Інформаційні ресурси щодо безперервного професійного розвитку лікарів

Законодавчі акти

Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів : наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р.

Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я : постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 28.03.2018 р.

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України : наказ МОЗ України № 1106 від 12.05.2020 р.

МОЗ України. Безперервний професійний розвиток

Система безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів – це сучасний підхід до професійного вдосконалення лікаря. Замість формального навчання лікарі будуть постійно розвивати свої компетенції. Принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії, зокрема у Великій Британії, США, Польщі, Чехії, Швеції, Сінгапурі та інших.

Починаючи з 1 січня 2020 кожен лікар упродовж року має набрати щонайменше 50 балів БПР. Бали нараховуються за різні види навчання, які лікар вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності. Загалом кількість балів не обмежена, проте щорічний обов’язковий мінімум – саме 50 балів. Для лікарів, які значно перевищують кількісні й якісні вимоги до БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії.

Лікар щороку записує в освітнє портфоліо своє навчання та засвідчує його в керівника свого закладу. Бали в портфоліо обліковуються відповідно до додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів. Бланк освітнього портфоліо – це додаток 2 цього ж Порядку.

Перелік заходів БПР включає:

 • науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми;
 • дистанційні онлайн-курси;
 • навчання на симуляційних тренінгах, тематичне навчання або семінари;
 • цикли тематичного вдосконалення на факультетах та в закладах післядипломної освіти тривалістю 1-2 тижні;
 • навчання або стажування в університеті або закладі охорони здоров’я – в Україні чи за кордоном;
 • публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором.

З 2021 щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію до 01 березня.

Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації.

Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше.

Інші ресурси МОЗ України

Атестація 2019 у запитаннях та відповідях для атестаційних комісій

Атестація 2019 у запитаннях та відповідях для лікарів

Атестація лікарів у 2020 році: які документи необхідні

Безперервний професійний розвиток: запитання-відповіді

БПР: скільки балів і за що нараховуються лікарям

Дайджест змін в охороні здоров’я № 16: Про безперервний професійний розвиток лікарів

Планову атестацію медпрацівників відтерміновано на період карантину

Як лікарям отримати бали БПР: корисні ресурси

COVID-19: дистанційне навчання для медичних працівників і студентів-медиків (Заклади медичної освіти, Центр громадського здоров’я МОЗ України, міжнародні й українські проєкти та організації підготували низку онлайн-курсів та тренінгів для медиків і студентів, як надавати медичну допомогу в період пандемії COVID-19 та пацієнтам з COVID-19)

Ресурси інших установ

Безкоштовний онлайн-курс для лікарів від Центру громадського здоров’я (Курс присвячений особливостям надання медичної допомоги, які виникають на первинній ланці під час пандемії COVID-19. Лікар отримає сертифікат, який є підставою для нарахування 16 балів безперервного професійного розвитку в рамках атестації лікарів (Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»))

НМАПО. Безперервний професійний розвиток

Реєстр наукових фахових видань України

Укрмедпатентінформ. Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій

Clarivate Analytics українською

Web of Science Master Journal List

Публікації на цю тему

Законодавчі акти

Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів : наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019 р. Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я : постанова Кабінету Міністрів України № 302 від 28.03.2018 р. Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України : наказ МОЗ України № 1106 від 12.05.2020 р. МОЗ України. Безперервний професійний розвиток Система безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів – це сучасний підхід до професійного вдосконалення лікаря. Замість формального навчання лікарі будуть постійно розвивати свої компетенції. Принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії, зокрема у Великій Британії, США, Польщі, Чехії, Швеції, Сінгапурі та інших. Починаючи з 1 січня 2020 кожен лікар упродовж року має набрати щонайменше 50 балів БПР. Бали нараховуються за різні види навчання, які лікар вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності. Загалом кількість балів не обмежена, проте щорічний обов’язковий мінімум – саме 50 балів. Для лікарів, які значно перевищують кількісні й якісні вимоги до БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії. Лікар щороку записує в освітнє портфоліо своє навчання та засвідчує його в керівника свого закладу. Бали в портфоліо обліковуються відповідно до додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів. Бланк освітнього портфоліо – це додаток 2 цього ж Порядку. Перелік заходів БПР включає:
 • науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми;
 • дистанційні онлайн-курси;
 • навчання на симуляційних тренінгах, тематичне навчання або семінари;
 • цикли тематичного вдосконалення на факультетах та в закладах післядипломної освіти тривалістю 1-2 тижні;
 • навчання або стажування в університеті або закладі охорони здоров’я – в Україні чи за кордоном;
 • публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором.
З 2021 щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію до 01 березня. Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації. Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше.

Інші ресурси МОЗ України

Атестація 2019 у запитаннях та відповідях для атестаційних комісій Атестація 2019 у запитаннях та відповідях для лікарів Атестація лікарів у 2020 році: які документи необхідні Безперервний професійний розвиток: запитання-відповіді БПР: скільки балів і за що нараховуються лікарям Дайджест змін в охороні здоров’я № 16: Про безперервний професійний розвиток лікарів Планову атестацію медпрацівників відтерміновано на період карантину Як лікарям отримати бали БПР: корисні ресурси COVID-19: дистанційне навчання для медичних працівників і студентів-медиків (Заклади медичної освіти, Центр громадського здоров’я МОЗ України, міжнародні й українські проєкти та організації підготували низку онлайн-курсів та тренінгів для медиків і студентів, як надавати медичну допомогу в період пандемії COVID-19 та пацієнтам з COVID-19)

Ресурси інших установ

Безкоштовний онлайн-курс для лікарів від Центру громадського здоров’я (Курс присвячений особливостям надання медичної допомоги, які виникають на первинній ланці під час пандемії COVID-19. Лікар отримає сертифікат, який є підставою для нарахування 16 балів безперервного професійного розвитку в рамках атестації лікарів (Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»)) НМАПО. Безперервний професійний розвиток Реєстр наукових фахових видань України Укрмедпатентінформ. Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій Clarivate Analytics українською Web of Science Master Journal List