Кардіоваскулярний ризик та ревматологічні захворювання (кардіоревматологічний синдром)

Кардіоваскулярний ризик та ревматологічні захворювання (кардіоревматологічний синдром) / О. В. Курята, О. Ю. Сіренко ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. - Дніпро : Герда, 2017. - 87 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 72-87
Б-97695
Курята, О. В.

В монографії представлені сучасні уявлення про кардіоваскулярний ризик, діагногстику субклінічного атеросклерозу та первинну профілактику серцево-судинних ускладнень у хворих ревматологічного профілю. Надана характеристика впливу окремих традиційних, додаткових факторів ризику у формуванні атеросклеротичниго ураження судин при хронічних запальних захворюваннях, їх прогностична значущість в оцінці кардіоваскулярного ризику у цих хворих.
Зміст:
Розділ 1. Сучасний погляд на кардіоваскулярний ризик у хворих ревматологічного профілю. - С. 6
1.1. Кардіоревматологічний синдром: модель прискореного атеросклерозу при ревматологічних захворюваннях. - С. 6
1.2. Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих з хронічними запальними захворюваннями. - С. 19
Розділ 2. Фактори атерогенезу та субклінічний атеросклероз у хворих з ревматологічними захворюваннями. - С. 26
2.1. Роль основних та додаткових факторів у розвитку атеросклеротичного ураження судин при хронічних запальних захворюваннях. - С. 26
2.2. Вплив медикаментозної терапії на ризик серцево-судинних захворювань у ревматологічної категорії пацієнтів. - С. 48
2.3. Взаємозв’язок між наявністю субклінічних проявів атеросклерозу та факторами кардіоваскулярного ризику у хворих з хронічними запальними захворюваннями. - С. 53
Розділ 3. Сучасні підходи щодо профілактики серцево-судинних ускладнень у хворих ревматологічного профілю. - С. 60