Клінічна суїцидологія

Клінічна суїцидологія : підруч. для лікарів-психіатрів, лікарів психіатрів дитячих, лікарів наркологів, лікарів психотерапевтів, лікарів-реабілітологів, мед. психологів та лікарів заг. практики - сімейної медицини / за заг. ред. : Л. М. Юр'євої, Н. О. Марути, І. В. Лінського. - Харків : Строков Д.В., 2020. - 301 с.
Б-99508
Строков Д.В.
2020
301

Підручник створений на грунті робочої програми циклу удосконалення та підвищення фаху лікарів щодо профілактики при психічних та поведінкових розладах пацієнтів.
Зміст:
Юр'єва, Л. М. Розділ 1. Загальні питання суїцидології / Л. М. Юр'єва. - С. 11
1.1. Предмет, основні терміни та поняттяклінічної суїцидології. - С. 11
1.2. Масштаб проблем суїцидів. - С. 13
1.3. Динаміка рівня самогубств в Україні та її регіональні особливості. - С. 17
1.4. Гендерні та вікові характеристики суїцидентів. - С. 20
1.5. Гендерна та регіональна динаміка суїцидальної смертності в Україні в період військового конфлікту. - С. 21
1.6. Дані епідеміологічних досліджень. - С. 27
1.7. Фактори ризику і захисні фактори суїцидальної смертності в Україні. - С. 30
Юр'єва, Л. М. Розділ 2. Концептуальні моделі суїцидальної поведінки / Л. М. Юр'єва. - С. 32
2.1. Медична модель самогубств. - С. 32
2.2. Соціокультурна модель самогубства. - С. 35
2.3. Модель екології людини. - С. 37
2.4. Суїцидальна поведінка з позиції персонології. - С. 38
2.5. Теорія Нормана Фейбероу. - С. 44
2.6. Теорія Едвіна Шнейдмана. - С. 45
2.7. Концепція суїцидальної поведінки А. Г. Амбрумової. - С. 46
2.8. Концепція суїцидальної поведінки І. П. Павлова. - С. 47
2.9. Гіпотеза історіогенезу усвідомленої суїцидальної поведінки. - С. 48
Юр'єва, Л. М. Розділ 3. Детермінанти і мотиви суїцидальної поведінки / Л. М. Юр'єва. - С. 53
3.1. Соціокультурні й етнокультурні передумови високого ризику суїцидальної поведінки. - С. 53
3.2. Соціально-демографічні фактори суїцидального ризику. - С. 55
3.3. Особистісні чинники суїцидального ризику. - С. 57
3.4. Медичні фактори суїцидального ризику. - С. 58
Юр'єва, Л. М. Розділ 4. Вікові особливості уявлень про смерть / Л. М. Юр'єва. - С. 62
4.1. Діти, підлітки та особи молодого віку. - С. 62
4.2. Пора зрілості. - С. 64
4.3. Люди похилого віку. - С. 65
Юр'єва, Л. М. Розділ 5. Динаміка формування суїцидальної поведінки / Л. М. Юр'єва. - С. 67
5.1. Досуїцидальний період. - С. 67
5.2. Пресуїцидальний період. - С. 67
5.3. Період реабілітації суїцидального задуму. - С. 70
5.4. Постсуїцидальний період. - С. 71
Юр'єва, Л. М. Розділ 6. Суїцидальна поведінка при невротичних і пов'язаних зі стресом розладах / Л. М. Юр'єва, А. Є. Ніколаєнко, В. О. Кокашинський. - С. 74
6.1. Невротичні тривожні розлади. - С. 74
6.2. Розлади, пов'язані зі стресом. - С. 76
Юр'єва, Л. М. Розділ 7. Сукїцидальна поведінка при розладах особистості / Л. М. Юр'єва. - С. 92
7.1. Параноїдний розлад особистості. - С. 93
7.2. Шизоїдний розлад особистості. - С. 94
7.3. Дисоціальний розлад особистості. - С. 95
7.4. Емоційно-естійкий розлад особистості. - С. 96
7.5. Істеричний розлад особистості. - С. 97
7.6. Ананкастний розлад особистості. - С. 98
7.7. Тривожний розлад особистості. - С. 99
7.8. Залежний розлад особистості. - С. 100
7.9. Суїцидальна поведінка як один з об'єктивних критеріїв диференціальної діагностики розладів особистості й акцентуацій характеру. - С. 101
Юр'єва, Л. М. Розділ 8. Діагностика та профілактика суїцидальної поведінки при афективних розладах / Л. М. Юр'єва. - С. 104
8.1. Суїцидальний ризик при депресіях. - С. 104
8.2. Депресивний епізод. - С. 106
8.3. Діагностика та терапія депресії в осіб похилого віку. - С. 110
8.4. Біполярні афективні розлади. - С. 113
8.5. Антидепресанти з седативним ефектом. - С. 117
Марута, Н. О. Розділ 9. Суїцидальна поведінка при депресіях у емігрантів та реемігрантів / Н. О. Марута, О. П. Венгер. - С. 121
Юр'єва, Л. М. Розділ 10. Суїцидальна поведінка при шизофренії / Л. М. Юр'єва. - С. 130
10.1. Фактори, що потенціюють і лімітують суїцидальний ризик при щизофренії. - С. 131
10.2. Особливості суїцидальної поведінки хворих на шизофренію. - С. 132
10.3. Нейролептична депресія. - С. 137
Юр'єва, Л. М. Розділ 11. Суїцидальна поведінка при епілепсії / Л. М. Юр'єва. - С. 140
Юр'єва, Л. М. Розділ 12. Суїцидальна поведінка при аддиктивних розладах / Л. М. Юр'єва. - С. 144
12.1. Хімічні аддикції. - С. 144
12.2. Нехімічні аддикції. - С. 159
Юр'єва, Л. М. Розділ 13. Суїцидальна поведінка при соматичних захворюваннях / Л. М. Юр'єва. - С. 167
13.1. Медичні фактори, що потенціюють суїцидальний ризик при соматичних захворюваннях. - С. 167
13.2. Серцево-судинні захворювання. - С. 171
13.3. Хвороби, пов'язані з імунодефіцитом (ВІЛ-інфекція та СНІД). - С. 175
13.4. Онкологічні захворювання. - С. 177
13.5. Психологічна допомога вмираючому хворому. - С. 180
Марута, Н. О. Розділ 14. Чинники ризику та профілактика суїцидальної поведінки при деменціях / Н. О. Марута, І. Г. Мудренко. - С. 184
Пилягіна, П. Я. Розділ 15. Особливості саморуйнівної поведінки серед дітей та підлітків / П. Я. Пилягіна. - С. 191
Юр'єва, Л. М Розділ 16. Діагностика суїцидальної поведінки / Л. М Юр'єва, Т. Й. Шустерман. - С. 201
16.1. Технології консультування. - С. 201
16.2. Технологія об'єктивної оцінки суїцидального ризику. - С. 205
Юр'єва, Л. М. Розділ 17. Суїцид у психіатричній лікарні: стратегії профлактики психічної дезадаптації у медичного персоналу / Л. М. Юр'єва. - С. 210
17.1. Патерни суїцидального ризику та стратегія поведінки медичного персоналу. - С. 210
17.2. Особливості роботи з медичним персоналом у кризовій ситуації. - С. 211
Кузьмінов, В. Н. Розділ 18. Евтаназія як сучасне ставлення до життя і смерті / В. Н. Кузьмінов, І. В. Лінський. - С. 214
Юр'єва, Л. М. Розділ 19. Профілактика суїцидальної поведінки / Л. М. Юр'єва. - С. 221
19.1. Первинна профілактика. - С. 222
19.2. Вторинна профілактика. - С. 227
19.3. Третинна профілактика. - С. 228
19.4. Постсуїцидальні енцефалопатії. - С. 229
19.5. Стратегічні підходи у сфері суїцидальної превенції. - С. 231
19.6 Організаційні аспекти профілактики. - С. 234
Кузьмінов, В. Н. Розділ 20. Алгоритм дій лікаря в роботі з особами з аутоагресивною поведінкою / В. Н. Кузьмінов, І. В. Лінський. - С. 237