Гістологія

Гістологія. Короткий курс : навч. посіб. для самост. підгот. до практ. занять, підсумк. модулів, іспитів і ЛІ "Крок-1" / за ред. Ю. Б. Чайковського. - 3-тє вид., випр. і допов. - Вінниця : Нова кн., 2020. - 335 с.
Б-99353
Нова книга
2020
335

У посібнику в стислій та доступній формі викладено ключові моменти гістології, цитології та ембріології: мікроскопічну та субмікроскопічну будову клітин, тканин, органів і систем людського організму, закономірності їхнього формування та розвитку в процесі ембріогенезу; перелічено теоретичні питання до кожного заняття. Для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів.
Зміст:
І. Цитологія, загальна гістологія та ембріологія. - С. 6
1. Історія розвитку гістології. Методи гістологічних досліджень. - С. 7
2. Загальна організація клітини. Плазматична мембрана. - С. 14
3. Цитоплазма, її структура та функції. - С. 21
4. Ядро. Клітинний цикл. Поділ клітини. - С. 31
5. Загальна ембріологія. Ембріональний розвиток хордових, нижчих та вищих хребетних. - С. 39
6. Ембріональний розвиток людини. Структура та функції амніона, хоріона, плаценти та пуповини. - С. 54
7. Загальні принципи організації тканин. Епітеліальні тканини. - С. 64
8. Тканини внутрішнього середовища. Кров та лімфа. - С. 77
9. Сполучні тканини. - С. 89
10. Хрящові тканини. - С. 98
11. Кісткові тканини. - С. 104
12. М’язові тканини. - С. 112
13. Нервова тканина (перше заняття). - С. 121
14. Нервова тканина (друге заняття). - С. 128
ІІ. Спеціальна гістологія та ембріологія. - С. 136
15. Нервова система (перше заняття). - С. 137
16. Нервова система (друге заняття). - С. 146
17. Органи чуття. Орган слуху, орган смаку, орган нюху. - С. 153
18. Органи чуття. Орган зору. - С. 163
19. Органи дихальної системи. - С. 173
20. Шкіра та її похідні. - С. 181
21. Серцево-судинна система (перше заняття). - С. 188
22. Серцево-судинна система (друге заняття). - С. 195
23. Розвиток серцево-судинної системи. - С. 203
24. Центральні органи кровотворення та імунного захисту. - С. 213
25. Периферичні органи кровотворення та імунного захисту. - С. 221
26. Ендокринна система. Центральні ендокринні органи. - С. 228
27. Ендокринна система. Периферичні ендокринні органи. - С. 235
28. Органи ротової порожнини. Зуб. - С. 242
29. Травна трубка (стравохід, шлунок, кишечник). - С. 254
30. Великі слинні залози. - С. 264
31. Великі травні залози (печінка, підшлункова залоза). - С. 271
32. Розвиток обличчя, травної, ендокринної та дихальної систем. - С. 279
33. Сечовидільна система. - С. 290
34. Чоловіча статева система. - С. 299
35. Жіноча статева система (перше заняття). - С. 306
36. Жіноча статева система (друге заняття). - С. 314
37. Розвиток сечостатевої системи. - С. 321
Кредити ілюстративного матеріалу. - С. 332