Механічна асфіксія

Механічна асфіксія : навч.-метод. посіб. / за ред. : Л. А. Дзяка, О. М. Клигуненко ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. - Дніпро : Ліра, 2019. - 187 с.
Б-98574
Ліра
2019
187

Механічна асфіксія являє собою важкий загрожуючий життю стан. Термінові заходи в такій клінічній ситуації вимагають певної теоретичної та практичної підготовки виконавця. Лікар будь-якого фаху повинен бути обізнаний у питаннях надання невідкладної допомоги хворому або постраждалому на засадах сучасних міжнародних настанов і консенсусів, стандартів, клінічних протоколів та алгоритмів лікування, знати та вміти використовувати загальні лікувальні прийоми для збереження здоров'я та життя хворого або постраждалого. Викладена в посібнику інформація являє собою фрагмент програми модулю "Невідкладні стани", тобто підготовки лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3".
Зміст:
Розділ 1. Странгуляційна асфіксія. - С. 6
Розділ 2. Компресійна асфіксія. - С. 22
Розділ 3. Обтураційна асфіксія. - С. 32
Сонне апное. - С. 51
Розділ 4. Утоплення. - С. 62
Розділ 5. Асфіксія внаслідок низького вмісту кисню в навколишньому середовищі. - С. 105
Розділ 6. Електротравма. - С. 121
Попередження та лікування постгіпоксичної/постаноксичної енцефалопатії. - С. 158
Післямова. - С. 179
Відповіді на тестові завдання. - С. 183