Народився Володимир Павлович Широбоков

Дата:
05.04.2022 день
2022-04-05T00:00:00+03:00
2022-04-06T00:00:00+03:00

Народився Володимир Павлович Широбоков80 років від дня народження мікробіолога, вірусолога, академіка НАМН України та НАН України, доктора медичних наук, професора Володимира Павловича Широбокова (1942)

Відомий вчений у галузі медичної мікробіології та вірусології, академік НАМН України (2012), академік НАН України (2003), доктор медичних наук (1978), професор (1980), почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2012), почесний професор Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова (2012), заслужений діяч науки і техніки України (1996), завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1979).

У галузі вірусології протягом багатьох років розвиває фундаментальні та прикладні проблеми ентеровірусології: біологічні та генетичні властивості ентеровірусів, їх поширення в оточуючому середовищі, патогенез ентеровірусних захворювань людини, удосконалення методів вірусологічної діагностики. Відкрите ним явище дисоціації ентеровірусів під час репродукції в клітині має принципове загальнотеоретичне та медичне значення. Більшість з його робіт спрямовані на клініку, розкриття патогенезу інфекційних захворювань. У галузі мікробіології його роботи присвячені проблемам мікробної екології людини. Окремим важливим напрямом досліджень є наукове обґрунтування захисту навколишнього середовища та питної води від патогенних мікробів. Зробив суттєвий внесок у розробку питань екологічної мікробіології, ролі найпростіших як резервуара патогенних мікробів і вірусів.

Наукові праці: “СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита” (1988); “Практическая вирусология” (1989); “Медицинская микробиология, вирусология, иммунология” (1994); “Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія” (2011); “Мікробна екологія людини з кольоровим атласом” (2011); “Интегральная роль симбиотической микрофлоры в физиологии человека” (2011).

80 років від дня народження мікробіолога, вірусолога, академіка НАМН України та НАН України, доктора медичних наук, професора Володимира Павловича Широбокова (1942)

Відомий вчений у галузі медичної мікробіології та вірусології, академік НАМН України (2012), академік НАН України (2003), доктор медичних наук (1978), професор (1980), почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2012), почесний професор Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова (2012), заслужений діяч науки і техніки України (1996), завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 1979).

У галузі вірусології протягом багатьох років розвиває фундаментальні та прикладні проблеми ентеровірусології: біологічні та генетичні властивості ентеровірусів, їх поширення в оточуючому середовищі, патогенез ентеровірусних захворювань людини, удосконалення методів вірусологічної діагностики. Відкрите ним явище дисоціації ентеровірусів під час репродукції в клітині має принципове загальнотеоретичне та медичне значення. Більшість з його робіт спрямовані на клініку, розкриття патогенезу інфекційних захворювань. У галузі мікробіології його роботи присвячені проблемам мікробної екології людини. Окремим важливим напрямом досліджень є наукове обґрунтування захисту навколишнього середовища та питної води від патогенних мікробів. Зробив суттєвий внесок у розробку питань екологічної мікробіології, ролі найпростіших як резервуара патогенних мікробів і вірусів.

Наукові праці: "СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита" (1988); "Практическая вирусология" (1989); "Медицинская микробиология, вирусология, иммунология" (1994); "Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія" (2011); "Мікробна екологія людини з кольоровим атласом" (2011); "Интегральная роль симбиотической микрофлоры в физиологии человека" (2011).