Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості поєднання з захворюваннями внутрішніх органів та методи медикаментозної корекції

Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості поєднання з захворюваннями внутрішніх органів та методи медикаментозної корекції / Т. М. Христич [та ін.] ; Буков. держ. мед. ун-т. - Тернопіль : Яворський С.Н., 2017. - 246 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-97167

У монографії обговорюються питання епідеміології, етіології, патогенетичні ланки, особливості клінічної картини, сучасні методи діагностики та диференційоване лікування хворих з поєднаною патологією захворювань підшлункової залози із ішемічною хворобою серця,хронічним захворюванням легень, метаболічними порушеннями. Вивчаються питання уражень підшлункової залози у хворих з ревматологічними захворюваннями.
Зміст:
Розділ 1. Коморбідність хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця: клініко-патогенетичні механізми. - С. 7
Розділ 2. Особливості діагностики поєднаного перебігу хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця. - С. 15
Розділ 3. Фармакотерапія хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця. - С. 30
Розділ 4. Про поєднаний перебіг хронічного панкреатиту із захворюваннями органів травлення (у тому числі за метаболічних порушень). - С. 51
Розділ 5. Хронічний панкреатит та роль підшлункової залози у порушеннях метаболічного гомеостазу. - С. 96
Розділ 6. Патогенетична характеристика перебігу та прогресування хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом. - С. 137
Розділ 7. Сучасні підходи до лікування поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом. - С. 155
Розділ 8. Організація відновлювального лікування та вторинної профілактики для хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця. - С. 179
Розділ 9. Алгоритм підходу до диспансеризації пацієнтів із хронічним панкреатитом та хронічним обструктивним захворюванням легень. - С. 194
Додаток 1. Питання, які визначають тактику та стратегію лікаря при веденні хворого на хронічний панкреатит. - С. 200
Додаток 2. Деякі питання алгоритму ведення хворих із ХОЗЛ. - С. 215