Тананайко Петро Герасимович (1894-1958)

Дата:
29.06.2024 день
2024-06-29T00:00:00+03:00
2024-06-30T00:00:00+03:00

Тананайко Петро Герасимович (1894-1958)Тананайко Петро Герасимович (1894-1958) нейрохірург, кандидат медичних наук (1947), керівник відділу нейроонкології Київського НДІ нейрохірургії (1956-1958).

Закінчив медичний факультет Київського Університету (1916).

Військовий лікар Царської Армії (1916–1918), ординатор клініки Київського медичного інституту (1918–1923), лікар-хірург в поліклініці і бюро чергувань Червоного Хреста (1924–1925), завідуючий хірургічним відділенням Проскурівської окружної лікарні Кам’янець-Подільської області, лікар-хірург 1-ї поліклініки м.Києва (1937–1941), начальник нейрохірургічної групи на фронті Великої Вітчизняної війни (1941–1945). З 1945 р. працює в Київському НДІ нейрохірургії: мол. наук. співроб. відділення нейроонкології (1945–1948), ст. наук. співроб. цього ж відділення (1948–1952), керівник відділу вегетативної нервової системи (1952–1956), керівник відділу нейроонкології (1956–1958).

Учасник Великої Вітчизняної війни (1941–1945). Нагороджений 3 орденами та 2 медалями.

Основні напрями наукової діяльності: кортико-вісцеральна патологія в хірургії, нейроонкологія.

У фонді ННМБУ зберігаються праці Тананайко П. Г., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Динамика общемозговых и очаговых симптомов по наблюдениям повторных операций при опухолях задней черепной ямки // Патогенез, профилактика, диагностика и лечение злокачесвенных новообразований. Объединенный сборник науч. Работ МЗ УССР. К., 1959, с. 210-211. Шифр зберігання: 616.006 П-205
  2. Огнестрельные ранения венозных пазух твердой мозговой оболочки и их хирургическое лечение // Проблемы нейрохирургии, Сборник трудов (Науч.-исслед. ин-т нейрохирургии М-ва здравоохранения УССР), т. 1, 1955, с. 199-203. Шифр зберігання: 617.48 П-781
  3. Особенности очаговой симптоматики при опухолях головного мозга разлмчной гистоструктуры, протекающих без клинических явлений гипертензии // Проблемы нейрохирургии (Укр. н/и ин-т нейрохирургии М-ва здравоохранения УССР), т. 4, 1959, с. 41-48. Шифр зберігання: 617.48 П-781
  4. Роль гипертензии в возникновении вторичной очаговой (дислокационной) симптоматики при опухолях мозжечка // Проблемы нейрохирургии, т. 3. К., 1957, с. 93-101. Шифр зберігання: 617.48 П-781
  5. Показания к неотложному хирургическому вмешательству при субтенториальных опухолях мозга // Вопросы нейрохирургии, 1951, № 2, с. 14-18.
  6. Замедленная и направленная пневмоэнцефалография при субтенториальных опухолях // Вопросы нейрохирургии, 1958, № 6, с. , 1959, с. 3-7.
  7. К вопросу об оперативном лечении подвижной почки // Новый хирургический архив, 1925, т. 9, кн. 1, с. 63-65.