Організація медичного забезпечення військ

Організація медичного забезпечення військ : підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк [та ін.] ; під ред. М. І. Бадюка ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : МП " Леся ", 2017. - 491 с. : табл., іл. - (Україніка). - Бібліогр.: с. 485-486.
Б-98143

У підручнику висвітлюються основні питання организації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Окремі глави присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації роботи медичної роти механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення українського миротворчого контингенту. Підручник відповідає Навчальній програмі, що затверджена Міністерством охорони здоров`я України, Міністерством освіти та науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Зміст:

Глава 1. Виникнення, становлення та розвиток військової медицини. - С. 11

1.1. Виникнення і розвиток військової медицини. - С. 11

1.2. Виникнення і розвиток військової медицини в Російській імперії та Радянському Союзі. - С. 15

1.3. Становлення та розвиток військової медицини в Україні. - С. 41

Глава 2. Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України у воєнний час. - С. 54

2.1. Загальні поняття про військову медицину. - С. 54

2.2. Організація медичного забезпечення військ як наукова дисципліна, її формування, розвиток, зміст. Методи дослідження. Розвиток організаційних форм медичного забезпечення військ. - С. 56

2.3. Основні завдання медичної служби ЗС України у воєнний час, їх зміст і значення. Умови діяльності медичної служби та їх вплив на організацію медичного забезпечення військ. - С. 64

2.4. Організаційна структура медичної служби ЗС України. Поняття про підрозділи, частини і заклади медичної служби. Категорії особового складу медичної служби. - С. 77

2.5. Роль і місце медичної служби в загальнодержавній системі надання медичної допомоги у воєнний час. - С. 83

Глава 3. Сучасні види зброї та їх вплив на величину і структуру санітарних втрат. - С. 88

3.1. Поняття про загальні втрати особового складу військ. Визначення і класифікація санітарних втрат, їх характеристика. - С. 88

3.2. Величина санітарних втрат, фактори, які впливають на їх розміри. Сучасна структура санітарних втрат, її залежність від зброї, яку використовує противник. - С. 93

3.3. Коротка характеристика сучасної зброї. - С. 100

3.4. Вплив величини і структури санітарних втрат на організацію медичного забезпечення військ. - С. 120

Глава 4. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення військ. - С. 128

4.1. Поняття і зміст лікувально-евакуаційного забезпечення військ. Головні етапи розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення. - С. 128

4.2. Сутність сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення, її принципи. - С. 135

4.3. Поняття про етап медичної евакуації, завдання, які він виконує, вимоги та принципова схема його розгортання. - С. 141

4.4. Види та обсяг медичної допомоги. - С. 146

4.5. Медичне сортування. Визначення поняття, коротка характеристика, його завдання. Організація та принципи медичного сортування поранених і хворих. - С. 156

4.6. Медична евакуація, поняття, мета та порядок її проведення. Санітарно-транспортні засоби, які використовуються для евакуації поранених і хворих. - С. 160

4.7. Особливості організації і проведення лікувально-евакуаційного забезпечення при ліквідації наслідків застосування противником засобів масового ураження. Коротка характеристика сил та засобів медичної служби для проведення лікувально-евакуаційних заходів у військах. - С. 166

Глава 5. Основи організації санітарно-епідемічного забезпечення військ. - С. 171

5.1. Поняття, значення та місце санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, які проводяться у військах на воєнний час. - С. 171

5.2. Санітарно-гігієнічні заходи у військах. - С. 173

5.2.1. Медичний контроль за станом здоров'я особового складу військ, розробка та проведення заходів, спрямованих на підвищення специфічної резистентності особового складу до інфекційних захворювань. - С. 173

5.2.2. Санітарний нагляд за розміщенням військ, харчуванням, водопостачанням, лазнево-пральним обслуговуванням військ, умовами військової праці та за похованням померлих і загиблих. - С. 175

5.2.2.1. Санітарний нагляд за розміщенням військ. - С. 175

5.2.2.2. Санітарний нагляд за харчуванням військовослужбовців. - С. 176

5.2.2.3. Санітарний нагляд за водопостачанням. - С. 177

5.2.2.4. Санітарний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням особового складу. - С. 178

5.2.2.5. Санітарний нагляд за умовами військової праці. - С. 178

5.2.2.6. Санітарний нагляд за похованням померлих та загиблих військовослужбовців. - С. 179

5.2.3. Участь у розвідці джерел водопостачання, експертиза води та продовольства. - С. 180

5.2.4. Пропаганда гігієнічних знань та здорового способу життя серед особового складу військ. - С. 181

5.3. Характеристика санітарно-гігієнічного стану військової частини та району її розміщення. - С. 182

5.4. Зміст протиепідемічних заходів у військах. - С. 183

5.5. Характеристика санітарно-епідемічного стану військової частини, району її дій і розміщення. - С. 185

5.6. Організація обсервації і карантину у військовій частині. - С. 188

5.7. Коротка характеристика сил і засобів медичної служби, які використовуються для проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. - С. 190

5.8. Медична розвідка. - С. 194

5.8.1. Визначення поняття, завдання і види медичної розвідки. - С. 194

5.8.2. Види медичної розвідки. - С. 198

5.8.3. Вимоги до медичної розвідки. - С. 201

5.8.4. Організація медичної розвідки. - С. 203

5.8.5. Організація та зміст медичної розвідки у підрозділах та частинах медичної служби Збройних Сил України. - С. 206

Глава 6. Основи організації забезпечення медичним майном і технікою. - С. 209

6.1. Зміст, завдання і принципи медичного постачання Збройних Сил України. Постачальні органи, заклади та підрозділи медичного постачання. - С. 209

6.2. Медичне майно, його класифікація та характеристика за призначенням. Поняття комплекту медичного майна. - С. 212

6.3. Медико-тактична характеристика комплектів для надання першої медичної допомоги, долікарської (фельдшерської), першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги. - С. 219

6.4. Заходи по забезпеченню медичним майном військових частин при формуванні та в різні періоди бойових дій. - С. 252

Глава 7. Основи управління медичною службою. - С. 259

7.1. Визначення поняття та основні принципи управління медичною службою, його зміст. Вимоги, які пред'являються до управління медичною службою. Підпорядкованість начальників медичної служби. - С. 259

7.2. Методи і послідовність роботи начальника медичної служби бригади з прийняття рішення на організацію медичного забезпечення. План медичного забезпечення бригади в бою, порядок його оформлення. Постановка завдань підлеглим і проведення контролю їх виконання. - С. 271

7.3. Управління медичною службою в ході бойових дій. Форми маневру силами та засобами медичної служби. Порядок підтримання зв'язку з підлеглими, штабом і старшими медичними начальниками. - С. 301

Глава 8. Медична служба механізованої (танкової) бригади. - С. 305

8.1. Завдання та організація медичної служби механізованої (танкової) бригади. - С. 305

8.2. Обов'язки та оснащення стрільця-санітара взводу та санітарного інструктора роти. - С. 308

8.3. Завдання, особовий склад та оснащення медичного пункту батальйону. Обов'язки фельдшера батальйону – начальника медичного пункту батальйону. - С. 309

8.4. Організація роботи медичного пункту батальйону в оборонному та наступальному бою. - С. 313

8.5. Завдання, організаційно-штатна структура і оснащення медичної роти бригади. Вид і обсяг медичної допомоги. Організація розгортання медичної роти в бою. Призначення, особовий склад та оснащення її функціональних підрозділів. Організація роботи медичної роти з прийому, медичного сортування, надання першої медичної допомоги пораненим і хворим та підготовки їх до подальшої медичної евакуації. - С. 317

Глава 9. Організація медичного забезпечення механізованої (танкової) бригади в обороні. - С. 344

9.1. Умови діяльності медичної служби в обороні. Можлива величина та структура санітарних втрат бригади в обороні. - С. 344

9.2. Заходи медичної служби бригади в період підготовки до оборони, при веденні оборони, при веденні бою в оточенні, виході з оточення. - С. 345

9.3. Управління медичною службою бригади в обороні. - С. 352

Глава 10. Організація медичного забезпечення механізованої (танкової) бригади в наступі. - С. 354

10.1. Умови діяльності медичної служби бригади в наступі. - С. 354

10.2. Заходи медичної служби в період підготовки до наступу. - С. 354

10.3. Організація медичного забезпечення бригади в наступі при висуванні із глибини. - С. 356

10.4. Особливості організації медичного забезпечення бригади в наступі з положення безпосереднього зіткнення з противником. - С. 358

10.5. Організація медичного забезпечення бригади в ході наступу, при переслідуванні противника. - С. 359

10.6. Управління медичною службою бригади в наступі. - С. 360

Глава 11. Організація медичного забезпечення маршу, зустрічного бою та перевезення військ. - С. 362

11.1. Умови діяльності медичної служби полку на марші. - С. 364

11.2. Медична розвідка маршрутів, районів привалів та відпочинку. Організація та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів на маршрутах висування, в районах привалів та відпочинку. - С. 365

11.3. Організація лікувально-евакуаційних заходів при підготовці до маршу та на марші. - С. 367

11.4. Організація медичного забезпечення бригади в зустрічному бою. - С. 370

11.5. Організація медичного забезпечення при перевезеннях військ залізницею. - С. 372

Глава 12. Медична служба оперативних об'єднань. - С. 381

12.1. Завдання і організація медичної служби армійського корпусу. - С. 381

12.2. Завдання, організаційна структура та призначення частин і закладів медичної бригади армійського корпусу . - С. 383

12.3. Завдання, організаційна структура, принципова схема розгортання функціональних підрозділів військовопольового пересувного госпіталю в бойових умовах. - С. 394

12.4. Особливості роботи військового польового пересувного госпіталю при масовому надходженні уражених отруйними речовинами та бактеріальними засобами . - С. 422

12.5. Порядок використання військового польового пересувного госпіталю при веденні бойових дій. - С. 426

12.6. Завдання і організаційна структура медичної служби оперативного командування. - С. 428

12.7. Поняття про госпітальну базу, її завдання та склад. Коротка характеристика пересувної та територіальної госпітальних баз. - С. 431

12.8. Коротка характеристика частин і закладів медичної служби спеціального призначення. - С. 443

Глава 13. Основи організації медичного забезпечення українського миротворчого контингенту. - С. 445

13.1. Загальні вимоги до медичного забезпечення частин та підрозділів, залучених до проведення міжнародних миротворчих операцій. - С. 446

13.2. Особливості здійснення медичного забезпечення частин та підрозділів українського миротворчого контингенту. - С. 462

Ситуаційні завдання . - С. 470

Варіанти рішення ситуаційних завдань. - С. 478

Умовні позначки медичної служби. - С. 487