Коли хворіє тіло, причину шукайте в душі!

Запрошуємо до онлайн конференції «Абетка психосоматичного здоров’я», 19 червня 2020 року з 10:00 до 16:00.

Список літератури з фондів ННМБУ до інформаційно-просвітницької онлайн конференції 19.06.2020 ″Абетка психосоматичного здоров’я» – школа паціентів″

1.Г-1381
Гусова, Александра Борисовна.
Патопсихологический анализ рисунков как вспомогательный клинико-диагностический метод в психиатрии / А. Б. Гусова. – Харьков : Коллегиум, 2019. – 73 с. : ил.

2.Г-1382
Гусов, Анатолий Львович.
Психоанализ рисунков как вспомогательный клинико-диагностический и лечебный метод в психиатрии / А. Л. Гусов. – Харьков ; Берлин : Коллегиум, 2019. – 97 с. : ил.

3.В-9983
Абрамовіц, Джонатан С.
Обсесивно-компульсивний розлад у дорослих / Д. С. Абрамовіц, Р. Д. Джейкобі; пер. з англ.: І. Грицюка, наук. ред. К. Явної ; Ін-т псих. здоров’я Укр. католиц. ун-ту, Укр. ін-т когнітивно-поведінк. терапії. – Львів : Свічадо, 2018. – 142 с. : табл., іл. – (Поступ у психотерапії . Практика, що грунтується на наукових доказах).

4. Б-98626
Стрес-асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту / В. С. Гічун [та ін.]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 323 с. : табл., іл.

5. Б-99178
Крановиц, Кэрол Сток.
Разбалансированный ребенок. Как распознать нарушения обработки сенсорной информации и справиться с ними / К. С. Крановиц. – Киев : Мультиметод, 2019.

6.В-9649
Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т. / Амер.-укр. мед. фундація; пер. с англ. Т. Семигина [та ін.]. – Київ : Наш Формат, 2017 – . – ISBN 978-966-2502-10-7.
Т. 1. – 2017. – 568 с. : іл.

7.В-9650
Охорона психічного здоров’я в умовах війни : у 2 т / Амер.-укр. мед. фундація; пер. з англ.: Т. Охлопкова, О. Брацюк;. – Київ : Наш Формат, 2017 – . – ISBN 978-966-2502-11-4.
Т. 2. – 2017. – 546 с.

8.Б-98812
Психиатрия: Национальное руководство : краткое издание / Рос. о-во психиатров ; гл. ред.: Т. Б. Дмитриева [и др.]; отв. ред. Ю. А. Александровский. – Москва : Гэотар-Медиа, 2019. – 622 с. : ил., табл.

9.Б-99003
Яковлева, Світлана Дмитрівна.
Невропатологія : навчальний підручник рекомендований студентам дефектологічних спеціальностей, викладачам корекційної освіти, психологам спеціальних допоміжних закладів освіти, вихователям та вчителям загальних установ… / С. Д. Яковлева. – Херсон : Вишемирський В.С., 2019. – 278 с. : табл., іл.

10.159.9
Ш-193
Шамич, Олександр Миколайович.
Психологічні основи самореалізації паралімпійців / О. М. Шамич. – Київ : Талком, 2019. – 308 с. : табл.

11.159.9
Г-836
Гридковець, Людмила Михайлівна.
Світ життєвих криз людини як дитини своєї сім’ї, свого роду та народу / Л. М. Гридковець. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : КІМ, 2019. – 522 с. : табл.

Публікації на цю тему

Запрошуємо до онлайн конференції «Абетка психосоматичного здоров’я», 19 червня 2020 року з 10:00 до 16:00. Список літератури з фондів ННМБУ до інформаційно-просвітницької онлайн конференції 19.06.2020 ″Абетка психосоматичного здоров’я» - школа паціентів″ 1.Г-1381 Гусова, Александра Борисовна. Патопсихологический анализ рисунков как вспомогательный клинико-диагностический метод в психиатрии / А. Б. Гусова. - Харьков : Коллегиум, 2019. - 73 с. : ил. 2.Г-1382 Гусов, Анатолий Львович. Психоанализ рисунков как вспомогательный клинико-диагностический и лечебный метод в психиатрии / А. Л. Гусов. - Харьков ; Берлин : Коллегиум, 2019. - 97 с. : ил. 3.В-9983 Абрамовіц, Джонатан С. Обсесивно-компульсивний розлад у дорослих / Д. С. Абрамовіц, Р. Д. Джейкобі; пер. з англ.: І. Грицюка, наук. ред. К. Явної ; Ін-т псих. здоров'я Укр. католиц. ун-ту, Укр. ін-т когнітивно-поведінк. терапії. - Львів : Свічадо, 2018. - 142 с. : табл., іл. - (Поступ у психотерапії . Практика, що грунтується на наукових доказах). 4. Б-98626 Стрес-асоційовані розлади здоров'я в умовах збройного конфлікту / В. С. Гічун [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 323 с. : табл., іл. 5. Б-99178 Крановиц, Кэрол Сток. Разбалансированный ребенок. Как распознать нарушения обработки сенсорной информации и справиться с ними / К. С. Крановиц. - Киев : Мультиметод, 2019. 6.В-9649 Охорона психічного здоров'я в умовах війни : у 2 т. / Амер.-укр. мед. фундація; пер. с англ. Т. Семигина [та ін.]. - Київ : Наш Формат, 2017 - . - ISBN 978-966-2502-10-7. Т. 1. - 2017. - 568 с. : іл. 7.В-9650 Охорона психічного здоров'я в умовах війни : у 2 т / Амер.-укр. мед. фундація; пер. з англ.: Т. Охлопкова, О. Брацюк;. - Київ : Наш Формат, 2017 - . - ISBN 978-966-2502-11-4. Т. 2. - 2017. - 546 с. 8.Б-98812 Психиатрия: Национальное руководство : краткое издание / Рос. о-во психиатров ; гл. ред.: Т. Б. Дмитриева [и др.]; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : Гэотар-Медиа, 2019. - 622 с. : ил., табл. 9.Б-99003 Яковлева, Світлана Дмитрівна. Невропатологія : навчальний підручник рекомендований студентам дефектологічних спеціальностей, викладачам корекційної освіти, психологам спеціальних допоміжних закладів освіти, вихователям та вчителям загальних установ... / С. Д. Яковлева. - Херсон : Вишемирський В.С., 2019. - 278 с. : табл., іл. 10.159.9 Ш-193 Шамич, Олександр Миколайович. Психологічні основи самореалізації паралімпійців / О. М. Шамич. - Київ : Талком, 2019. - 308 с. : табл. 11.159.9 Г-836 Гридковець, Людмила Михайлівна. Світ життєвих криз людини як дитини своєї сім'ї, свого роду та народу / Л. М. Гридковець. - 2-ге вид., допов. та переробл. - Київ : КІМ, 2019. - 522 с. : табл.