Надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі

Надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі : навчальний посібник / Б. М. Голдовський [та ін.] ; Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Каф. медицини невідклад. станів. - Запоріжжя : "ВБ "Керамист", 2018. - 147 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 145-147.
Б-98162

У навчальному посібнику викладено матеріали з надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі. Ці знання є необхідними для лікарів медицини невідкладних станів, загальної практики - сімейної медицини, а також будуть корисними для лікарів-інтернів, студентів медичних вищих навчальних закладів всіх спеціальностей.

Зміст:

Визначення ГКС. - С. 6

Епідеміологія ГКС. - С. 8

Етіологія і патогенез ГКС. - С. 10

Чинники ризику ГКС. - С. 19

Класифікація ГКС. - С. 30

Класифікація нестабільної стенокардії. - С. 31

Класифікація гострого інфаркту міокарда. - С. 32

Клінічна картина ГКС. - С. 35

Електрокардіограма. - С. 56

Диференціальна діагностика ГКС. - С. 73

Необхідні дії керівника бригади Е(Ш)МД. - С. 78

Оцінка стратифікації ризику смерті хворого при ГКС. - С. 83

Логістика та алгоритм дії при ГКС на до госпітальному етапі. - С. 100

Принципи, тактика, етапність надання медичної допомоги пацієнтам з ГКС з елевацією сегмента SТ. - С. 101

Принципи, тактика, етапність надання медичної допомоги пацієнтам з ГКС з без елевації сегмента SТ. - С. 117

Гострий інфаркт міокарда правого шлуночка. - С. 120

Алгоритм дії лікарів пунктів невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення при гострому коронарному синдромі. - С. 122

Ситуаційні задачі. - С. 128