова “Исследование с помощью метода последовательных про-мываний слизистой оболочки носа и верхнечелюстной па-зухи при гайморитах” (1956); “Клинические и мород-гистохимический аспекти заживления ран после ларингэктоми у больних раком гортани” (1970)

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Циганова О.І. підготовлені одноосібно або у співавторстві:

 1. Гайморит (1982)
 2. Криохирургия юношеских ангиофибром носоглотки (1975)
 3. 0 сроках хирургического вмешательства у больных раком гортани, получавших лучевую терапию (1973)
 4. Организация оториноларингологической помощи в Украинской ССР (1980)
 5. Справочник по оториноларингологи (1986)
 6. Справочник по физиотерапии болезней уха, горла и носа (1981)
 7. Ультразвук в оториноларингологи (1978)
 8. Функциональные резекции гортани при раке (1976)
 9. Электрорентгенография в диагностике заболеваний Лорорганов (1980)
Олексій Іванович Циганов (1928-1985) оториноларинголог, доктор медичних наук (1970), професор, директор Київського науково-дослідного інституту отоларингології (1974-85). Розробив нові способи ранньої діагностики, консервативного й оперативного лікування хворих з пухлинами вуха, горла, носа з використанням рентгенотерапії та глибокого охолодження. У 1977 р. йому було присуджено Державну премію УРСР за впровадження кріохірургії в клінічну практику. Основні напрями науково-практичної діяльності - діагностика і терапія пухлин та запальних захворювань вуха, горла, носа. Розробив нові способи ранньої діагностики, консервативного й оперативного лікування хворих з пухлинами вуха, горла, носа з використанням рентгенотерапії та глибокого охолодження. У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій О.І. Циганова “Исследование с помощью метода последовательных про-мываний слизистой оболочки носа и верхнечелюстной па-зухи при гайморитах” (1956); “Клинические и мород-гистохимический аспекти заживления ран после ларингэктоми у больних раком гортани” (1970) Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Циганова О.І. підготовлені одноосібно або у співавторстві:
 1. Гайморит (1982)
 2. Криохирургия юношеских ангиофибром носоглотки (1975)
 3. 0 сроках хирургического вмешательства у больных раком гортани, получавших лучевую терапию (1973)
 4. Организация оториноларингологической помощи в Украинской ССР (1980)
 5. Справочник по оториноларингологи (1986)
 6. Справочник по физиотерапии болезней уха, горла и носа (1981)
 7. Ультразвук в оториноларингологи (1978)
 8. Функциональные резекции гортани при раке (1976)
 9. Электрорентгенография в диагностике заболеваний Лорорганов (1980)