Маланчук Владислав Олександрович (1949)

Дата:
14.06.2024 день
2024-06-14T00:00:00+03:00
2024-06-15T00:00:00+03:00

Маланчук Владислав Олександрович (1949)Маланчук Владислав Олександрович (1949) стоматолог, доктор медичних наук (1994), професор (2001), член-кореспондент НАМН України (2003), заслужений діяч науки і техніки України (2004). Навчався в Кримському медичному інституті (Сімферополь, 1966-1967), закінчив Одеський медичний інститут (1971). Працював лікарем. У 1976-1978 та від 1981 – у Національному медичному університеті (Київ): від 1995 – завідувач кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії; водночас у 2002-2005 – завідувач відділу з питань охорони здо­­ров’я, фізичної культури, сім’ї, молоді та туризму управління з гуманітарної політики Головного управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України. Головний хірург-стоматолог МОЗ України (2002-2007). Засновник і президент Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (від 1996).

Наукові дослідження присвячені травматології, реконструктивно-відновній і пластичній хірургії, дентальній імплантації, онкології щелепно-лицевої та черепно-щелепно-лицевої ділянки. Відкрив гетерогенність фібробластів кісткового мозку людини, проекцію скронево-нижньощелепного суглоба на райдужну оболонку ока. За його участі в Україні започатковано дентальну імплантацію, черепно-лицеві операції при травмах обличчя та черепа, екстра- чи інтракраніально розташованих доброякісних пухлинах; мікрохірургічні операції на обличчі; біологічний і біомеханічний підхід і комп’ютерне планування в реконструктивно-відновній хірургії обличчя.

Наукові праці: “Методы восстановления ветви нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава” (1997); “Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология в Украине” (1998); “Озоно-кислородная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии” (2004); “Концепция немедленной (иммедиантной) имплантации и ее клиническое применение” (2006); “Доброякісні пухлини та пухлиноподібні ураження щелепно-лицевої ділянки та шиї” (2008); “Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія” (2011); “Травматичні пошкодження орбіти і сльозовивідних шляхів” (2014); “Мои воссозданные лица: размышления и воспоминания хирурга” (2015).

У фонді ННМБУ зберігається автореферат:
Реконструктивно-восстановительные операции на нижней челюсти (1994). Шифр зберігання: Р-41149

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Маланчука В. О., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области и шеи. (2008). Шифр зберігання: В-7245
  2. Мои воссозданые лица: размышления и воспоминания хирурга. (2015). Шифр зберігання: В-9163
  3. Непосредственная дентальная имплантация. (2008). Шифр зберігання: Б-88022
  4. Озоно-кислородная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. (2004). Шифр зберігання: Б-84027
  5. Травматичні пошкодження орбіти і сльозовідвідних шляхів. (2014). Шифр зберігання: В-9088