Хірургічне лікування пахвинних гриж

Хірургічне лікування пахвинних гриж / І. В. Шкварковський, А. Г. Іфтодій, О. П. Москалюк ; Буковин. держ. мед. ун-т. - Чернівці : БДМУ, 2018. - 146 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 129-146.
Б-98158
Шкварковський, І. В.

Монографія присвячена актуальній проблемі - особливостям хірургічного лікування хворих на пахвинну грижу в контексті збереження репродуктивної функції чоловіків. На підгрунті власних наукових досліджень авторами розроблені і впроваджені в практику нові методи пахвинної герніопластики із застосуванням сітчастих імплантів. Монографія буде корисною для науковців і практичних хірургів, які займаються проблемою надання хірургічної допомоги хворим на пахвинну грижу.

Зміст:
Сучасні аспекти хірургічного лікування пахвинних гриж. - С. 9
Вплив пахвинної грижі та її хірургічного лікування на репродуктивну функцію чоловіків. - С. 15
Патогенез впливу пахвинної алогерніопластики на репродуктивну функцію чоловіків. - С. 24
Матеріал і методи дослідження. - С. 30
Топографо-анатомічне обґрунтування способу пахвинної герніопластики. - С. 41
Топографо-анатомічні особливості пахвинної ділянки. - С. 42
Розроблені способи пахвинної герніопластики. - С. 54
Експериментальне вивчення змін репродуктивних органів кролів за умови контакту сім’яного канатика та поліпропіленового імплантату. - С. 61
Макроскопічні зміни репродуктивних органів самців кролів внаслідок контакту поліпропіленового імплантату із сім’яним канатиком. - С. 63
Гістологічні зміни яєчка на боці операції самців кролів внаслідок контакту поліпропіленового імплантату із сім’яним канатиком. - С. 66
Гістологічні зміни контрлатерального яєчка самців кролів внаслідок контакту поліпропіленового імплантату із сім’яним канатиком. - С. 80
Гістологічні зміни структур сім’яного канатика самців кролів при контакті з поліпропіленовим імплантатом. - С. 84
Клінічне використання розробленого способу пахвинної герніопластики. - С. 91
Способи герніопластики, що виконувалися хворим на пахвинні грижі. - С. 91
Безпосередні результати хірургічного лікування хворих на пахвинні грижі. - С. 96
Дослідження репродуктивної функції у хворих на пахвинні грижі. - С. 102
Оцінка якості життя хворих на пахвинну грижу у віддаленому післяопераційному періоді. - С. 111
Аналіз та узагальнення результатів дослідження. - С. 116