Неврологія

Неврологія : нац. підруч. для студентів мед. закл. вищ. освіти / за ред. : І. А. Григорової, Л. І. Соколової. - 3-є вид. переробл. та допов. - Київ : Медицина, 2020. - 639 с.
В-10080
Медицина
2020
639

У національному підручнику з позицій класичної медицини та сучасних наукових досягнень подані топічна діагностика захворювань нервової системи й основні розділи клінічної неврології. Детально розглянуті головні топічні принципи будови центральної та периферичної нервової системи, симптоматика ураження черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладені засади сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп'ютерно-томографічні, біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру та функції нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах фізіології та патології. У підручнику наведені нові класифікації епілепсії та головного болю.
Зміст:
Частина 1. Загальна неврологія. - С. 11
Шкробот, С. І. Розділ 1. Основні принципи будови та функціонування нервової системи / С. І. Шкробот. - С. 11
Загальний принцип будови нервової системи. - С. 11
Основні етапи розвитку нервової системи. - С. 12
Загальні принципи функціонування нервової системи. - С. 13
Шкробот, С. І. Розділ 2. Чутлива система і симптоми її ураження / С. І. Шкробот. - С. 18
Анатомія аналізатора поверхневих видів чутливості. - С. 21
Анатомія аналізатора глибоких видів чутливості (м'язово-суглобової, вібраційної і частини тактильної). - С. 22
Методика дослідження чутливості. - С. 23
Види і типи розладів чутливості. - С. 26
Товажнянська, О. Л. Розділ 3. Система моторики / О. Л. Товажнянська, В. М. Пашковський, Г. М. Кушнір. - С. 33
Рефлекторна діяльність. - С. 33
Система довільних рухів. - С. 36
Екстрапірамідна система. - С. 46
Статико-координаційна система. - С. 53
Московко, С. П. Розділ 4. Загальна анатомо-фізіологічна характеристика черепних нервів / С. П. Московко. - С. 58
Корсунська, Л. Л. Розділ 5. Інтеграційні системи головного мозку / Л. Л. Корсунська. - С. 78
Кора головного мозку. - С. 78
Біла речовина півкуль головного мозку. - С. 88
Когнітивні функції та їх порушення. - С. 89
Сон, А. С. Розділ 6. Автономна нервова система / А. С. Сон. - С. 94
Анатомо-функціональні особливості і синдроми ураження. - С. 94
Методи дослідження автономної нервової системи. - С. 101
Синдроми ураження автономної нервової системи. - С. 102
Пітик, М. І. Розділ 7. Особливості дослідження нервової системи в дітей раннього віку / М. І. Пітик, В. А. Гриб. - С. 108
Загальні дані про розвиток нервової системи в дітей. - С. 108
Особливості рефлекторної сфери в новонароджених. - С. 111
Розвиток рухових функцій. - С. 112
Особливості формування вищих психічних функцій. - С. 116
Особливості неврологічного огляду дитини. - С. 118
Семіотика неврологічних розладів у різному віці. - С. 121
Дзяк, Л. А. Розділ 8. Спинномозкова рідина. Симптомокомплекс подразнення мозкових оболонок / Л. А. Дзяк. - С. 127
Анатомо-фізіологічні особливості лікворної системи. - С. 127
Дослідження спинномозкової рідини. - С. 131
Симптомокомплекс подразнення мозкових оболонок. - С. 134
Школьник, В. М. Розділ 9. Додаткові методи дослідження / В. М. Школьник. - С. 135
Електрофізіологічні методи дослідження. - С. 135
Ультразвукові методи. - С. 148
Морфологічні методи дослідження. - С. 163
Інші методи дослідження. - С. 164
Тести до частини 1 "Загальна неврологія". - С. 168
Частина 2. Спеціальна неврологія. - С. 177
Козьолкін, О. А. Розділ 10. Судинні захворювання головного та спинного мозку / О. А. Козьолкін, І. А. Григорова, В. І. Смоланка. - С. 177
Кровопостачання головного мозку. - С. 177
Судинні захворювання головного мозку. - С. 180
Кровопостачання спинного мозку. - С. 225
Порушення спинномозкового кровообігу. - С. 226
Мироненко, Т. В. Розділ 11. Захворювання периферичної нервової системи / Т. В. Мироненко. - С. 232
Вертеброгенні ураження периферичної нервової системи. - С. 234
Ураження міжхребцевих вузлів і сплетень. - С. 242
Ураження спинномозкових корінців і нервів. - С. 245
Невралгія і нейропатія черепних нервів. - С. 259
Пшик, С. С. Розділ 12. Інфекційні захворювання центральної нервової системи / С. С. Пшик. - С. 263
Менінгіти. - С. 263
Енцефаліти. - С. 280
Пріонові хвороби. - С. 296
Нейробореліоз. - С. 301
Дзяк, Л. А. Розділ 13. Паразитарні та грибкові захворювання нервової системи / Л. А. Дзяк. - С. 308
Токсоплазмоз. - С. 308
Ехінококоз. - С. 311
Цистицеркоз. - С. 313
Кандидоз. - С. 315
Криптококоз. - С. 316
Кокцидіоїдоз. - С. 317
Статінова, О. А. Розділ 14. НейроСНІД / О. А. Статінова. - С. 318
Загальна характеристика ВІЛ-інфекції. - С. 318
Неврологічні прояви ВІЛ-інфекції, зумовлені безпосереднім впливом вірусу на нервову систему. - С. 321
Лікування ВІЛ-інфекції. - С. 326
Статінова, О. А. Розділ 15. Нейросифіліс / О. А. Статінова. - С. 328
Статінова, О. А. Розділ 16. Ураження нервової системи при туберкульозі / О. А. Статінова. - С. 336
Туберкульозний менінгіт (менінгоенцефаліт). - С. 337
Туберкульозний васкуліт. - С. 339
Туберкульома головного мозку. - С. 340
Туберкульозний абсцес головного мозку. - С. 340
Туберкульозні мієлопатії. - С. 340
Туберкульозний менінгоенцефаліт у поєднанні з ураженням нервової системи при СНІДі. - С. 343
Туберкульозний менінгоенцефаліт у поєднанні з грибковим ураженням нервової системи. - С. 343
Туберкульозна інтоксикація (синдром вегетативної дистонії, соматогенно зумовлений туберкульозною інтоксикацією). - С. 343
Соколова, Л. І. Розділ 17. Демієлінізувальні захворювання / Л. І. Соколова. - С. 345
Розсіяний склероз. - С. 345
Гострий розсіяний енцефаломієліт. - С. 358
Кушнір, Г. М. Розділ 18. Спадкові захворювання нервової системи / Г. М. Кушнір, С. П. Московко. - С. 361
Спадкові захворювання з переважним ураженням нервово-м'язової системи. - С. 361
Спадкові захворювання з переважним ураженням пірамідної системи. - С. 382
Спадкові захворювання з переважним ураженням екстрапірамідної системи. - С. 384
Спадкові захворювання з переважним ураженням координаторної системи. - С. 386
Пашковський, В. М. Розділ 19. Міастенія та міастенічний синдром / В. М. Пашковський. - С. 390
Кушнір, Г. М. Розділ 20. М'язові дистонії / Г. М. Кушнір. - С. 396
Московко, С. П. Розділ 21. Хвороба Паркінсона / С. П. Московко. - С. 400
Литвиненко, Н. В. Розділ 22. Бічний аміотрофічний склероз / Н. В. Литвиненко. - С. 407
Герасимчук, Р. Д. Розділ 23. Деменції / Р. Д. Герасимчук. - С. 410
Пітик, М. І. Розділ 24. Перинатальні ураження нервової системи / М. І. Пітик, В. А. Гриб. - С. 417
Гіпоксично-ішемічні ураження головного мозку. - С. 419
Гіпоксично-геморагічні ураження головного мозку. - С. 420
Дитячий церебральний параліч. - С. 426
Пітик, М. І. Розділ 25. Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. Сирингомієлія / М. І. Пітик, В. А. Гриб. - С. 432
Вроджені дефекти хребта і спинного мозку. - С. 432
Краніовертебральні аномалії. - С. 434
Сирингомієлія. - С. 435
Григорова, І. А. Розділ 26. Головний біль / І. А. Григорова. - С. 440
Первинний головний біль. - С. 442
Вторинний головний біль. - С. 447
Краніальні невралгії, центральний та первинний лицевий біль та інший головний біль. - С. 449
Соколова, Л. І. Розділ 27. Сон і його порушення / Л. І. Соколова. - С. 450
Анатомічний субстрат і фізіологія сну. - С. 450
Варіанти порушення сну. - С. 453
Статінова, О. А. Розділ 28. Пароксизмальні стани в клініці нервових хвороб / О. А. Статінова, С. І. Шкробот. - С. 464
Епілепсія. - С. 464
Пароксизмальні стани неепілептичного походження. - С. 473
Товажнянська, О. Л. Розділ 29. Ураження нервової системи внаслідок впливу фізичних факторів / О. Л. Товажнянська. - С. 480
Неврологічні прояви професійних захворювань, зумовлених впливом фізичних факторів. - С. 483
Дзяк, Л. А. Розділ 30. Екзогенні нейроінтоксикації / Л. А. Дзяк. - С. 488
Отруєння ртуттю та її сполуками. - С. 490
Отруєння свинцем та його сполуками. - С. 492
Екзогенна інтоксикація марганцем. - С. 496
Екзогенна інтоксикація миш'яком та його сполуками. - С. 497
Інтоксикація сірководнем. - С. 499
Інтоксикація оксидом вуглецю. - С. 500
Інтоксикація хлорорганічними сполуками. - С. 501
Інтоксикація фосфорорганічними сполуками. - С. 502
Інтоксикація трикрезилфосфатом. - С. 503
Інтоксикація метиловим спиртом. - С. 504
Інтоксикація бензином. - С. 505
Отруєння етиловим спиртом. - С. 505
Смоланка, В. І. Розділ 31. Пухлини центральної нервової системи / В. І. Смоланка. - С. 508
Первинні пухлини головного мозку. - С. 508
Первинні пухлини спинного мозку. - С. 520
Вторинні (метастатичні) пухлини. - С. 521
Лікування пухлин головного мозку. - С. 522
Лікування пухлин спинного мозку. - С. 524
Сон, А. С. Розділ 32. Травматичні ураження центральної нервової системи і периферичних нервів / А. С. Сон. - С. 526
Черепно-мозкова травма. - С. 526
Хребтово-спинномозкова травма. - С. 541
Травма периферичної нервової системи. - С. 547
Питання реабілітації після травматичного ураження нервової системи. - С. 550
Товажнянська, О. Л. Розділ 33. Соматоневрологічні синдроми / О. Л. Товажнянська. - С. 553
Ураження нервової системи в разі серцево-судинних захворювань. - С. 555
Ураження нервової системи в разі захворювань органів дихання. - С. 557
Ураження нервової системи в разі захворювань травного тракту. - С. 558
Неврологічні порушення в разі захворювань нирок. - С. 560
Ураження нервової системи в разі ендокринних захворювань. - С. 561
Ураження нервової системи в разі захворювань системи крові. - С. 566
Нервові порушення в разі захворювань сполучної тканини. - С. 568
Нервові порушення в разі злоякісних новоутворень немозкової локалізації. - С. 569
Литвиненко, Н. В. Розділ 34. Нейростоматологічні захворювання / Н. В. Литвиненко, В. П. Лисенюк. - С. 572
Больові феномени. - С. 573
Синдроми ураження лицевого, язико-глоткового, блукального та під'язикового нервів. - С. 591
Парестетичний синдром (глосодинія). - С. 596
Інші неврогенні захворювання обличчя. - С. 599
Григорова, І. А. Розділ 35. Методологія неврологічного діагнозу. Ятрогенія, деонтологія і етика в практиці лікаря-невропатолога / І. А. Григорова. - С. 603
Методологія неврологічного діагнозу. - С. 603
Ятрогенія, деонтологія і етика в практиці лікаря-невропатолога. - С. 612
Тести до частини 2 "Спеціальна неврологія". - С. 613
Задачі до частини 2 "Спеціальна неврологія". - С. 623