Народився Валерій Семенович Бітенський

  Дата:
  14.02.2018 день
  2018-02-14T00:00:00+02:00
  2018-02-15T00:00:00+02:00

  75 років від дня народження психіатра, доктора медичних наук, члена-кореспондента НАМН України Валерія Семеновича Бітенського (1943)

  Член-кореспондент АМН України (2007), доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Украї­ни, психіатр вищої категорії, завіду­вач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Одеського державного медичного університету МОЗ України.

  Провідний вчений у галузі психіатрії та наркології, засновник нової концепції патогенезу нарколо­гічних і психічних захворювань, що грунтується на дослідженнях порушень пароксизмальної активнос­ті мозку та пластичності нервової тканини. Основні досягнення наукової діяльності – створення нових високоефективних методик терапії психічних і наркологічних захворювань. Автор нових напрямів у психіа­трії та наркології: підліткова наркологія; психіатрія та медична психологія в немовлят (від 0 до 1 року); клініч­на наркологічна рецепторологія. Розробив унікальну методику анкстиозної умовно-рефлекторної терапії ал­коголізму та наркоманії. Працює над вивченням впливу соціально-психологічної кризи в сучасному суспільстві на психіку людини, виявив нові клінічні та патогенетичні аспекти психогенних захворювань (ноогенні неврози).

  Наукові праці: “Наркоманії у підлітків” (1989); “Підліткова наркологія” (1991); “Акушерські та перинатальні аспекти наркоманії” (1997, 1999); “Кіндлінг у формуванні патологічної домінанти, психіч­них розладів та їх терапії” (2001); “Деякі міркування про формування невротичних розладів та патологічних розладів особистості” (2005); “Проблемы нооэтики и механизмы ноогенных психических расстройств” (2008).