Олексій Сидорович Коломійченко (1898-1974)

Дата:
30.03.2023 день
2023-03-30T00:00:00+03:00
2023-03-31T00:00:00+03:00
Олексій Сидорович Коломійченко (1898-1974)

Олексій Сидорович Коломійченко (1898-1974) дікар-оториноларинголог, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР.

Учасник 2-ї світової вій­ни. Закінчив Київський університет (1924). Працював лікарем. Від 1928 – в Київському інституті удосконален­­ня лікарів (з перервою):

1944-1946 – заступник директора з науково-навчальної ро­боти, водночас 1944-1966 – завідувач кафедри отоларингології;

1943-1944 – в Українському інституті клінічної медицини (нині Інститут кардіології НАМНУ, Київ);

1960-1974 – засновник і директор Київського НДІ отоларингології. Головний отоларинголог МОЗ УРСР (1953-1972).

Наукові дослідження були присвячені отіатрії, онколо­­гії вуха, горла та носа; захворюванням верхніх дихальних шляхів; аудіології; дитячим хворобам, професійній патології органа слуху; методам кібернетики та біохімії в оториноларингології.

Першим в Укра­­їні оцінив перспективність операцій на стремені та вікні пере­­двір’я при отосклерозі; започат­­кував досліди, спрямовані на клінічне застосування ультразвуку та лазерного випромінювання для діа­гностики та лікування оторино­ла­­рингологічних захворювань.

Наукові праці: “Хвороби вуха” (1955); “Ат­­лас тональных аудиометрических исследований” (1962); “Опе­­рация на стремени при отосклерозе” (1962); “Методика преподавания отоларингологии” (1968); “Программированное пособие по аудио­мет­­рии” (1971).

 1. Також у фонді бібліотеки зберігаються праці  Олексія Сидоровича Коломійченка, підготовлені одноосібно або у співавторстві:
 1. Атлас тональных аудиометрических (1962)
 2. Методика преподавания отоларингологии (1968)
 3. Атлас тональных аудиометрических исследований (1962)
 4. Невідкладна допомога при пошкоджаннях та захворюваннях вуха, носа й горла (1948)
 5. Профессиональные заболевания лорорганов и некоторые вопросы их профилактики и лечения (1968)
 6. Расстройства слуха, возникающие при применении антибиотиков (1973)
 7. Хвороби вуха (1955)
 8. Современные проблемы оториноларинг логии (1970)

Література про нього

 1. Злокачественные новообразования верхних дыхательных путей. 35 лет врачебной, научной, педагогической деятельности А.И. Коломийченко / (1959)
 1. О. С. КоломӀйченко. Сучасні проблеми оториноларингології  наук. праці присвяч. 95-річчю з дня народження О. С. КоломӀйченка (1993)
 2. Олексій Сидорович Коломійченко / Шидловська Т.В. та ін (1990)
 3. А. И. Коломийченко. Жизнь на фоне эпохи : к 120-летию со дня рождения Алексея Исидоровича Коломийчнко / под общ. ред. (2018).

Олексій Сидорович Коломійченко (1898-1974) дікар-оториноларинголог, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР. Учасник 2-ї світової вій­ни. Закінчив Київський університет (1924). Працював лікарем. Від 1928 – в Київському інституті удосконален­­ня лікарів (з перервою): 1944-1946 – заступник директора з науково-навчальної ро­боти, водночас 1944-1966 – завідувач кафедри отоларингології; 1943-1944 – в Українському інституті клінічної медицини (нині Інститут кардіології НАМНУ, Київ); 1960-1974 – засновник і директор Київського НДІ отоларингології. Головний отоларинголог МОЗ УРСР (1953-1972). Наукові дослідження були присвячені отіатрії, онколо­­гії вуха, горла та носа; захворюванням верхніх дихальних шляхів; аудіології; дитячим хворобам, професійній патології органа слуху; методам кібернетики та біохімії в оториноларингології. Першим в Укра­­їні оцінив перспективність операцій на стремені та вікні пере­­двір’я при отосклерозі; започат­­кував досліди, спрямовані на клінічне застосування ультразвуку та лазерного випромінювання для діа­гностики та лікування оторино­ла­­рингологічних захворювань.

Наукові праці: "Хвороби вуха" (1955); "Ат­­лас тональных аудиометрических исследований" (1962); "Опе­­рация на стремени при отосклерозе" (1962); "Методика преподавания отоларингологии" (1968); "Программированное пособие по аудио­мет­­рии" (1971).

 1. Також у фонді бібліотеки зберігаються праці  Олексія Сидоровича Коломійченка, підготовлені одноосібно або у співавторстві:
 1. Атлас тональных аудиометрических (1962)
 2. Методика преподавания отоларингологии (1968)
 3. Атлас тональных аудиометрических исследований (1962)
 4. Невідкладна допомога при пошкоджаннях та захворюваннях вуха, носа й горла (1948)
 5. Профессиональные заболевания лорорганов и некоторые вопросы их профилактики и лечения (1968)
 6. Расстройства слуха, возникающие при применении антибиотиков (1973)
 7. Хвороби вуха (1955)
 8. Современные проблемы оториноларинг логии (1970)

Література про нього

 1. Злокачественные новообразования верхних дыхательных путей. 35 лет врачебной, научной, педагогической деятельности А.И. Коломийченко / (1959)
 1. О. С. КоломӀйченко. Сучасні проблеми оториноларингології  наук. праці присвяч. 95-річчю з дня народження О. С. КоломӀйченка (1993)
 2. Олексій Сидорович Коломійченко / Шидловська Т.В. та ін (1990)
 3. А. И. Коломийченко. Жизнь на фоне эпохи : к 120-летию со дня рождения Алексея Исидоровича Коломийчнко / под общ. ред. (2018).