Міжнародна науково-практична конференція «Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури»

Конференція відбудеться 16-17 травня 2019 року у місті Львів.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організатори:

Національна наукова медична бібліотека України, Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Українська бібліотечна асоціація

Основні питання конференції:

 • Медичні бібліотеки як когнітивні ресурси акумуляції, збереження та популяризації наукової думки;
 • Фактори та тенденції трансформації бібліотеки як соціального інституту та бази сучасних наукових документів для науковця, студента та практикуючого лікаря;
 • Автоматизація (сучасного середовища) суспільства як чинник технологічних змін у медичних бібліотеках;
 • Інформаційне виробництво когнітивних ресурсів у медичних бібліотеках ВНЗ, як основа відтворення знанневої інформації: її доступнісь та актуальність;
 • Співпраця науковця та бібліотечного працівника – пропозиції нових послуг в наукових медичних бібліотеках України та світу; Інформаційна пропаганда власних та придбаних медичних ресурсів у соціальних мережах та Інтернет;
 • Фахова компетентність бібліотечних спеціалістів шляхом інтерактивних форм та методів організації практичної роботи на місцях;
 • Медичне краєзнавство в роботі бібліотек;
 • Нові послуги та сервіси медичних бібліотек;
 • Формування нових напрямів і форм інформаційно-бібліотечної кооперації.

В межах Конференції також відбудуться:

• Відкрите засідання Секції працівників медичних бібліотек УБА;
• Відкрите засідання членів Системи корпоративної каталогізації медичних бібліотек.

Зареєструватись необхідно до 1 березня 2019 року:

Реєстраційна форма

або електронною поштою, надіславши заявку до Оргкомітету на адресу medlibinfo@gmail.com (Кожен учасник конференції має зареєструватися окремо).

Проїзд та проживання за рахунок учасників. Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелі за індивідуальним запитом.

Матеріали Конференції будуть видані в друкованому вигляді
Приймаються доповіді що не публікувалися раніше, виключно в електронній формі.
Доповіді буде включено до матеріалів конференції лише за умови особистої участі доповідача.

Доповіді друкуються мовою оригіналу; вимоги до оформлення:

– Обсяг до 3 стор. формату А 4, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см.
– Послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами, кегль 14, ПІБ автора(ів), повна назва організації, країна, місто; текст доповіді.
– Для кожної статті ставити індекс УДК (з лівого боку літери великі, шрифт жирний).
– Ім’я, прізвище – з правого боку, шрифт жирний, кегль 14
– Після прізвища нижче зазначається посада, назва установи – шрифт нормальний.
– Назва статті – вирівнювання посередині сторінки, літери великі, шрифт жирний, кегль 14.
– Анотація українською мовою – слово «Анотація» курсив, шрифт жирний. Текст анотації шрифт курсивом. Виклад матеріалу має бути стислим.
– Ключові слова – слово «Ключові слова» – курсив, шрифт жирний. Перелік слів – курсив.
– Посилання в тексті подавати лише у квадратних дужках. Усі малюнки і фото мають супроводжуватись підписами. Таблиці і схеми повинні мати заголовки.
– Список літератури оформляється в алфавітному порядку.

В кінці публікації подаються контакти основного автора.
Включення доповідей у план Конференції здійснюватиметься за рішенням Організаційного комітету. Редакційна колегія не несе відповідальності за подані дані та залишає за собою право не включати тези доповідей, що не відповідають поставленим вимогам та не розкривають тему конференції
Тексти доповідей і виступів необхідно надіслати до Оргкомітету не пізніше 1 березня 2019 р. електронною поштою на адресу medlibinfo@gmail.com

Сертифікати

Учасники Конференції за бажанням можуть отримати сертифікат УБА, що буде свідчити про підвищення кваліфікації учасника.

Сертифікат може бути видано за умови:
– Членства в УБА;
– Попередньої заявки (відмітка в он-лайновій реєстраційній формі чи заявці, яка надсилатиметься е-поштою);

Контакти оргкомітету:

e-mail: medlibinfo@gmail.com
Контактні особи від Національної наукової медичної бібліотеки України
(програма, матеріали конференції, сертифікати)
Науменко Світлана Михайлівна – тел.: +38 (044) 289-87-53; (095) 281-61- 89; (098) 517-39-19
Шиманська Людмила Віталіївна – +38 (044) 289-87-53;
Контактні особи від Наукової бібліотеки Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького (організаційні питання: розміщення, реєстрація, організація пленарних засідань )
Щоголєва Ярослава Григорівна +38 (032) 255-31-22; (067) 948-32- 28

Публікації на цю тему

Конференція відбудеться 16-17 травня 2019 року у місті Львів. Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організатори:

Національна наукова медична бібліотека України, Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Українська бібліотечна асоціація

Основні питання конференції:

 • Медичні бібліотеки як когнітивні ресурси акумуляції, збереження та популяризації наукової думки;
 • Фактори та тенденції трансформації бібліотеки як соціального інституту та бази сучасних наукових документів для науковця, студента та практикуючого лікаря;
 • Автоматизація (сучасного середовища) суспільства як чинник технологічних змін у медичних бібліотеках;
 • Інформаційне виробництво когнітивних ресурсів у медичних бібліотеках ВНЗ, як основа відтворення знанневої інформації: її доступнісь та актуальність;
 • Співпраця науковця та бібліотечного працівника – пропозиції нових послуг в наукових медичних бібліотеках України та світу; Інформаційна пропаганда власних та придбаних медичних ресурсів у соціальних мережах та Інтернет;
 • Фахова компетентність бібліотечних спеціалістів шляхом інтерактивних форм та методів організації практичної роботи на місцях;
 • Медичне краєзнавство в роботі бібліотек;
 • Нові послуги та сервіси медичних бібліотек;
 • Формування нових напрямів і форм інформаційно-бібліотечної кооперації.

В межах Конференції також відбудуться:

• Відкрите засідання Секції працівників медичних бібліотек УБА; • Відкрите засідання членів Системи корпоративної каталогізації медичних бібліотек.

Зареєструватись необхідно до 1 березня 2019 року:

Реєстраційна форма

або електронною поштою, надіславши заявку до Оргкомітету на адресу medlibinfo@gmail.com (Кожен учасник конференції має зареєструватися окремо). Проїзд та проживання за рахунок учасників. Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелі за індивідуальним запитом. Матеріали Конференції будуть видані в друкованому вигляді Приймаються доповіді що не публікувалися раніше, виключно в електронній формі. Доповіді буде включено до матеріалів конференції лише за умови особистої участі доповідача.

Доповіді друкуються мовою оригіналу; вимоги до оформлення:

- Обсяг до 3 стор. формату А 4, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см. - Послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами, кегль 14, ПІБ автора(ів), повна назва організації, країна, місто; текст доповіді. - Для кожної статті ставити індекс УДК (з лівого боку літери великі, шрифт жирний). - Ім’я, прізвище - з правого боку, шрифт жирний, кегль 14 - Після прізвища нижче зазначається посада, назва установи – шрифт нормальний. - Назва статті – вирівнювання посередині сторінки, літери великі, шрифт жирний, кегль 14. - Анотація українською мовою – слово «Анотація» курсив, шрифт жирний. Текст анотації шрифт курсивом. Виклад матеріалу має бути стислим. - Ключові слова – слово «Ключові слова» - курсив, шрифт жирний. Перелік слів – курсив. - Посилання в тексті подавати лише у квадратних дужках. Усі малюнки і фото мають супроводжуватись підписами. Таблиці і схеми повинні мати заголовки. - Список літератури оформляється в алфавітному порядку. В кінці публікації подаються контакти основного автора. Включення доповідей у план Конференції здійснюватиметься за рішенням Організаційного комітету. Редакційна колегія не несе відповідальності за подані дані та залишає за собою право не включати тези доповідей, що не відповідають поставленим вимогам та не розкривають тему конференції Тексти доповідей і виступів необхідно надіслати до Оргкомітету не пізніше 1 березня 2019 р. електронною поштою на адресу medlibinfo@gmail.com

Сертифікати

Учасники Конференції за бажанням можуть отримати сертифікат УБА, що буде свідчити про підвищення кваліфікації учасника. Сертифікат може бути видано за умови: - Членства в УБА; - Попередньої заявки (відмітка в он-лайновій реєстраційній формі чи заявці, яка надсилатиметься е-поштою);

Контакти оргкомітету:

e-mail: medlibinfo@gmail.com Контактні особи від Національної наукової медичної бібліотеки України (програма, матеріали конференції, сертифікати) Науменко Світлана Михайлівна - тел.: +38 (044) 289-87-53; (095) 281-61- 89; (098) 517-39-19 Шиманська Людмила Віталіївна – +38 (044) 289-87-53; Контактні особи від Наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (організаційні питання: розміщення, реєстрація, організація пленарних засідань ) Щоголєва Ярослава Григорівна +38 (032) 255-31-22; (067) 948-32- 28