Нариси з історії Української військової терапії

Бойчак М. П. Нариси з історії Української військової терапії / М. П. Бойчак. - Київ : АртЕк, 2020. - Кн. 1 : Українська медицина у період історії нового часу. - 540 с.
В-10157
Бойчак М. П.
АртЕк
2020
540

Перша книга трилогії охоплює історичний період розвитку української медицини, у т. ч. військової, від середньовіччя до Другої Світової війни. Показано внесок українських вчених у становлення елементів військової терапії як складової військової медицини.
Зміст
Історія української медицини у пізнє середньовіччя (XV-XVIII ст.). - С. 10
Глава 1. Декілька сторінок з історії України та Росії. - С. 12
Глава 2. Роль українців у розвитку освіти та культури У Московщині. - С. 22
Глава 3. Медичні твори, якими користувалися українські лікарі в епоху середньовіччя. - С. 40
Розділ ІІ. Перші лікарняні заклади в Україні. - С. 46
Глава 1. Монастирські шпиталі. - С. 48
Глава 2. Братські шпиталі і міські шпиталі. Цехова медицина. - С. 53
Глава 3. Медицина давнього Львова. - С. 56
Глава 4. Перші військові госпіталі. - С. 65
Глава 5. Медична допомога у Запорозькій Січі. - С. 71
Глава 6. Перші військові лікарі на українських землях. - С. 75
Розділ III. Українські лікарі та їх місце у розвитку військової медицини Росії у XVIII столітті. - С. 80
Глава 1. До питання щодо історії розвитку клінічної медицини (внутрішні хвороби) в Європі. - С. 82
Глава 2. Загальна характеристика стану медицини у Російській Імперії у XVIII столітті. - С. 86
Глава 3. Роль і місце українців у становленні російської медицини. - С. 89
Глава 4. Видатні укроаїнські лікарі - борці з інфекційними захворюваннями, засновники військової медицини у Росії. - С. 96
Глава 5. Українські лікарі у боротьбі з чумою у роки російсько-турецьких війн (1735-1739, 1768-1774, 1787-1791). - С. 111
Глава 6. Чума у Києві (1770-1771). - С. 144
Глава 7. Українські лікарі у ліквідації епідемії чуми у Москві (1770-1771). - С. 152
Глава 8. Українці - карантинні лікарі. - С. 160
Глава 9. Медичні навчальні заклади України XVIII століття. - С. 168
Розділ IV. Військова медицина в Російській Імперії у XIX столітті. Роль українців у її розвитку. - С. 180
Глава 1. Видатні лікарі-українці - керівники військово-медичної служби в Росії. - С. 182
Глава 2. Видатні російські та українські лікарі і їх внесок у розвиток військової медицини, внутрішньої медицини та військової терапії. - С. 189
Глава 3. Українці-клініцисти - професори С.-Петербурзької медико-хірургічної академії. - С. 201
Глава 4. Українці-клініцисти - професори Московського університету. - С. 229
Глава 5. М. І. Пирогов - як військовий терапевт. - С. 245
Глава 6. Відомі клініцисти медичного факультету Університету Св. Володимира та їх діяльність на ниві військової медицини. - С. 264
Глава 7. В. П. Образцов на військово-медичній службі. - С. 271
Глава 8. Видатні клініцисти медичного факультету Харківського університету. - С. 280
Глава 9. Українці-клініцисти - професори інших університетів. - С. 290
Глава 10. Українські лікарі - видатні борці з інфекційними хворобами. - С. 293
Глава 11. Данило Кирилович Заболотний як військовий лікар. - С. 296
Розділ V. Російсько-японська війна (1904-1905 рр.). - С. 304
Глава 1. Деякі медичні аспекти війни. - С. 306
Глава 2. Праці лікарів Київського військового госпіталю у роки Російсько-японської війни. - С. 310
Розділ VI. Перша Світова війна - перші кроки до наукової військової терапії. - С. 326
Глава 1. Світові медичні досягнення та їх значення у роки Першої Світової війни. - С. 328
Глава 2. Деякі аспекти терапевтичної допомоги на фронтах Першої Світової війни. - С. 335
Глава 3. Шостий з'їзд російських терапевтів та його значення у розвитку військової терапії. - С. 337
Глава 4. Українські терапевти та їх вклад у вивчення патології внутрішніх органів на війні. - С. 342
Глава 5. До питання хвороб і голоду у Першій Світовій війні. - С. 356
Глава 6. Застосування отруйних речовин. - С. 358
Розділ VII. Стан військової медицини в Україні у міжвоєнні роки. Передумови становлення військової терапії. - С. 368
Глава 1. Військова медицина Червоної армії у міжвоєнні (20-40) роки. - С. 370
Глава 2. Голодомор в Україні у 1921-1923 та 1932-1933 роках. Хвороби голоду. - С. 413
Глава 3. Міжвоєнні роки - роки накопичення та активного застосування хімічної зброї у локальних війнах. - С. 438
Глава 4. Міжвоєнні роки - роки винайдення та застосування бактеріологічної зброї. - С. 452
Глава 5. Передумови становлення військової терапії перед Другою Світовою війною. - С. 466