Функціональна діагностика

Функціональна діагностика : підруч. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України / О. Й. Жарінов [та ін.] ; за ред. : О. Й. Жарінова, Ю. А. Іваніва, В. О. Куця. - Київ : Четверта хвиля, 2018. - 732 с.
Б-97921
Четверта хвиля
2018
732

У підручнику детально викладені показання до застосування та принципи виконання сучасних методів функціональної діагностики, які використовують при хворобах серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також основи клінічної інтерпретації даних. Найбільшу увагу приділено електро- й ехокардіографії, навантажувальним тестам, амбулаторному моніторуванню ЕКГ, електроенцефалографії.
Зміст:
Частина І. Електрокардіографія. - С. 12
1. Провідна система серця. Електрофізіологічні основи ЕКГ. - С. 12
2. Нормальна ЕКГ. - С. 23
3. ЕКГ при гіпертрофії камер серця. - С. 44
4. Класифікація аритмій серця. Порушення автоматизму. Дисфункція синусового вузла. - С. 65
5. Екстрасистолія, парасистолія та інші передчасні комплекси. - С. 90
6. Суправентрикулярні тахікардії. - С. 112
7. Фібриляція і тріпотіння передсердь. - С. 131
8. Шлуночкові тахікардії. - С. 145
9. Синдроми передчасного збудження шлуночків. - С. 162
10. Електрокардіографічні синдроми та феномени. - С. 180
11. Порушення внутрішньошлуночкової провідності. - С. 194
12. Атріовентрикулярні блокади. - С. 210
13. ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції. - С. 230
14. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда. - С. 247
15. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності. - С. 271
16. ЕКГ при окремих хворобах серця та судин. Псевдокоронарні зміни ЕКГ. - С. 286
17. Зміни ЕКГ при порушеннях електролітного балансу, внаслідок впливу фізичних факторів та препаратів. - С. 304
Частина II. Функціональні проби. Амбулаторне моніторування ЕКГ і артеріального тиску. - С. 318
18. Функціональні проби. - С. 318
19. Амбулаторне моніторування електрокардіограми. - С. 359
20. Амбулаторне моніторування артеріального тиску. - С. 399
Частина III. Ехокардіографія. - С. 411
21. Фізичні засади ультразвукової візуалізації серця. - С. 411
22. Стандартні ехокардіографічні перерізи. - С. 419
23. Одновимірна ехокардіографія. - С. 435
24. Допплерівська ехокардіографія. - С. 440
25. Тривимірна ехокардіографія. - С. 455
26. Послідовність стандартного ехокардіографічного обстеження. - С. 457
27. Ехокардіографічне обстеження камер серця. - С. 462
28. Ехокардіографія клапанного апарату серця. - С. 508
29. Хвороби перикарда. - С. 564
30. Патологія грудного відділу аорти. - С. 572
31. Основні вроджені вади серця. - С. 578
32. Черезстравохідна ехокардіографія. - С. 600
33. Ехокардіографія при невідкладних станах. - С. 609
34. Ехокардіографічні пошуки джерела тромбоемболії. - С. 617
35. Ультразвукове обстеження артерій. - С. 626
36. Ультразвукова діагностика патології вен. - С. 640
37. Магнітно-резонансна візуалізація серця. - С. 665
Частина IV. Методи оцінки функції зовнішнього дихання. Електроенцефалографія. - С. 677
38. Дослідження функції зовнішнього дихання. - С. 677
39. Методи діагностики порушень дихання уві сні. - С. 690
40. Основи електроенцефалографії. - С. 695