Народився Василь Захарович Нетяженко

Дата:
08.04.2018 день
2018-04-08T00:00:00+03:00
2018-04-09T00:00:00+03:00

75 років від дня народження терапевта, кардіолога, члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук Василя Захаровича Нетяженка (1943)

Терапевт, кардіолог, член-кореспондент НАМН України (2002), доктор медичних наук (1989), професор (1990), заслужений діяч науки і техніки України (2001), завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені 0.0. Богомольця (з 1988), декан медичного факультету №2 Національного медичного  університету імені О.О. Богомольця  (з 1989), Дійсний член Європейського кардіологічного товариства (F.E.S.C.), Член (ISSIM) виконавчого комітету Міжнародного товариства внутрішньої медицини (2006).

Основні напрями наукової діяльності: розробка концепції провадження хворих з тромбоемболічними ускладненнями та синдромом дисемінованого внутрішньосудинного мікрозсідання крові при патології внутрішніх органів; оптимізація діагностики та вивчення прогностичного значення порушень гемокоагуляційного гомеостазу в клініці внутрішніх хвороб; провадження нових методів інтенсивної терапії, зокрема системного тромболізису, антикоагулятивної та антиагрегантної терапії при гострому інфаркті міокарда; розробка нових алгоритмів діагностики, лікування та предикторів життєвозагрожуючих аритмій, коматозних і гіпоксичних станів у клініці внутрішніх хвороб; встановлення статевих особливостей факторів ризику, закономірностей змін серцево-судинної системи в жінок у період менопаузи; діагностика та лікування ІХС в рамках Європейської наукової програми “Жінка в серці”; з’ясування особливостей перебігу гострих і хронічних форм ІХС при супутній патології внутрішніх органів; дослідження ефективності та безпеки застосування нових лікарських препаратів у клініці внутрішніх хвороб, розробка практичних питань клінічної фармакології традиційних і нових серцево-судинних засобів, вивчення питань резистентності до антитромбоцитарних препаратів. Вперше в клінічній вітчизняній та міжнародній практиці науково обгрунтував концепцію патогенезу, діагностики та лікування нестабільних форм гострого інфаркту міокарда.