Онкологія

Онкологія : національний підручник для студентів медичних закладів вищої освіти / Ю. В. Думанський [та ін.] ; за ред. Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й. Галайчука. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Київ : Медицина, 2019. - 518 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 514-518
В-9883

Національний підручник відповідає вимогам нової навчальної програми з онкології. У другому виданні особливу увагу приділено найважливішим та актуальним питанням вітчизняної і світової онкології, сучасним методам ранньої та доклінічної діагностики злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методи реабілітації хворих онкологічного профілю і профілактики раку.

Зміст:
Частина I. Загальна і теоретична онкологія. - С. 7
Шевченко, А. І. Розділ 1. Поняття «пухлина». Статистика злоякісних пухлин / А. І. Шевченко. - С. 7
1.1. Злоякісна пухлина. - С. 7
1.2. Епідеміологія злоякісних пухлин. Захворюваність, смертність, виживаність. - С. 9
Шевченко, А. І. Розділ 2. Етіологія пухлин. Канцерогенез / А. І. Шевченко. - С. 12
2.1. Сучасні теорії канцерогенезу. - С. 12
2.2. Основні причини раку. - С. 14
2.3. Канцерогени: хімічні, фізичні, біологічні. - С. 14
2.4. Механізми і фази канцерогенезу. - С. 19
2.5. Основні періоди і тривалість пухлинного росту: доклінічний період, ранній рак, клінічний період. - С. 20
Шевченко, А. І. Розділ 3. Клінічна і морфологічна класифікація злоякісних пухлин / А. І. Шевченко. - С. 21
3.1. Класифікація за стадіями. - С. 21
3.2. Класифікація за системою TNM. - С. 21
3.3. Морфологічна класифікація пухлин. - С. 24
Тести для самоконтролю. - С. 26
Частина II. Діагностика злоякісних пухлин. - С. 29
Іващук, О. І. Розділ 4. Особливості обстеження хворих з підозрою на злоякісні пухлини / О. І. Іващук. - С. 29
4.1. Клінічне обстеження пацієнта. - С. 29
4.2. Лабораторні методи дослідження. - С. 31
4.3. Променеві та інструментальні методи дослідження. - С. 36
4.4. Морфологічні методи дослідження. - С. 46
Бодяка, В. Ю. Розділ 5. Поняття «онконастороженiсть». Принципи i методи скринiнгу злоякісних пухлин / В. Ю. Бодяка, С. Ю. Кравчук. - С. 50
Частина ІІІ. Лікування онкологічних хворих. - С. 54
Фецич, Т. Г. Розділ 6. Загальні принципи лікування хворих на рак / Т. Г. Фецич [та ін.]. - С. 54
Другие авторы: Білинський Б. Т., Савран В. Р., Олійник Ю. Ю.
Фецич, Т. Г. Розділ 7. Методи лікування злоякісних пухлин / Т. Г. Фецич [та ін.]. - С. 60
Другие авторы: Білинський Б. Т., Савран В. Р., Олійник Ю. Ю.
7.1. Хірургічне лікування. - С. 60
7.2. Променева терапія. - С. 66
7.3. Медикаментозне лікування. - С. 72
7.3.1. Біотерапія раку. - С. 72
7.3.2. Хіміотерапія. - С. 74
7.3.3. Гормональне лікування. - С. 81
Тести для самоконтролю. - С. 83
Частина IV. Організація і завдання онкологічної служби. - С. 86
Бондаренко, І. М. Розділ 8. Облік і диспансеризація онкологічних хворих / І. М. Бондаренко [та ін.]. - С. 86
Другие авторы: Завізіон В. Ф., Машталер В. Є., Дмитренко К. О.
8.1. Організація і завдання онкологічної служби в Україні. - С. 86
8.2. Облік онкологічних хворих. Канцер-реєстр. - С. 92
8.3. Диспансеризація онкологічних хворих. - С. 94
8.4. Профілактика злоякісних пухлин. - С. 94
Тести для самоконтролю. - С. 97
Частина V. Спеціальна онкологія. - С. 99
Галайчук, І. Й. Розділ 9. Пухлини шкіри / І. Й. Галайчук. - С. 99
9.1. Рак шкіри. - С. 99
9.2. Меланома шкіри. - С. 107
Тести для самоконтролю. - С. 119
Баштан, В. П. Розділ 10. Пухлини щелепно-лицевої ділянки / В. П. Баштан [та ін.]. - С. 121
Другие авторы: Шелешко П. В., Чорнобай А. В., Муковоз О. Є.
10.1. Пухлини губи. - С. 121
10.1.1. Доброякісні пухлини губи. - С. 121
10.1.2. Злоякісні пухлини губи. - С. 121
10.2. Пухлини слизової оболонки порожнини рота і язика. - С. 127
10.2.1. Доброякісні пухлини слизової оболонки порожнини рота і язика. - С. 127
10.2.2. Злоякісні пухлини язика і слизової оболонки порожнини рота. - С. 127
10.3. Пухлини слинних залоз. - С. 133
10.3.1. Доброякісні пухлини слинних залоз. - С. 133
10.3.2. Злоякісні пухлини слинних залоз. - С. 134
Тести для самоконтролю. - С. 139
Русин, А. В. Розділ 11. Пухлини шиї / А. В. Русин [та ін.]. - С. 140
Другие авторы: Рішко М. Ф., Петах Л. Я., Федоров Д. Ю.
11.1. Пухлини щитоподібної залози. - С. 140
11.1.1. Доброякісні пухлини щитоподібної залози. - С. 140
11.1.2. Злоякісні пухлини щитоподібної залози. - С. 142
11.2. Пухлини гортані. - С. 148
11.2.1. Доброякісні пухлини гортані. - С. 148
11.2.2. Злоякісні пухлини гортані. - С. 148
11.3. Пухлини глотки. - С. 154
11.3.1. Доброякісні пухлини глотки. - С. 154
11.3.2. Злоякісні пухлини глотки. - С. 155
Тести для самоконтролю. - С. 160
Смоланка, І. І. Розділ 12. Пухлини грудної залози / І. І. Смоланка. - С. 162
12.1. Доброякісні пухлини грудної залози. - С. 162
12.2. Злоякісні пухлини грудної залози. - С. 169
Тести для самоконтролю. - С. 191
Розділ 13. Пухлини органів травної системи. - С. 195
Колеснік, О. П. 13.1. Рак стравоходу / О. П. Колеснік. - С. 195
Бондар, Г. В. 13.2. Рак шлунка / Г. В. Бондар. - С. 204
Думанський, Ю. В. 13.3. Рак підшлункової залози / Ю. В. Думанський, І. П. Колесник. - С. 218
Мясоєдов, С. Д. 13.4. Пухлини печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток / С. Д. Мясоєдов. - С. 234
13.4.1. Первинний рак печінки. - С. 235
13.4.2. Mетастатичний (вторинний) рак печінки. - С. 242
13.4.3. Пухлини великого сосочка дванадцятипалої кишки. - С. 244
13.4.4. Рак жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток. - С. 250
Мясоєдов, С. Д. 13.5. Рак ободової кишки / С. Д. Мясоєдов. - С. 258
Мясоєдов, С. Д. 13.6. Рак прямої кишки. Рак відхідникового каналу (анальний рак) / С. Д. Мясоєдов. - С. 263
Тести для самоконтролю. - С. 271
Розділ 14. Пухлини легень і середостіння. - С. 286
14.1. Пухлини легень. - С. 286
Старіков, В. І. 14.1.1. Доброякісні пухлини легень / В. І. Старіков. - С. 286
Колеснік, О. П. 14.1.2. Рак легень / О. П. Колеснік : 290
Старіков, В. І. 14.2. Пухлини середостіння / В. І. Старіков. - С. 313
Тести для самоконтролю. - С. 324
Розділ 15. Пухлини жіночих статевих органів. - С. 330
Дубініна, В. Г. 15.1. Рак шийки матки / В. Г. Дубініна. - С. 330
Дубініна, В. Г. 15.2. Рак ендометрія / В. Г. Дубініна. - С. 341
Тести для самоконтролю. - С. 354
Крижанівська, А. Є. 15.3. Рак яєчника / А. Є. Крижанівська. - С. 355
Крижанівська, А. Є. 15.4. Трофобластична хвороба / А. Є. Крижанівська. - С. 368
Крижанівська, А. Є. 15.5. Рак вульви / А. Є. Крижанівська. - С. 371
Тести для самоконтролю. - С. 376
Розділ 16. Пухлини сечової і чоловічої статевої систем. - С. 378
Костюк, О. Г. 16.1. Пухлини нирки / О. Г. Костюк. - С. 378
16.1.1. Нирково-клітинний рак. - С. 378
16.1.2. Нефробластома. - С. 388
16.1.3. Злоякісні пухлини ниркової миски і сечоводу. - С. 392
Костюк, О. Г. 16.2. Рак сечового міхура / О. Г. Костюк. - С. 395
16.3. Пухлини чоловічих статевих органів. - С. 404
Костюк, О. Г. 16.3.1. Рак передміхурової залози / О. Г. Костюк. - С. 404
Костюк, О. Г. 16.3.2. Рак яєчка / О. Г. Костюк. - С. 418
Костюк, О. Г. 16.3.3. Пухлини статевого члена / О. Г. Костюк. - С. 426
Тести для самоконтролю. - С. 434
Коровін, С. І. Розділ 17. Пухлини кісток і м’яких тканин / С. І. Коровін, А. Г. Дєдков. - С. 441
17.1. Пухлини кісток. - С. 441
17.1.1. Первинні пухлини кісток. - С. 441
17.1.2. Вторинні пухлини кісток. - С. 460
17.2. Пухлини м’яких тканин. - С. 462
17.2.1. Доброякісні пухлини м’яких тканин. - С. 462
17.2.2. Злоякісні пухлини м’яких тканин. - С. 464
Тести для самоконтролю. - С. 473
Крячок, І. А. Розділ 18. Гемобластози / І. А. Крячок. - С. 474
18.1. Лімфома Годжкіна. - С. 476
18.2. Негоджкінські лімфоми. - С. 482
18.3. Множинна мієлома. - С. 487
18.4. Лейкоз. - С. 492
Тести для самоконтролю. - С. 500
Розуменко, В. Д. Розділ 19. Пухлини головного мозку / В. Д. Розуменко. - С. 502
Тести для самоконтролю. - С. 512