Гінекологія: керівництво для лікарів

Гінекологія: керівництво для лікарів : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. К. Ліхачов. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 687 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 678-687.
В-9771
Ліхачов, В. К.

У керівництві детально викладено питання запальних захворювань жіночих статевих органів з характеристикою інфекцій, що передаються статевим шляхом; проблеми неплідності і застосування сучасних репродуктивних технологій; невиношування вагітності; всі аспекти порушень менструального циклу; перебіг клімактерію і постменопаузи; проблеми гіперандрогенії та гіперпролактинемії в гінекології; передракових захворювань і пухлин жіночої статевої сфери; діагностика і тактика лікування у випадках "гострого живота" у гінекології; медична допомога при небажаній вагітності. У додатках наведено відомості про сучасні фармакологічні препарати та критерії прийнятності сучасних засобів контрацепції.
Зміст:
Розділ 1. Методи обстеження гінекологічних хворих. - С. 19
1.1. Анамнез. - С. 20
1.2. Об'єктивне обстеження. - С. 21
1.3. Спеціальні лабораторні методи дослідження. - С. 26
1.3.1. Методи лабораторної діагностики патогенних збудників. - С. 26
1.3.2. Цитологічна діагностика. - С. 28
1.3.3. Тести функціональної діагностики діяльності яєчників. - С. 28
1.3.4. Гормональні дослідження. - С. 31
1.3.5. Генетичні дослідження. - С. 37
1.4. Інструментальні методи дослідження. - С. 39
1.4.1. Зондування матки. - С. 39
1.4.2. Діагностичне фракційне вишкрібання цервікального каналу і порожнини матки. - С. 40
1.4.3. Аспіраційна біопсія ендометрія. - С. 40
1.4.4. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви. - С. 40
1.4.5. Ендоскопічні методи дослідження. - С. 41
1.4.6. Ультразвукове дослідження. - С. 44
1.4.7. Променеві методи дослідження. - С. 46
1.4.8. Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини. - С. 47
1.4.9. Комплексна оцінка оваріального резерву. - С. 48
Розділ 2. Запальні захворювання жіночих статевих органів. - С. 52
2.1. Механізми розвитку запальних захворювань жіночих статевих органів і загальні критерії їх діагностики. - С. 53
2.1.1. Фактори виникнення запальних захворювань жіночих статевих органів. - С. 53
2.1.2. Механізми біологічного захисту статевої системи жінки від інфекцій. - С. 53
2.1.3. Етіологія запальних захворювань статевої системи жінки. - С. 54
2.1.4. Патогенез запальних захворювань статевої системи жінки. - С. 55
2.1.5. Загальні критерії діагностики запальних захворювань органів малого таза. - С. 55
2.2. Характеристика, діагностика і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом. - С. 57
2.2.1. Трихомоніаз. - С. 57
2.2.2. Гонорея. - С. 60
2.2.3. Урогенітальний кандидоз (УК). - С. 62
2.2.4. Хламідіоз. - С. 65
2.2.5. Мікоплазмоз і уреаплазмоз. - С. 70
2.2.6. Бактеріальний вагіноз. - С. 72
2.2.7. Інфекції, що викликаються родиною герпесвірусів. - С. 74
2.2.8. Папіломавірусна інфекція. - С. 79
2.2.9. Асоційована інфекція. - С. 85
2.3. Клініка, діагностика і лікування окремих форм запальних захворювань жіночих статевих органів. - С. 88
2.3.1. Вульвіт. - С. 88
2.3.2. Бартолініт. - С. 91
2.3.3. Вагініт. - С. 93
2.3.4. Цервіцит. - С. 103
2.3.5. Ендометрит. - С. 106
2.3.6. Сальпінгоофорит. - С. 108
2.3.7. Параметрит. - С. 116
2.3.8. Пельвіоперитоніт. - С. 118
Ліхачов, В. К. Розділ 3. Порушення менструального циклу / В. К. Ліхачов, Л. Н. Добровольська. - С. 121
3.1. Нейрогуморальна регуляція репродуктивної функції жінки. - С. 122
3.1.1. Фізіологія репродуктивної системи жінки. - С. 122
3.1.2. Нейрогуморальна регуляція менструального циклу. - С. 133
3.1.3. Анатомо-фізіологічні особливості функціонування жіночих статевих органів. - С. 136
3.2. Аменорея та гіпоменструальний синдром. - С. 140
3.2.1. Гіпоменструальний синдром. - С. 140
3.2.2. Аменорея. - С. 141
3.2.3. Загальні принципи обстеження хворих з аменореєю та гіпоменструальним. - С. 159
3.2.4. Загальні принципи лікування хворих з аменореєю та гіпоменструальним. - С. 164
3.3. Аномальні маткові кровотечі. - С. 170
3.3.1. Класифікація аномальних маткових кровотеч. - С. 170
3.3.2. Діагностика причин АМК. - С. 171
3.3.3. Диференційна діагностика АМК. - С. 175
3.3.4. Лікування АМК. - С. 175
3.4. Альгодисменорея. - С. 182
3.5. Передменструальний синдром. - С. 188
Розділ 4. Клімактерій. - С. 192
4.1. Фізіологія і патофізіологія пери-та постменопаузального періодів. - С. 196
4.2. Патологія перименопаузального періодів. - С. 200
4.2.1. Психоемоційні і нейровегетативні порушення. - С. 200
4.2.2. Урогенітальні розлади і трофічні зміни шкіри. - С. 202
4.2.3. Серцево-судинні розлади, остеопороз і хвороба Альцгеймера. - С. 207
4.2.4. Хірургічна менопауза. - С. 211
4.3. Діагностика патології пери- і постменопаузального періодів. - С. 211
4.4. Лікування патології пери- і постменопаузального періодів. - С. 214
4.4.1. Системна гормонотерапія пери- і постменопаузального періодів. - С. 215
4.4.2. Негормональна терапія патологи пери- і постменопаузального періодів. - С. 230
4.4.3. Комплементарні альтернативні методи лікування вазомоторних симптомів. - С. 230
4.4.4. Місцева вагінальна терапія. - С. 232
4.4.5. Системна і місцева МГТ при урогенітальних розладах. - С. 233
4.4.6. Профілактика і лікування остеопорозу. - С. 234
4.4.7. Лікування хірургічної менопаузи. - С. 237
4.4.8. Менеджмент симптомів клімактеричного синдрому. - С. 239
4.4.9. Фізіотерапія патології пери- і постменопаузального періодів. - С. 240
Розділ 5. Гіперандрогенія в гінекологи. Синдром полікістозних яєчників. - С. 242
5.1. Андрогени у фізіології і патофізіології жіночого організму. - С. 243
5.2. Типові клінічні прояви гіперандрогенії. - С. 246
5.3. Синдром полікістозних яєчників. - С. 248
5.3.1. Загальні уявлення про етіопатогенез синдрому полікістозних яєчників. - С. 249
5.3.2. Форми СПКЯ. - С. 250
5.3.3. Діагностичні критерії СПКЯ. - С. 251
5.3.4. Лікування СПКЯ. - С. 254
5.3.5. Подальше ведення і прогноз при СПКЯ. - С. 260
5.4. Дерматопатії в клініці гіперандрогенних станів. - С. 261
5.4.1. Гірсутизм. - С. 261
5.4.2. Акне. - С. 262
5.4.3. Андрогенозалежна алопеція. - С. 265
5.4.4. Вірилізація. - С. 265
5.5. Інші форми гіперандрогенних станів у жінок. - С. 265
5.5.1. Вроджена гіперплазія надниркових залоз. - С. 265
5.5.2. Гіперкортицизм (синдром і хвороба Іценка-Кушинга). - С. 266
5.5.3. Андрогенпродукуючі пухлини яєчників і наднирників. - С. 270
5.5.4. Ятрогенні гіперандрогенії. - С. 272
5.5.5. Вторинні гіперандрогенії. - С. 273
5.5.6. Гіперандрогенія захворювання в підлітковому віці. - С. 273
Розділ 6. Гіперпролактинемії. - С. 277
6.1. Фізіологічні механізми дії пролактину. - С. 278
6.2. Гіперпролактинемії: класифікація, етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування. - С. 280
6.2.1. Класифікація гіперпролактинемій. - С. 280
6.2.2. Етіологія гіперпролактинемій. - С. 281
6.2.3. Клініка патологічної гіперпролактинемії. - С. 282
6.2.4. Діагностика гіперпролактинемій. - С. 284
6.2.5. Лікування гіперпролактинемій. - С. 287
6.3. Пролактиноми. - С. 290
6.4. Синдром "порожнього" турецького сідла. - С. 290
Розділ 7. Жіноча неплідність. - С. 291
7.1. Особливості клінічних проявів, діагностики та лікування різних форм неплідності. - С. 297
7.1.1. Ендокринна неплідність. - С. 297
7.1.2. Трубна і трубно-перитонеальна неплідність. - С. 308
7.1.3. Маткова та шийкова форми неплідності. - С. 312
7.1.4. Імунологічна неплідність. - С. 313
7.1.5. Психогенна неплідність. - С. 315
7.1.6. Неплідність неясного генезу. - С. 315
7.2. Алгоритм діагностики неплідності. - С. 316
7.3. Алгоритм лікування різних форм неплідності. - С. 317
7.4. Сучасні допоміжні репродуктивні технології. - С. 319
7.4.1. Екстракорпоральне запліднення і перенесення ембріонів. - С. 319
7.4.2. Інші репродуктивні технології. - С. 322
7.4.3. Синдром гіперстимуляціїя єчників. - С. 324
Розділ 8. Гіперпластичні процеси ендометрія. - С. 330
8.1. Етіопатогенез гіперпластичних процесів ендометрія. - С. 331
8.2. Класифікація гіперпластичних процесів ендометрія. - С. 333
8.3. Коротка морфологічна характеристика різних форм ГПЕ. - С. 333
8.4. Клінічна картина гіперпластичних процесів ендометрія. - С. 336
8.5. Діагностика гіперпластичних процесів ендометрія. - С. 337
8.6. Лікування гіперпластичних процесів ендометрія. - С. 341
8.6.1. Поетапне лікування ГПЕ. - С. 342
8.6.2. Особливості гормонотерапії гіперпластичних процесів ендометрія в різні періоди життя жінки. - С. 347
8.6.3. Оперативне лікування гіперпластичних процесів ендометрія. - С. 352
Розділ 9. Патологія шийки матки. - С. 355
9.1. Етіопатогенез захворювань шийки матки. - С. 356
9.2. Класифікація патології шийки матки. - С. 359
9.2.1. Кольпоскопічна класифікація патології шийки матки. - С. 359
9.2.2. Гістологічна класифікація пухлин шийки матки. - С. 361
9.2.3. Цитологічні системи Папаніколау (Pap test) і Бетезда. - С. 362
9.3. Діагностика захворювань шийки матки. - С. 363
9.3.1. Загальне гінекологічне дослідження. - С. 363
9.3.2. Цитологічні методи діагностики. - С. 363
9.3.3. Кольпоскопічний метод діагностики. - С. 367
9.3.4. Гістологічне дослідження. - С. 372
9.3.5. Визначення вірусу папіломи людини. - С. 374
9.3.6. Молекулярні маркери проліферації і малігнізації. - С. 375
9.4. Лікування патології шийки матки. - С. 375
9.4.1. Хірургічні методи лікування патології шийки матки. - С. 375
9.4.2. Додаткові методи лікування патології шийки матки. - С. 380
9.4.3. Диспансеризація та реабілітація. - С. 381
9.5. Європейські стандарти якості лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії. - С. 381
Розділ 10. Дисгормональні дисплазії молочних залоз. - С. 383
10.1. Етіопатогенез ДДМЗ. - С. 385
10.2. Класифікація та клінічні форми ДДМЗ. - С. 385
10.2.1. Міжнародна гістологічна класифікація ДДМЗ (Женева). - С. 386
10.2.2. Клініко-рентгенологічна класифікація ДДМЗ. - С. 387
10.2.3. Інші клінічні форми ДДМЗ. - С. 388
10.3. Діагностика ДДМЗ. - С. 390
10.3.1. Анамнез (враховують фактори ризику). - С. 391
10.3.2. Огляд молочних залоз. - С. 391
10.3.3. Пальпація молочних залоз. - С. 391
10.3.4. Мамографія. - С. 391
10.3.5. Ехографія молочних залоз. - С. 392
10.3.6. Опис узагальнених даних променевих досліджень молочних залоз за системою ВІ-RADS. - С. 393
10.3.7. Пункційна біопсія з цитологічним дослідженням аспірату. - С. 394
10.3.8. Термографія (теплобачення). - С. 394
10.3.9. Гормональна діагностика. - С. 394
10.4. Лікування ДДМЗ. - С. 395
10.4.1. Раціональне харчування. - С. 396
10.4.2. Консервативне лікування ДДМЗ. - С. 396
10.4.3. Оперативне лікування ДДМЗ. - С. 400
10.5. Профілактика ДДМЗ. - С. 400
Розділ 11. Доброякісні пухлини матки і яєчників. - С. 401
11.1. Лейоміома матки. - С. 402
11.1.1. Етіологія і патогенез лейоміоми матки. - С. 402
11.1.2. Класифікація лейоміом матки. - С. 405
11.1.3. Клініка лейоміоми матки. - С. 406
11.1.4. Діагностика лейоміоми матки. - С. 409
11.1.5. Лікування лейоміоми матки. - С. 412
11.2. Доброякісні пухлини яєчників. - С. 422
11.2.1. Пухлиноподібні процеси (кісти) яєчників. - С. 427
11.2.2. Епітеліальні доброякісні пухлини яєчників. - С. 433
11.2.3. Пухлини строми статевого тяжа (гормонально-активні). - С. 436
11.2.4. Герміногенні пухлини. - С. 437
11.2.5. Вторинні (метастатичні) пухлини. - С. 439
Розділ 12. Ендометріоз. - С. 440
12.1. Етіопатогенез ендометріозу. - С. 441
12.2. Морфологічна характеристика ендометріозу. - С. 443
12.3. Класифікація ендометріозу. - С. 444
12.4. Клініка ендометріозу. - С. 446
12.5. Діагностика ендометріозу. - С. 451
12.6. Лікування ендометріозу. - С. 458
12.6.1. Консервативне лікування ендометріозу. - С. 459
12.6.2. Хірургічне лікування ендометріозу. - С. 463
12.6.3. Комбіноване лікування ендометріозу. - С. 465
12.7. Профілактика ендометріозу. - С. 466
12.8. Приблизні терміни непрацездатності і прогноз. - С. 466
Розділ 13. Гострий живіт у гінекології. - С. 467
13.1. Гострі кровотечі із внутрішніх статевих органів. - С. 368
13.1.1. Позаматкова вагітність. - С. 368
13.1.2. Апоплексія яєчника. - С. 479
13.2. Гострі порушення кровообігу в пухлинах і пухлиноподібних утвореннях внутрішніх статевих органів. - С. 481
13.2.1. Перекрут ніжки пухлини яєчника. - С. 481
13.2.2. Порушення живлення міоматозного вузла. - С. 483
13.3. Гострі гнійні захворювання внутрішніх статевих органів. - С. 484
13.3.1. Піосальпінкс, піовар, тубооваріальна гнійна пухлина. - С. 484
13.3.2. Пельвіоперитоніт. - С. 491
13.3.3. Поширений перитоніт. - С. 491
13.4. Хірургічні захворювання, з якими слід проводити диференційну діагностику гострої гінекологічної патології. - С. 496
13.4.1. Гострий апендицит. - С. 496
13.4.2. Гострий холецистит. - С. 498
13.4.3. Гострий панкреатит. - С. 501
13.4.4. Гостра кишкова непрохідність. - С. 505
Розділ 14. Аномалії положення жіночих внутрішніх статевих органів. - С. 512
14.1. Анатомо-фізіологічні особливості положення внутрішніх статевих органів. - С. 513
14.2. Аномалії положення внутрішніх статевих органів. - С. 514
14.3. Опущення і випадіння внутрішніх статевих органів. - С. 516
Розділ 15. Гестаційна трофобластична хвороба. - С. 523
15.1. Класифікація трофобластичної хвороби. - С. 524
15.2. Етіопатогенез гестаційної трофобластичної хвороби. - С. 526
15.3. Діагностика трофобластичної хвороби. - С. 527
15.4. Основні нозологічні форми гестаційної трофобластичної хвороби. - С. 530
15.4.1. Міхуровий занесок. - С. 530
15.4.2. Хоріонепітеліома (хоріонкарцинома). - С. 533
15.4.3. Інші форми трофобластичної хвороби. - С. 538
15.5. Прогноз і подальше спостереження. - С. 539
Ліхачов, В. К. Розділ 16. Сучасні методи контрацепції / В. К. Ліхачов, Л. Н. Добровольська. - С. 541
16.1. Методи природного планування сім’ї. - С. 543
16.2. Бар’єрні методи контрацепції. - С. 545
16.3. Сперміциди. - С. 548
16.4. Гормональна контрацепція. - С. 549
16.4.1. Оральна гормональна контрацепція. - С. 549
16.4.2. Загальні підходи до призначення оральних гормональних контрацептивів. - С. 552
16.4.3. Комбіновані оральні контрацептиви. - С. 555
16.4.4. "Чисто" прогестинові контрацептиви. - С. 564
16.4.5. Ін'єкційні контрацептиви. - С. 566
16.4.6. Імплантаційні методи. - С. 568
16.4.7. Альтернативні шляхи введення гормональних контрацептивних засобів. - С. 569
16.4.8. Неконтрацептивні (лікувально-профілактичні) ефекти гормональних протизаплідних засобів. - С. 570
16.5. Внутрішньоматкові контрацептиви. - С. 573
16.6. Добровільна хірургічна стерилізація. - С. 576
16.7. Невідкладна (екстренна) контрацепція. - С. 578
16.8. Принципи вибору методу контрацепції. - С. 582
16.9. Контрацепція майбутнього. - С. 588
Розділ 17. Невиношування вагітності. - С. 591
17.1. Етіопатогенез невиношування вагітності. - С. 592
17.1.1. Генетичні чинники і хромосомні аномалії. - С. 594
17.1.2. Нейроендокринні причини. - С. 595
17.1.3. Імунологічні фактори. - С. 598
17.1.4. Інфекційні фактори. - С. 600
17.1.5. Істміко-цервікальна недостатність. - С. 600
17.2. Клініка самовільного аборту. - С. 601
17.3. Діагностика причин невиношування вагітності. - С. 602
17.4. Тактика ведення та лікування жінок з невиношуванням вагітності. - С. 609
17.4.1. Загроза переривання вагітності в І і ІІ триместрах. - С. 610
17.4.2. Тактика ведення і лікування жінок з абортом “в ходу". - С. 618
17.4.3. Тактика ведення і лікування жінок із неповним абортом. - С. 619
17.4.4. Тактика ведення жінок із повним абортом. - С. 620
Розділ 18. Медична допомога при небажаній вагітності. - С. 621
18.1. Штучне переривання вагітності в І триместрі (до 12 повних тижнів). - С. 622
18.1.1. Медикаментозний аборт у І триместрі вагітності. - С. 624
18.1.2. Метод вакуумної аспірації: мануальний і електричний. - С. 628
18.1.3. Метод дилатації і кюретажу. - С. 632
18.2. Штучне переривання вагітності в ІІ триместрі (від 12 до 22 тижнів). - С. 635
18.2.1. Медикаментозний аборт у II триместрі вагітності. - С. 635
18.2.2. Хірургічний метод переривання вагітності в II триместрі. - С. 637
18.3. Знеболення та анестезія при штучному перериванні вагітності. - С. 638
18.4. Профілактика інфекційних ускладнень після штучного переривання вагітності. - С. 640
18.5. Ускладнення під час і після штучного переривання вагітності. - С. 640
18.5.1. Ранні ускладнення. - С. 640
18.5.2. Пізні ускладнення. - С. 643
18.5.3. Віддалені ускладнення. - С. 643
Додаток 1. - С. 644
1.1. Класифікація і коротка характеристика антибактеріальних препаратів. - С. 644
1.2. Антимікробні засоби, ефективні проти окремих мікроорганізмів. - С. 652
1.3. Дози і способи введення деяких антибіотиків. - С. 656
1.4. Поєднання антимікробних препаратів. - С. 659