Основи електрокардіографії

Основи електрокардіографії : навч. посіб. для лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред. : О. Й. Жарінова, В. О. Куця. - 4-е вид., переробл. і допов. - Київ : Четверта хвиля, 2020. - 247 с.
Б-99380
Четверта хвиля
2020
247

У навчальному посібнику стисло викладено електрофізіологічні основи електрокардіографічного методу, принципи реєстрації й інтерпретації ЕКГ. Описано відведення ЕКГ, що використовуються в сучасній клінічній практиці, зубці, сегменти й інтервали нормальної ЕКГ. З клініко-функціональних позицій охарактеризовано принципи ЕКГ-діагностики та диференціальної діагностики гіпертрофії камер серця, найбільш поширених порушень серцевого ритму та провідності, інфаркту міокарда, інших хвороб серцевого м'яза, електролітного дисбалансу, оцінки ЕКГ в пацієнта з імплантованим водієм ритму.
Зміст:
1. Провідна система серця. Електрофізіологічні основи ЕКГ. - С. 7
2. Нормальна ЕКГ. - С. 16
3. ЕКГ при гіпертрофії камер серця. - С. 33
4. Класифікація аритмій серця. Порушення автоматизму. Дисфункція синусового вузла. - С. 46
5. Екстрасистолія, парасистолія та інші передчасні комплекси. - С. 67
6. Суправентрикулярні тахікардії. - С. 86
7. Фібриляція і тріпотіння передсердь. - С. 103
8. Шлуночкові тахікардії. - С. 114
9. Синдроми передчасного збудження шлуночків. - С. 128
10. Електрокардіографічні синдроми та феномени. - С. 143
11. Порушення внутрішньошлуночкової провідності. - С. 155
12. Атріовентрикулярні блокади. - С. 167
13. ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції. - С. 184
14. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда. - С. 196
15. Інфаркт міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності. - С. 213
16. ЕКГ при окремих хворобах серця. Псевдокоронарні зміни ЕКГ. - С. 223
17. Зміни ЕКГ при порушеннях електролітного балансу, внаслідок впливу фізичних факторів та препаратів. - С. 235