Фещенко Юрій Іванович (1949)

Дата:
02.05.2019 день
2019-05-02T00:00:00+03:00
2019-05-03T00:00:00+03:00

Фещенко Юрій Іванович (1949)Фещенко Юрій Іванович (1949) академік НАМН України, обраний за спеціальністю “пульмонологія і фтизіатрія” (1997), доктор медичних наук (1988), професор (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1997), директор ДУ “Національний інститут фтізіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України” (з 1991), повний кавалер ордена “За заслуги”, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (з 2009).

Юрій Іванович відомий клініцист і педагог, один з провідних учених України в галузі фтизіатрії, пульмонології та клінічної лімфології. Основні напрями наукової діяльності: організація фтизіатричної та пульмонологічної допомоги населенню, епідеміологія та проблеми лікування хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання органів дихання.

Дослідив епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в Україні, розробив її прогноз, виявив причини розвитку хіміорезистентного та ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу, автор концепції реформування фтизіатричної та пульмонологічної служби України, заходів щодо запобігання хіміорезистентного туберкульозу.

Розробив впроваджену наказом МОЗ України Адаптовану ДОТС-стратегію, завдяки якій за 2006-2008 рр. вдалося стабілізувати епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в країні та знизити захворюваність і смертність від цієї недуги. Започаткував ендолімфатичну антибіотикотерапію в комплексному лікуванні хворих пульмонологічного профілю, встановив основні причини розвитку хронічного бронхіту та бронхіальної астми, розробив систему організації пульмонологічної допомоги населенню, стандарти діагностики та лікування бронхіальної астми, пневмонії, хронічного обструктивного захворювання й іншої легеневої патології, удосконалив статистичну звітність щодо хвороб органів дихання. Брав безпосередню участь у розробці всіх чинних законодавчих і нормативних актів Адміністрації Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства охорони здоров’я України, що стосуються діяльності фтизіатричної та пульмонологічної галузей медицини.

Головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Пульмонологія та фтизіатрія” (1985-2017), Голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України “Фтизіатрія і пульмонологія”, член Європейської та Міжнародної асоціацій по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень, член Американської торакальної асоціації, голова Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, голова Асоціації хіміотерапевтів України, член Національної ради з питань протидії туберкульозу ВІЛ­інфекції/СНІДу.

Наукові праці: “Омега-3 ПНЖК: Новий лікарський препарат Теком” (1996); “Туберкульоз позалегеневої локалізації” (1998); “Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти” (1998); “Атлас захворювань легень” (2001); “Хронічні обструктивні захворювання легень” (2002); “Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу” (2002); “Синдром обструктивного сонного апноэ” (2003); “Організація протитуберкульозної допомоги населенню” (2006); “Менеджмент у фтизіатрії” (2007); “Контроль за туберкульозом в умовах Адаптованої ДОТС-стратегії” (2007); “Основи клінічної фтизіатрії: керівництво для лікарів” (2007); “Хвороби респіраторної системи” (2008); “Організація лікування хворих на туберкульоз” (2009); “Пульмонологія та фтизіатрія” (2009); “Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія” (2013); “Основні засади оптимізації протитуберкульозних заходів і реформування протитуберкульозної служби в Україні” (2015); та ін.

У фонді ННМБУ зберігається автореферат:

Клинико-иммунологические исследования туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей и подростков (1977). Шифр зберігання: Р-23844

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Фещенко Ю. І., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  • Атлас заболеваний легких (2001). Шифр зберігання: Б-80886
  • Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції: Навчальний посібник (2019). Шифр зберігання: Б-99040
  • Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу: Посібник (2002). Шифр зберігання: Б-82987
  • Фтізіоепідеміологія: Навчальний посібник (2004). Шифр зберігання: Б-83838
  • Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом (2013). Шифр зберігання: В-8921