Медична інформаційна система “Доктор Елекс”

Медична інформаційна система "Доктор Елекс": основи роботи : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 223 - Медсестринство, 224 - Технології медичної діагностики та лікування / І. Березовська [та ін.] ; за ред. І. Березовської, Ю. Триуса. - Львів : Ліга-Прес, 2018. - 185 с. : іл. - Бібліогр.: с. 184-185.
В-9793

У посібнику висвітлюється роль інформаційних систем в медичній галузі, зокрема у реформуванні системи охорони здоров'я України. Для прикладу розглядаються різні аспекти запровадження медичної інформаційної системи "Доктор Елекс" у медичних та освітніх закладах. Посібник містить методичні матеріали та інструкції для користувачів.

Зміст:
1. Інформаційні технології в освіті медичних сестер. - С. 7
1.1 Сестринська справа: від джерел до сучасності. - С. 7
1.1.1 Виникнення перших елементів сестринського догляду. - С. 7
1.1.2 Розробка наукових засад сестринської справи та освіти. - С. 7
1.1.3 Формування ступеневої медсестринської освіти. - С. 10
1.1.4 Перспективи розвитку медсестринської освіти. - С. 12
1.2 Особливості медсестринської інформатики як навчальної дисципліни. - С. 13
1.2.1 Місце і роль інформатики в освіті медсестер. - С. 13
1.2.2 Зміст курсу інформатики для медсестер. - С. 13
2. Інформаційні системи в охороні здоров’я. - С. 16
2.1 Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в медичній практиці. - С. 16
2.1.1 Електронна система охорони здоров’я - еНеаlth. - С. 16
2.1.2 Роль МІС у реформуванні системи охорони здоров’я України. - С. 19
2.1.3 Основні етапи впровадження медичних інформаційних систем у закладах охорони здоров’я. - С. 20
2.1.4 Проблеми і перспективи впровадження медичних інформаційних систем у закладах охорони здоров’я. - С. 23
2.2 Телемедицина в системі охорони здоров’я України. - С. 28
2.2.1 Загальні відомості про телемедицину і сфери її застосування. - С. 28
2.2.2 Зарубіжний досвід впровадження телемедицини. - С. 32
2.2.3 Сфери застосування телемедицини і переваги її впровадження. - С. 34
2.2.4. Технології, що застосовуються у телемедицині. - С. 37
2.2.5 Структура телемедичних систем. - С. 38
3. Загальна характеристика медичної інформаційної системи «Доктор Елекс». - С. 43
3.1 Загальна концепція побудови та роботи МІС «Доктор Елекс». - С. 44
3.1.1 Принципи функціонування МІС «Доктор Елекс». - С. 44
3.1.2 Архітектура системи «Доктор Елекс». - С. 45
3.1.3 Унікальність інформації та перешкоджання негативному впливу людського фактора в МІС «Доктор Елекс». - С. 47
3.1.4 Система ролей та особливості доступу в МІС «Доктор Елекс». - С. 48
3.1.5 Наявні обмеження щодо використання МІС «Доктор Елекс». - С. 49
3.2 Основні підсистеми і модулі МІС «Доктор Елекс». - С. 50
3.2.1 Електронна медична картка пацієнта. - С. 50
3.2.2 Робоче місце «Реєстратура». - С. 51
3.2.3 Модуль «Лікар». - С. 52
3.2.4 Редактори шаблонів документів і зображень. - С. 52
3.2.5 Модуль «Звіти». - С. 55
3.2.6 Модуль «Лабораторія». - С. 55
3.2.7 Модуль «Фінанси». - С. 57
4. Практична робота з основними модулями МІС «Доктор Елекс». - С. 59
4.1. Початок роботи з МІС «Доктор Елекс». - С. 59
4.2 Електронна медична картка пацієнта в МІС «Доктор Елекс». - С. 61
4.2.1 Завантаження електронної медичної картки пацієнта. - С. 61
4.2.2 Опис вкладок електронної медичної картки пацієнта. - С. 62
4.2.2.1. Вкладка «Пацієнт». - С. 62
4.2.2.2. Вкладка «Документи». - С. 73
4.2.2.3. Вкладка «Візити». - С. 74
4.2.2.4. Вкладка «Зображення». - С. 75
4.2.2.5. Вкладка «Комунікація». - С. 76
4.2.2.6. Вкладка «Склад». - С. 77
4.2.2.7. Вкладка «Зовнішні файли». - С. 77
4.2.2.8. Вкладка «Приписи». - С. 77
4.2.2.9. Вкладка «Частини тіла». - С. 78
4.2.2.10. Вкладка «Баланс». - С. 78
4.2.2.11. Вкладки з шаблонами. - С. 78
4.3 Робота з модулем «Реєстратура» МІС «Доктор Елекс». - С. 81
4.3.1 Головне меню модуля «Реєстратура». - С. 81
4.3.1.1. Редагування розкладу. - С. 82
4.3.1.2. Призначення візиту пацієнта до лікаря. - С. 86
4.3.1.3. Перегляд всіх візитів пацієнта. - С. 87
4.3.1.4. Фільтр по відділеннях. - С. 89
4.3.2. Панель інструментів модуля «Реєстратура». - С. 91
4.3.2.1. Команда «Персонал». - С. 91
4.3.2.2. Команда «Робочі місця». - С. 92
4.3.2.3. Команда «Статистика». - С. 94
4.3.2.4. Розширений пошук пацієнтів. - С. 96
4.4 Робота з модулем «Лікар» МІС «Доктор Елекс». - С. 99
4.4.1 Загальна характеристика програмного модуля «Лікар». - С. 99
4.4.2 Опис та конфігурація робочого місця лікаря. - С. 100
4.4.2.1. Головне меню модуля «Лікар». - С. 100
4.4.2.2. Панель інструментів. - С. 103
4.4.2.3. Панель перегляду розкладу роботи лікаря. - С. 103
4.4.2.4. Панель бронювання. - С. 104
4.4.2.5. Список документів обраного пацієнта. - С. 105
4.4.2.6. Коротка інформація про обраного пацієнта. - С. 105
4.4.2.7. Вікно попереднього перегляду документу. - С. 105
4.4.2.8. Панель швидкого доступу. - С. 106
4.4.3 Пошук пацієнта. - С. 106
4.4.4 Редагування призначення пацієнта. - С. 108
4.4.4.1. Команда «Редагувати призначення». - С. 109
4.4.4.2. Редагувати статус призначення. - С. 110
4.4.4.3. Медична картка. - С. 112
4.4.4.4. Візити. - С. 112
4.4.5 Прийом пацієнта. - С. 114
4.4.5.1. Створення нового документу. - С. 116
4.4.5.2. Заповнення документу. - С. 118
4.4.5.3. Перегляд та редагування документів пацієнта. - С. 121
4.4.5.4. Завершення прийому. - С. 126
4.5 Робота з модулем «Приймальний покій» МІС «Доктор Елекс». - С. 128
4.5.1 Загальна характеристика програмного модуля «Приймальний покій». - С. 128
4.5.2 Опис та конфігурація робочого місця працівника приймального покою. - С. 129
4.5.3 Госпіталізація пацієнта у приймальне відділення медичного закладу. - С. 132
4.5.4 Відхилення пацієнта приймальним відділенням медичного закладу. - С. 139
4.6 Робота з модулем «Стаціонар» МІС «Доктор Елекс». - С. 143
4.6.1 Основні функції модуля «Стаціонар». - С. 143
4.6.2 Опис та конфігурація модуля «Стаціонар». - С. 143
4.6.3 Госпіталізація пацієнта у відділення на стаціонарне лікування. - С. 145
4.6.4 Переведення пацієнта в інше відділення. - С. 148
4.6.5 Бронювання ліжко-місця для пацієнта. - С. 150
4.6.6 Виписка пацієнта. - С. 152
4.7 Робота з модулем «Пацієнти» МІС «Доктор Елекс». - С. 156
4.7.1 Вікно вибору та пошуку пацієнта. - С. 156
4.7.2 Фільтри пошуку пацієнтів. - С. 157
4.7.3 Панель інструментів. - С. 162
4.8 Робота з модулем «Медсестра» МІС «Доктор Елекс». - С. 164
4.8.1 Основні налаштування прав і ролі медичної сестри в МІС «Доктор Елекс». - С. 164
4.8.2 Опис та конфігурація робочого місця медичної сестри. - С. 166
4.8.2.1. Головне меню модуля «Медсестра». - С. 166
4.8.2.2. Пошук пацієнта. - С. 167
4.8.2.3. Панель інструментів. - С. 168
4.8.2.4. Панель перегляду розкладу роботи медсестри. - С. 172
4.8.2.5. Перегляд документів обраного пацієнта. - С. 172
4.8.2.6. Панель швидкого доступу. - С. 174
4.9 Подійний моніторинг електрокардіограми з використанням МІС «Доктор Елекс». - С. 176
4.9.1 Основні технології телесестринства. - С. 176
4.9.2 Хід виконання роботи з подійного моніторингу. - С. 177