Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина

Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина : підруч. для студентів і лікарів / за заг. ред. В. М. Сокрут. - Краматорськ : Каштан, 2019. - Т. 1. - 478 с.
Г-1399
Каштан
2019
478

"Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина" розглядається як інтегральна медична наука оптимізації порушених параметрів гомеокінезу і механізмів адаптації у хворих з різною патологією. Вводиться поняття "вегетативний паспорт" хворого, який визначається клініко-лабораторними методами (вивчення чутливості рецепторів тромбоцитів до ацетилхоліну і норадреналіну, проведення тестів). Розроблена вегето гомеокінетична теорія патології. Запропоновані медичні реабілітаційні програми "Довголіття". Розроблені структура реабілітаційного діагнозу, основні положення та принципи адаптаційної гомеокінетичної фізіо-, кінези-, фармако- та психотерапії, лікувального харчування, курортології, що є складовою реабілітаційної програми. Лікарський контроль представлений методами діагностики на основі «реабілітаційного дуалізму». Наводяться програми медичної реабілітації різних форм захворювань та коморбідності. Представлена етіологія, класифікація, діагностика і лікування синдромів системної недостатності (дисневротичного, дисгормонального, дисімунного, дисметаболічного, дисалгічного та синдрому запалення), а також типового клінічного дисвегетативного синдрому.
Зміст:
Розділ 1. Основи фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини. - С. 6
1.1. Поняття про фізичну, реабілітаційну та спортивну медицину. - С. 6
1.2. Доказовість у фізичній, реабілітаційній та спортивній медицині. - С. 13
1.3. Історія розвитку реабілітаційної медицини. - С. 15
1.4. Організаційні основи реабілітаційної медицини. - С. 21
1.5. Цілі, завдання та принципи фізичної, реабілітаційної медицини. - С. 28
1.6. Засоби фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини. - С. 32
Розділ 2. Діагностика та оцінка основних параметрів гомеокінезу в фізичній, реабілітаційній та спортивній медицині. - С. 36
2.1. Діагностика та лікарський контроль у фізичній, реабілітаційній та спортивній медицині. - С. 36
2.2. Визначення й оцінка фізичного розвитку. - С. 46
2.3. Оцінка параметрів гомеокінезу. - С. 55
2.4. Визначення й оцінка функціонального стану основних систем організму за допомогою функціональних проб. - С. 63
2.4.1. Проби із затримкою дихання. - С. 65
2.4.2. Проби зі зміною положення тіла в просторі. - С. 66
2.4.3. Проби з фізичним навантаженням. - С. 67
2.5. Визначення й оцінка фізичної працездатності. - С. 69
2.6. Основи валеології: зв’язок фізичної працездатності з показниками здоров’я. - С. 82
2.7. Лікарсько-педагогічний контроль у процесі занять фізичною культурою та спортом. - С. 88
2.7.1. Медичне забезпечення спортивної діяльності. - С. 88
2.7.2. Обстеження в умовах спортивного тренування. - С. 90
2.7.3. Методи лікарсько-педагогічних спостережень. - С. 93
2.8. Медичне забезпечення спортивних змагань та спортивно-масових заходів. - С. 101
2.8.1. Етапи медичного забезпечення спортивних змагань. - С. 101
2.8.2. Антидопінговий контроль та правила його проведення на різних етапах спортивних змагань. - С. 102
2.8.3. Медичне забезпечення спортивних зборів. - С. 107
2.9. Фізіологічні зміни при виконанні фізичних навантажень. - С. 109
Розділ 3. Системні патогенетичні синдроми в фізичній, реабілітаційній медицині. - С. 114
3.1. Системний патогенетичний підхід в медичній реабілітації. - С. 114
3.2. Дисневротичний синдром. - С. 117
3.3. Дисгормональний синдром. - С. 119
3.4. Дисімунний синдром. - С. 121
3.5. Дисметаболічний синдром. - С. 124
3.6. Дисциркуляторний синдром. - С. 127
3.7. Дисалгічний синдром. - С. 130
3.8. Синдром запалення. - С. 133
Розділ 4. Фізична медицина. - С. 136
4.1. Загальні основи фізичної медицини. - С. 136
4.2. Засоби й форми кінезитерапії. - С. 139
4.3. Додаткові засоби кінезитерапії. - С. 157
4.4. Механізми дії адаптаційної кінезитерапії. - С. 166
4.4.1. Системні гомеокінетичні механізми кінезитерапії. - С. 166
4.4.2. Механізми кінезитерапії на органному рівні гомеокінезу. - С. 169
4.4.3. Механізми кінезитерапії на клітинному рівні гомеокінезу. - С. 171
4.5. Принципи кінезитерапії. - С. 173
4.6. Протипоказання до призначення кінезитерапії. - С. 175
4.7. Дозування кінезитерапії. - С. 176
4.8. Механотерапія. - С. 178
4.9. Основи ерготерапії. - С. 184
4.10. Загальні основи масажу. - С. 186
4.11. Адаптаційна кінезитерапія дисневротичного синдрому. - С. 192
4.12. Адаптаційна кінезитерапія дисгормонального синдрому. - С. 197
4.13. Адаптаційна кінезитерапія дисімунного синдрому. - С. 203
4.14. Адаптаційна кінезитерапія дисметаболічного синдрому. - С. 208
Розділ 5. Гомеокінетична фізіотерапія. - С. 212
5.1. Загальні основи адаптаційної гомеокінетичної фізіотерапії. - С. 212
5.2. Фізичні методи, що нормалізують тонус нервової системи. - С. 223
5.2.1. Психостимулювальна фізіотерапія. - С. 224
5.2.2. Седативна фізіотерапія. - С. 243
5.3. Вазоактивні методи фізіотерапії. - С. 254
5.3.1. Вазотонічні методи. - С. 255
5.3.2. Вазорелаксуючі методи. - С. 259
5.4. Фізичні методи, які корегують активність ендокринної системи. - С. 263
5.4.1. Гормонокатаболічні методи. - С. 263
5.4.2. Гормоноанаболічні методи. - С. 271
5.5. Імуномодулюючі фізичні методи. - С. 274
5.5.1. Десенсибілізувальні методи. - С. 274
5.5.2. Імуностимулювальні методи. - С. 281
5.6. Фізичні методи при метаболічних порушеннях. - С. 283
5.6.1. Закислюючі фізичні чинники. - С. 284
5.6.2. Залужуючі фізичні чинники. - С. 297
5.7. Протибольові фізичні методи. - С. 302
5.7.1. Адаптаційна анальгезія. - С. 302
5.7.2. Блокувальна аналгезія. - С. 312
5.8. Методи, що оптимізують запалення. - С. 316
5.8.1. Прозапальні (стимулюючі запалення) фізичні методи. - С. 316
5.8.2. Протизапальні фізичні методи. - С. 322
5.9. Рефлексотерапія. - С. 329
5.9.1. Загальні основи рефлексотерапії. - С. 329
5.9.2. Методи впливу фізичними чинниками. - С. 336
Розділ 6. Гомеокінетична курортологія. - С. 340
6.1. Засоби курортології в реабілітаційній медицині. - С. 340
6.2. Адаптаційне гомеокінетичне кліматолікування. - С. 341
Розділ 7. Гомеокінетична фармакотерапія. - С. 351
7.1. Гомеокінетична адаптаційна фармакотерапія. - С. 352
7.1.1. Фармакотерапія соматогеній при дисневротичному синдромі. - С. 354
7.1.2. Фармакотерапія дисциркуляторного синдрому. - С. 355
7.1.3. Фармакотерапія дисімунного синдрому. - С. 356
7.2. Адаптаційна гомеопатична терапія. - С. 359
7.3. Адаптаційна гомотоксикологія. - С. 360
7.4. Гомеокінетична адаптаційна апітерапія. - С. 363
7.5. Гомеокінетична адаптаційна фітотерапія. - С. 366
7.6. Гомеокінетична адаптаційна ароматерапія. - С. 367
Розділ 8. Основи адаптаційного гомеокінетичного харчування. - С. 370
8.1. Фізіологічна роль біоелементів в адаптації. - С. 374
8.2. Основи раціонального харчування. - С. 384
8.3. Адаптаційна гомеокінетична дієта. - С. 393
Розділ 9. Медична психологічна реабілітація - адаптаційна психотерапія. - С. 400
9.1. Психогенії з переважанням процесу гальмування на тлі ваготонії. - С. 407
9.2. Діагностика психогеній. - С. 411
9.3. Медико-психологічний і психотерапевтичний супровід та лікування психогеній. - С. 424
Розділ 10. Медична реабілітація типових клінічних синдромів органної недостатності. - С. 438
Розділ 11. Реабілітаційні програми "довголіття". - С. 459
11.1. Медична реабілітаційна програма "Вегетативний паспорт". - С. 460
11.2. Медична реабілітаційна програма "Розумова активність". - С. 463
11.3. Медична реабілітаційна програма "Гормональний баланс - сексуальна активність". - С. 466
11.4. Медична реабілітаційна програма "Iмунна адаптація". - С. 468
11.5. Медична реабілітаційна програма "Кислотно-лужна рівновага - адаптаційне харчування". - С. 470