Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: у двох частинах : навчальний посібник / Л. Н. Приступа [та ін.] ; за заг. ред. Л. Н. Приступа ; Сум. держ. ун-т МОН України. - Суми : СумДУ, 2017 - . Ч. 1 : Кардіологія, ендокринологія та ревматологія. - 2017. - 216 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 211-214. - Дод.: с. 201-205.
Б-98070

У навчальному посібнику наведені критерії та алгоритми діагностики невідкладних станів у кардіології, ендокринології, ревматології з використанням клінічних даних, сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження. Подані сучасні принципи та методи надання невідкладної допомоги, що базуються на даних доказової медицини. Навчальний посібник рекомендований для студентів закладів вищої медичної освіти ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів зі спеціальностей «Внутрішні хвороби» та «Загальна практика - сімейна медицина».

Зміст:
Розділ 1. Невідкладні стани в кардіології. - С. 4
1.1. Гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST. - С. 4
1.2. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST. - С. 17
1.3. Гостра серцева недостатність. - С. 35
1.4. Гострий набряк легень. - С. 61
1.5. Кардіогенний шок. - С. 74
1.6. Раптова серцева смерть. - С. 77
1.7. Тахікардія із широкими QRS комплексами. - С. 88
1.7.1. Шлуночкова тахікардія. - С. 88
1.7.2. Фібриляція і тріпотіння шлуночків. - С. 92
1.8. Тахікардія з вузькими комплексами QRS (надшлуночкова). - С. 95
1.8.1. Передсердна тахікардія та АВ-вузлова реципрокна тахікардія. - С. 99
1.8.2. Фібриляція передсердь. - С. 102
1.8.3. Тріпотіння передсердь. - С. 117
1.9. Брадиаритмії та атріовентрикулярні блокади. - С. 121
1.9.1.Синдром слабості синусового вузла. - С. 122
1.9.2. Атріовентрикулярна блокада. - С. 125
1.10. Гіпертензивні кризи. - С. 131
1.11. Розшаровувальна аневризма аорти. - С. 140
Розділ 2. Невідкладні стани в ендокринології. - С. 147
2.1. Гіпоглікемічна кома. - С. 147
2.2. Кетоацидотична кома. - С. 149
2.3. Гіперглікемічна гіперосмолярна некетоацидотична кома. - С. 155
2.4. Лактатацидемічна кома. - С. 158
2.5. Тиреотоксичний криз. - С. 160
2.6. Гипотиреоїдна (мікседематозна) кома. - С. 163
2.7. Гостра надниркова недостатність. - С. 166
Розділ 3. Невідкладні стани у ревматології. - С. 171
3.1. Основні принципи надання невідкладної допомоги. - С. 171
3.2. Системні захворювання сполучної тканини. - С. 177
3.2.1. Системний червоний вовчак. - С. 177
3.2.2. Вовчаковий нефрит. - С. 180
3.2.3. Катастрофічний антифосфоліпідний синдром. - С. 185
3.2.4. Хвороба Шегрена. - С. 187
3.2.5. Ідіопатичні запальні міопатії. - С. 192
3.3. Системні васкуліти. - С. 193
3.3.1. Вузликовий поліартеріїт. - С. 193
3.3.2. Гранулематоз Вегенера. - С. 194
3.3.3. Мікроскопічний поліангіїт. - С. 195
3.3.4. Геморагічний васкуліт. - С. 196
3.3.5. Гігантоклітинний артеріїт (хвороба Хортона). - С. 198
3.3.6. Артеріїт Такаясу. - С. 199